https://ckr.pl/
Umów wizytę

Przetarg „Dostawa leków dla potrzeb Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.” (nr referencyjny sprawy: A/4/F/2018)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – PDF (opublikowano 29.11.2018)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – PDF (opublikowano 31.10.2018)

Protokół z otwarcia ofert – PDF (opublikowano 17.10.2018)

Zawiadomienie dot. postępowania przetargowego – odpowiedzi na pytania – PDF (opublikowano 09.10.2018)

Zawiadomienie dot. postępowania przetargowego – PDF (opublikowano 05.10.2018)

Zawiadomienie dot. przetargu – PDF (opublikowano 26.09.2018)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – PDF (opublikowano 13.09.2018)

Potrzebujesz pomocy?