https://ckr.pl/
Umów wizytę

Przetarg na „Dostawę leków dla potrzeb Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.” (nr referencyjny sprawy: A/F/2/2020)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – PDF (opublikowano 15.09.2020 r.)

Pakiety asortymentowo-cenowe – PDF (opublikowano 15.09.2020 r.)

Odpowiedzi na pytania – PDF (opublikowano 5.10.2020 r.)

Informacja dot. przetargu – przedłużony czas składania ofert – PDF (opublikowano 6.10.2020 r.)

Protokół z otwarcia ofert – PDF (opublikowano 13.10.2020 r.)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – PDF (opublikowano 21.10.2020 r.)

Potrzebujesz pomocy?