Rehabilitacja bez skierowania na NFZ

26.11.2020

Rehabilitacja BEZ SKIEROWANIA dla osób z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności (lub posiadających orzeczenie równoważne) W RAMACH NFZ – tylko w dniach 14-31 grudnia 2020 (filia Wrocław 1-31 grudnia 2020 r.).

Informujemy, że Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił rządowy program: „Świadczenia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych na rok 2020”. Oferta skierowana jest do osób z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności (lub posiadających orzeczenie równoważne), powyżej 16 r. ż.

Z programu można skorzystać BEZ SKIEROWANIA w wybranych na drodze konkursu placówkach. Świadczenia finansowane są ze środków publicznych.

Jako Centrum Kompleksowej Rehabilitacji mamy olbrzymie doświadczenie w rehabilitacji osób niepełnosprawnych i spełniamy wszystkie założenia jako świadczeniodawca programu.

Nasze filie zapraszają wszystkie osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim i umiarkowanym do kontaktu w sprawie realizacji opieki zdrowotnej w ramach programu:

CKR Ursynów
ul. Surowieckiego 8, Warszawa
785 880 769 (preferowane zgłoszenie sms)
surowieckiego@ckr.pl

CKR Praga Południe
ul. Majdańska 12, Warszawa
(22) 612 02 01
majdanska@ckr.pl

CKR Zielonka
ul. Jagiellońska 6 lok. 40, Zielonka
691 251 549
zielonka@ckr.pl

CKR Wrocław
ul. Krasińskiego 29/31, Wrocław
(71) 798 49 29, (71) 798 49 30,
wroclaw@ckr.pl


Kto będzie mógł skorzystać ze świadczeń w ramach programu?

 • Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim albo umiarkowanym (albo w stopniu równorzędnym), powyżej 16 r.ż.
 • osoby, spełniające kryterium powyżej, których stan funkcjonalny rokuje do poprawy samodzielności, poprawy funkcjonowania w środowisku oraz aktywizacji społecznej.

Z oferty NIE mogą skorzystać osoby:

 • u których na podstawie oceny funkcjonalnej, nie stwierdzono medycznych wskazań do otrzymania świadczeń z zakresu programu,
 • które korzystają ze świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej w tym samym terminie w naszym Centrum lub w innych podmiotach leczniczych
 • objęte świadczeniami w ramach innych zakresów świadczeń i.in: fizjoterapia ambulatoryjna, opieka długoterminowa, opieka koordynowana, opieka hospicyjna itd.,
 • które są w ostrej fazie choroby psychicznej lub uzależnienia.

W skład oferty wchodzi:

 1. Pierwsza wizyta fizjoterapeutyczna przeprowadzona przez fizjoterapeutę, która obejmuje:
 1. ocenę zasadności kwalifikacji od udzielenia świadczeń w programie (ocena odbywa się za pomocą klasyfikacji ICF – w zakresie aktywności i uczestnictwa na podstawie dostępnych wytycznych) ;

 2. ocenę stanu funkcjonalnego Pacjenta;

 3. określenie celu fizjoterapii;

 4. ustalenie programu postępowania fizjoterapeutycznego;

 5. edukację Pacjenta, udzielenie instruktażu do nauki samodzielnej i prawidłowej ukierunkowanej

 1. Świadczenia w programie obejmują realizację od 1 do 3 cykli terapeutycznych, które określa fizjoterapeuta podczas wizyty fizjoterapeutycznej.

 2. Druga wizyta terapeutyczna realizowana do końca cyklu zabiegowego, która obejmuje:

 1. ocenę efektów terapii (programie (ocena odbywa się za pomocą klasyfikacji ICF –
  w zakresie aktywności i uczestnictwa na podstawie dostępnych wytycznych);

 2. zlecenie dalszego postępowania rehabilitacyjnego;

 3. inne zalecenia.

Newsletter
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje.