https://ckr.pl/

Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonanie robót budowlanych (nr referencyjny sprawy: A/F/2/2019)

Ogłoszenie o konkursie ofert – PDF (opublikowano 9.04.2019)

Potrzebujesz pomocy?