https://ckr.pl/
Umów wizytę

Przetarg na „Dostawę leków dla potrzeb Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.” (nr referencyjny sprawy: A/F/1/2021)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – PDF (opublikowano 4.03.2021 r.)

Pakiety cenowe – XLSX (opublikowano 4.03.2021 r.)

Odpowiedzi na pytania – PDF (opublikowano 2.04.2021 r.)

Informacja dot. przetargu – PDF (opublikowano 6.04.2021 r.)

Odpowiedzi na pytania – PDF (opublikowano 12.04.2021 r.)

Odpowiedzi na pytania – PDF (opublikowano 14.04.2021 r.)

Informacja dot. przetargu – PDF (opublikowano 14.04.2021 r.)

Protokół z otwarcia ofert – PDF (opublikowano 30.04.2021 r.)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – PDF (opublikowano 21.05.2021 r.)

Potrzebujesz pomocy?