Oddział Mazowiecki PTReh

 

logo_ptreh-1024x236

AKTUALNOŚCI:

Wielodyscyplinarne podejście do pacjenta z Covid-19: posiedzenie Oddziału Mazowieckiego PTReh

W dniu 5 marca 2022, godz. 09:30 Zapraszam na posiedzenie Oddziału Mazowieckiego PTReh poświęcone wielodyscyplinarnemu podejściu do pacjenta z Covid-19.

Prezentuje Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Po zakończeniu spotkania zapraszam do wypełnienie anonimowej ankiety ewaluacyjnej.

Program [PDF]


16 Europejska Letnia Szkoła Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji w Syrakuzach: 10 listopada 2021

Tegoroczna szesnasta edycja Europejskiej Szkoły  Rehabilitacji w Syrakuzach odbędzie się jako jednodniowe webinarium w dniu 10 listopada 2021. Program tegorocznej Szkoły pod tytułem Covid 19 two years later. What functional damage? What rehabilitation paths? Comparing experiences załączono poniżej. Szkolenie sponsorowane przez Europejskie Towarzystwo Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (ESPRM) oraz Europejską Radę Medycyny Fizykanlej i Rehabilitacji (European Board of Physical and Rehabilitation Medicine) przeznaczone jest dla lekarzy specjalizujących się w rehabilitacji medycznej. Uprzjmie prosze o rozpowszechnienie nineijszej informacji wśród potencjalnie zaineresowanych Współpracowników oraz Kolegów i Koleżanek z Państwa Oddziałow.
Osoby mające zamiar wziąć udział w szkoleniu proszone są o wypełnienie zgłoszenia rejestracyjnego najpóźniej 7 listopada 2021.
Program – PDF

20 listopada 2021: JUBILEUSZ STULECIA PROFESORA MARIANA WEISSA

Serdecznie zapraszamy na Konferencję z okazji Jubileuszu Setnej Rocznicy Urodzin Profesora Mariana Weissa –współtwórcy Polskiej Szkoły Rehabilitacji, twórcy Stołecznego Centrum Rehabilitacji w Konstancinie, eksperta Światowej Organizacji Zdrowia, wykładowcy i nauczyciela ortopedii i rehabilitacji.

Data: 20 listopada 2021 r.

Forma: Konferencja Online

Miejsce: Platforma MSTeams Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie

Udział w Konferencji jest bezpłatny, rejestracja jest obowiązkowa.

Zarejestruj się już dzisiaj [LINK] 

Zachęcamy do zapoznania się z ramowym programem konferencji, który znajduje się poniżej.

Program Konferencji – PDF


24.06.2021: godz. 18:00: Robotyka w rehabilitacji chodu – od plastyczności mózgu po wykorzystanie w Twoim Centrum Rehabilitacji

Dr hab. n. med. Beata Tarnacka – lekarz specjalista neurologii i rehabilitacji medycznej oraz kierownik Kliniki Rehabilitacji WUM w Warszawie podzieli się doświadczeniem w wykorzystaniu robotyki w rehabilitacji szerokiego zakresu pacjentów neurologicznych ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów po urazie rdzenia kręgowego.

W webinarze będzie można znaleźć odpowiedzi na pytania:

 • Jak wygląda plastyczność mózgu w kontekście robotyki?
 • Dlaczego powinniśmy wykorzystywać robotykę? Podstawy i przegląd badań naukowych
 • Jakich pacjentów kwalifikować do zrobotyzowanej rehabilitacji chodu?
 • Czym jest problem pacjentów „ambitnych”?

 

oraz przedstawi studium przypadku pacjenta z Uzdrowiska w Kamieniu Pomorskim, gdzie prowadzi badania dotyczące wykorzystania robotyki u pacjentów po  urazie rdzenia kręgowego.

Udział jest bezpłatny. Rejestracja obowiązkowa. Aby się zarejestrować kliknij tutaj


European School Marseille „Motor Disabilities: Posture and Movement Analysis, Rehabilitation, Neurophysiology.” – nabór 2021

Mam przyjemność poinformować o naborze do tegorocznej edycji kursu Europejskiej Szkoły Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji w Marsylii European School Marseille „Motor Disabilities: Posture and Movement Analysis, Rehabilitation, Neurophysiology.” Jest to cyklicznie urządzane renomowane wydarzenie edukacyjne przeznaczone dla lekarzy specjalizujących się w rehabilitacji medycznej, akredytowane przez Europejską Radę Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (European Board of Physical and Rehabilitation Medicine – EBPRM) i Europejskie Towarzystwo Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (European Society of Physical and Rehabilitation Medicine – ESPRM). Program szkolenia znajduje się w załączniku poniżej. Szkolenie, które w tym roku organizowane jest w jako kurs w całości on-line w dniach 5-9 lipca 2021 jest dostępne bezpłatnie dla ograniczonej ilości osób.

kryteria kwalifikacyjne:

1) kurs jest dostępny dla lekarzy specjalizujących się w rehabilitacji medycznej (przed egzaminem)
2) kurs jest dostępny dla członków PTReh ze składkami opłaconymi do 2021 roku

procedura kwalifikacji na kurs:

