https://ckr.pl/
Umów wizytę

Projekt „SYSTEM E-USŁUG REHABILITACYJNYCH CKR”

Krótki opis projektu :

W ramach realizacji projektu przeprowadzono dostawę infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania na potrzebę budowy platformy teleinformatycznej (e-platformy) udostępniającej szereg e-usługi oraz elementów niezbędnych dla przeprowadzenia modernizacji infrastruktury sieciowej na potrzebę działania e-platformy. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do świadczeń wykonywanych przez Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie oraz ich zakresu. Dzięki e-usługom systemu uproszczony został proces rejestracji (e-rejestracja) dla pacjentów, oraz udostępnione zostały mechanizmy powiadamiania pacjenta o zbliżających się terminach. Udostępniona została Pacjentom możliwość skorzystania ze zdalnej porady z pracownikiem ośrodka (e-Porada), a także lekarzom możliwość konsultacji wyników i badań z innymi środkami świadczącymi usługi medyczne (e-Konsultacje). Ponadto pacjent uzyskał możliwość elektronicznego dostępu do swojej dokumentacji medycznej zgromadzonej w ośrodku (e-Historia).

Poprzez usługi systemu wspomagające i rejestrujące proces rehabilitacji, terapeuta ma wsparcie w zakresie kontroli i oceny sposobu przebiegu rehabilitacji pacjenta. Całość projektu realizowana jest zgodnie z metodyką PRINCE2 tj. w podziale na etapy zaplanowane w sposób gwarantujący poprawną kolejność wykonywania poszczególnych zadań i dostaw produktów tj. – przeprowadzenie analizy i na jej podstawie przygotowanie projektu wykonawczego;- dostawa elementów infrastruktury sprzętowej i oprogramowania na potrzeby systemu; – instalacja i konfiguracji systemu w sposób przyjęty na etapie projektu wykonawczego; – przysposobienie użytkowników i administratorów do pracy z systemem. Wykonanie wdrożenia systemu ze środków unijnych przy minimalizacji ryzyka daje naszej placówce między innymi możliwość znaczącego podniesienia standardu informatycznego i bezpieczeństwa danych pacjentów, możliwość korzystania przez pacjentów z usług dostępnych w Internecie, dostosowanie placówki w zakresie informatyzacji do zmian które wymuszają przepisy prawa. A wszystko to zrealizowane zostało przy minimalnym nakładzie finansowym ze środków własnych CKR.

Całkowita Wartość projektu : 3 961 755,00 PLN.
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich 3 154 644,00 PLN.

e-Rehabilitacja

Pacjent CKR który zostanie skierowany przez lekarza na ćwiczenia z wykorzystaniem usługie-Rehabilitacja będzie mógł skorzystać z usługi:

 • na dedykowanym stanowisku dostarczonym w ramach projektu – stanowisko obsługiwane przez pracownika CKR (terapeutę);
 • na własnym lub wypożyczonym z CKR sprzęcie komputerowym – ćwiczenia dosamodzielnego uruchomienia.

Pacjent będzie wykonywał samodzielnie ćwiczenia prezentowane na monitorze dedykowanegostanowiska lub komputera z uruchomioną usługą e-Rehabilitacji. Pacjenta widząc na monitorze swoje lustrzane odbicie będzie mógł na bieżąco korygować swoje ruchy podczas wykonywania ćwiczenia tak aby wykonywać je w sposób prawidłowy.

e-Rejestracja

Dostarczone przez Wykonawcę rozwiązania musi gwarantować, iż pacjent posiadający kontow e-Platformie po zalogowaniu się do niej i po wybraniu usługi e-Rejestracji będzie miał możliwość:

 • dokonania rezerwacji terminu wizyty lekarskiej (umówienie się na wizytę) poprzez wybranie placówki medycznej (CKR lub placówka Partnera) oraz dogodnego dla siebie termin wizyty (spośród dostępnych);
 • dokonania rezerwacji porady (rozmowy) z personelem medycznym ośrodka świadczonej w ramach usługi e-Porada;
 • anulowania zarezerwowanej wizyty lub porady oraz zmiany jej terminu.

