https://ckr.pl/
Umów wizytę

Przetarg „Dostawa leków dla potrzeb Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.” (nr referencyjny sprawy: A/F/1/2019)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – PDF (opublikowano 23.05.2019)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – PDF (opublikowano 9.04.2019)

Protokół z otwarcia ofert – PDF (opublikowano 20.03.2019)

Zawiadomienie dot. postępowania przetargowego – PDF (opublikowano 18.03.2019)

Zawiadomienie dot. postępowania przetargowego – odpowiedzi na pytania. – PDF (opublikowano 13.03.2019)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – PDF (opublikowano 28.02.2019).  Załącznik nr 2 (Formularz asortymentowo cenowy do SIWZ) – XLS

Potrzebujesz pomocy?