1) kandydat dokonuje rejestracji na  pod adresem European Board of PRM i uzyskuje numer rejestracyjny (osoby, które posiadają już taki numer nie muszą tego robić powtórnie) i używa go w korespondencji dot. kursu.
2) kandydat przygotowuje dokumenty w języku angielskim w formacie word (inne formaty, np. PDF nie będą akceptowane):

 • list motywacyjny
 • CV
 • rekomendację od kierownika specjalizacji
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy (jest w załączniku)
 • w języku polskim: pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) przez Polskie Towarzystwo Rehabilitacji na potrzeby kwalifikacji do Kursu European School Marseille „Motor Disabilities: Posture and Movement Analysis, Rehabilitation, Neurophysiology, z przyjęciem do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do procedury kwalifikacji, oraz , że kandydat ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia.

pod adres krajowego menedżera EBPRM: tederko.pl@gmail.com przed 23 maja (godz. 24.00)
3) krajowy menedżer przygotowuje dokumenty kandydatów poprzez zaślepienie i przekształcenie w pdf i wysyła je 24 maja do osób uprawnionych do głosowania (Zarząd Główny PTReh)
4) Terminem głosowania nad kandydaturami jest 27 maja godz. 24.00
5) Wyniki głosowania są akceptowane przez Pana Prezesa PTReh prof. Piotra Majchera, który ma prawo również podjąć decyzję o kolejności kandydatów w przypadku równej liczby głosów, skarbik PTReh weryfikuje opłacenie składek (decyzja/akceptacja jest podjęta do 31 maja godz. 24.00 i przesłana do mnie)
5) krajowy menedżer wysyła dane uczestników do organizatora kursu w dniu 1 czerwca 2021.

Formularz rejestracyjny

Program


6 marca 2021: posiedzenie naukowe Oddziału Mazowiecgoe PTReh

Zapraszamy na posiedzenie Oddziału Mazowieckiego PTReh poświęcone problematyce pozastawowych zespołów bólowych. Spotkanie przygotowywane przez Kadrę Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie.  będzie realizowane jako spotkanie zdalne na platformie MS Teams.

Początek spotkania:
6 marca 2021 godz. 09:30

Spotkanie aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Dowiedz się więcej | Opcje spotkania

Po spotkaniu prosimy o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej (kliknij tutaj). Prosimy o nadesłanie wyników przed 07.03.2021 godz. 24.00.
Program – PDF

Certyfikacja europejskich specjalistów medycyny fizykalnej i rehabilitacji drogą egzaminu w 2021 roku

Tegoroczny Europejski Egzamin z Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji odbędzie się w dniu 19 czerwca 2021 roku.

Egzamin jest drogą uzyskania tytułu Fellow of European Board of Physical and Rehabilitation Medicine (FEBPRM) oznaczającego posiadanie kompetencji zawodowych w dziedzinie medycyny fizykalnej i rehabilitacji na poziomie europejskim.

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU?

lekarze z tytułem specjalisty rehabilitacji medycznej oraz lekarze w trakcie specjalizacji, po upływie minimum trzech lat specjalizacji.

W JAKI SPOSÓB ZORGANIZOWANY BĘDZIE EGZAMIN?

Egzamin odbędzie się jednocześnie w krajach członkowskich lub stowarzyszonych Sekcji UEMS-PRM. Do zdania egzaminu konieczne jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na przynajmniej 60 ze 100 pytań wielokrotnego wyboru. Zakres pytań odpowiada podstawie programowej kształcenia podyplomowego w medycynie fizykalnej i rehabilitacji. Materiały edukacyjne przydatne w trakcie przygotowania do egzaminu dostępne są po zalogowaniu na tej stronie

Więcej szczegółów dotyczących przebiegu egzaminu można znaleźć tutaj.

Przewidywane miejsce i czas egzaminu:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji; ul. Spartańska 1, 02-637, Warszawa, 19 czerwca 2021 r.

JAKIE SĄ KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z CERTYFIKACJI?

Posiadacz tytułu FEBPRM ma kompetencje zawodowe na poziomie europejskim, co jest anonsowane w upublicznionym spisie certyfikowanych specjalistów i korzysta ze:

 1. zredukowanej opłaty subskrypcyjnej czasopism naukowych z medycyny fizykalnej i rehabilitacji (w tym Journal of Rehabilitation MedicineEuropean Journal of Physical and Rehabilitation MedicineAnnals of Physical and Rehabilitation Medicine)
 2. zniesionej lub zredukowanej opłaty rejestracyjnej za uczestnictwo w kursach i kongresach w dziedzinie medycyny fizykalnej i rehabilitacji (w tym europejskich kongresów medycyny fizykalnej i rehabilitacji

JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ?

Rejestracja Kandydata

(przed przystąpieniem do rejestracji zalecam nawiązanie kontaktu z Krajowym Menedżerem EBPRM na obszar Polski: Piotr Tederko, adres: tederko.pl@gmail.com, telefon: 506663718 i przesłanie do wglądu skanu dyplomu specjalizacyjnego)

Rejestracja kandydatów na egzamin będzie otwarta w dniach 01 marca 2021 – 18 kwietnia 2021 r. i nie podlega przedłużeniu.