Ponadto pacjent z poziomu e-Rejestracji będzie miał dostęp do listy zarezerwowanych oraz zrealizowanych wizyt oraz porad wraz z ich terminem i statusem.

e-Historia

Pacjent posiadający konto w e-Platformie po zalogowaniu się do e-Platformy i wybraniu usługi e-Historii będzie miał dostęp do listy zrealizowanych wizyt w CKR dla których została udostępnionakopia dokumentacji medycznej. Pacjent po wybraniu wizyty otrzyma listę dokumentów powiązanychz tą wizytą. Pacjent będzie miał możliwość podglądu każdego z dokumentów, wydruku lub zapisu na lokalnym zasobie dyskowym.

e-Porada

Pacjent posiadający konto w e-Platformie po zalogowaniu się do e-Platformy i wybraniu usługi e-Porada będzie miał dostęp do listy, wraz z terminem, zaplanowanych porad oraz listy archiwalnych porad – porady które się odbyły.

Dla zaplanowanej porady dla której do czas rozpoczęcia pozostało np. 5 minut, pacjent będzie mógł wywołać ekran służący do przeprowadzenia połączenia video z pracownikiem CKR. Wywołanie ekranu będzie potwierdzeniem gotowości Pacjenta do skorzystania z usługi. W momencie oznaczenia gotowości przez pracownika CKR i Pacjenta rozpocznie się porada.

W trakcie porady pracownik będzie informowany o pozostałym przewidzianym na poradę czasie.

Pacjent będzie mógł zakończyć realizację usługi, a także będzie mógł ponownie uruchomić usługę w przypadku utracenia połączenia np. w skutek braku połączenia z siecią Internet.

e-Dziennik

Pacjent posiadający konto w e-Platformie po zalogowaniu się do niej i wybraniu usługi e-Dziennikbędzie miał dostęp do danych statystycznych z poszczególnych ćwiczeń wykonanych z wykorzystaniem usługi e-Rehabilitacja.

e-Wypożyczalnia

Pacjent któremu zlecone ćwiczenia z wykorzystaniem usługi e-Rejestracja będzie mógł skorzystać w ośrodku ze sprzętu posiadanego przez Zamawiającego i przeznaczonego do tego celu. Po zalogowaniu do e-Platformy i wybraniu usługi e-Wypożyczalnia będzie mógł zarezerwować do wypożyczenia sprzęt / urządzenie spośród dostępnych.

W związku z czym dostarczone przez Wykonawcę rozwiązania musi gwarantować, iż za pomocą usługi e-Wypożyczalna będzie miał możliwość:

 • weryfikacji dostępnego do wypożyczenia sprzętu; dokonania rezerwacji sprzętu;
 • anulowania rezerwacji sprzętu;
 • dostępu do listy zarezerwowanego sprzętu;
 • dostępu do listy wypożyczonego sprzętu wraz z planowanym terminem zwrotu.

e-Powiadomienia

Użytkownik korzystający z usługi e-powiadomienia, powiadamiany będzie przy pomocy wiadomościpoczty elektronicznej i/lub wiadomości SMS o zbliżającym się terminie/zdarzeniu związanym z realizacją usługi dostępnej z poziomu e-Platformy w szczególności z wizytami Pacjentówzaplanowanymi w CKR.

Funkcjonalności usługi e-Powiadomienia dostępne dla pacjenta

 1. Pacjent który zadeklarował wolę otrzymywania powiadomień o zdarzeniach związanych z prowadzonym leczeniem musi być powiadamiany email i/lub SMS o zbliżających się terminiewizyty lub porady. Powiadomienia dotyczyć muszą zarówno wizyt zarejestrowanych poprzez ePlatformę (zwykorzystaniem usługi e-Rejestracja) jak i tych umówionych bezpośrednio w ośrodku – wprowadzonych do systemu HIS.
 2. Pacjent który zadeklarował wolę otrzymywania powiadomień o zdarzeniach związanych z prowadzonym leczeniem musi być powiadamiany email i/lub SMS o dokonanej rezerwacji terminu wizyty i/lub porady, zmianie terminu wizyty i /lub porady odwołaniu wizyty i/lub porady.\

Potrzebujesz pomocy?