https://ckr.pl/
Umów wizytę

Ogłoszenie o przetargu na „Dostawę implantów dla potrzeb Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.” (nr referencyjny sprawy: A /F/2/2019)

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert – PDF (opublikowano 15.11.2019 r.)

Ogłoszenie o przetargu – PDF (opublikowano 5.11.2019 r.)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – PDF (opublikowano 5.11.2019 r.)

Zawiadomienie dot. postępowania przetargowego – odpowiedzi na pytania – PDF (opublikowano 21.11.2019 r.)

Protokół z otwarcia ofert – PDF (opublikowano 1.12.2019 r.)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – PDF (opublikowano 23.12.2019 r.)

Potrzebujesz pomocy?