https://ckr.pl/
Umów wizytę

Przetarg nieograniczony na „Dostawę wyrobów medycznych dla potrzeb Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.” (nr referencyjny sprawy: A/F/3/2018)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – PDF (opublikowano 11.09.2018)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – PDF (opublikowano 21.08.2018)

Protokół z otwarcia ofert / obrad Komisji – PDF

Zawiadomienie – PDF

Zawiadomienie – PDF

Zawiadomienie – PDF

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – PDF

Potrzebujesz pomocy?