Zapraszamy na wspólne posiedzenie Oddziałów Mazowieckiego i Pomorskiego PTReh w dniu 16. stycznia 2021, godz. 09.30

Link do spotkania na platformie ZOOM:

https://us02web.zoom.us/j/89813948929?pwd=Vlo3S3ZBN2ljQ3VLZlMwalBkQUtlQT09

Meeting ID: 898 1394 8929

Passcode: M8sC2V

Po spotkaniu zapraszam do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej czynnej do 18 stycznia 2021 godz. 24.00

Zaproszenie – PDF


Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 11 listopada 2020 roku odszedł nagle
nasz Kolega

ś p.
lek med. Wojciech Kordowicz

w okresie od 1982 do 2010 roku związany z Centrum Rehabilitacji „STOCER” im. Prof. Mariana Weissa w Konstancinie, w którym w latach 1998-2008 był Ordynatorem Oddziału Rehabilitacji Socjalno Zawodowej Stołecznego (XII), w latach 2008-2010 Zastępcą Ordynatora Rehabilitacji Kompleksowej Dzieci i Młodzieży (XIIIB). Od 2010 pracował w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A., gdzie w latach 2010-2014 był Kierownikiem Zakładu Rehabilitacyjnego, w latach 2014-2017 był Kierownikiem Oddziału Rehabilitacji w Szpitalu Rehabilitacji Neurologicznej, w latach 2017-2019 był Kierownikiem Oddziału Rehabilitacji i Kierwnikiem Oddziału Uzdrowiskowego Rehabilitacji Neurologicznej, zas od 2019 roku był Ordynatorem Oddziału Rehabilitacji ZUS w Uzdrowisku Konstancin – Zdrój S.A.

serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie, Bliskim oraz Współpracownikom Pana Doktora składa
Zarząd Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji


5 grudnia 2020 – Posiedzenie naukowe „Bóle głowy i twarzy w neurorehabilitacji”

Zapraszam na posiedzenie naukowe Odziału Mazowieckiego realizowane w formie zdalnej w dniu 5 grudnia 2020 (sobota) godz. 09:30. Jest to kolejne nasze spotkanie realizowane przy współudziale Sekcji Neurorehabilitacji Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej II Kliniki Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii kierowanych przez Panią Prof. Iwonę Sarzyńską -Długosz. Spotkanie poświęcone będzie neurorehabilitacji osób z bólami głowy i twarzy. W kolejnym komunikacie zostaną przekazane szczegóły dotyczące uczestniczenia w spotkaniu.


Międzynarodowy Tydzień Rehabilitacji (30 listopada – 4 grudnia 2020)

Międzynarodowe Towarzystwo Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej (ISPRM) zaprasza do wzięcia udziału w Międzynarodowym Tygodniu Rehabilitacji, cyklu webinariów którego celem jest zwiększenie świadomości na temat potrzeb osób niepełnosprawnych na całym świecie, a także rozpowszechnianie aktualnej wiedzy naukowej i na temat najnowszych inicjatyw w środowisku lekarzy rehabilitacji medycznej. (LINK DO REJESTRACJI)

30 listopada 2020

1 grudnia 2020

2 grudnia 2020

3 grudnia 2020

4 grudnia 2020

Szczegółowy program.


Robotyka w rehabilitacji po urazach mózgu: skuteczność, integracja kliniczna i przyszłe kierunki (webinar 12.11.2020 godz. 17.00)

Szanowni Państwo,

w imienu Zarządu Głównego PTReh Zarząd Oddziału Mazowieckiego zaprasza na webinar organizowany przez firmę Ekso Bionics pod tytułem „Robotyka w rehabilitacji po urazach mózgu: skuteczność, integracja kliniczna   i przyszłe kierunki” w czwartek 12 listopada o godzinie 17:00.

W trakcie spotkania dr Karen J Nolan z Kessler Foundation i Department of PM&R, Rutgers-New Jersey Medical School zaprezentuje wyniki najnowszyh badań nad wykorzystaniem egzoszkieletu szczególnie u pacjentów z urazem mózgu i udarem. Ponadto omówione  zostaną aspekty zastosowań klinicznych i perspektywy rozwoju robotyki w rehabilitacji osób z zaburzeniami chodu.

Webinar zostanie przeprowadzony w języku angielskim.

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa!

Zarejestruj się tutaj!


15 Europejska Letnia Szkoła Rehabilitacji w Syrakuzach – w tym roku online

Z powodu sytuacji epidemiologicznej Organizatorzy Europejskiej Szkoły  Rehabilitacji w  Syrakuzach zaplanowali tegoroczną edycję Szkoły w postaci jednodniowego webinarium w dniu 11 listopada 2020. Program tegorocznej Szkoły poświęconej roli farmakoterapii w rehabilitacji załączono poniżej. Szkolenie sponsorowane przez Europejskie Towarzystwo Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (ESPRM) oraz Europejską Radę Medycyny Fizykanej i Rehabilitacji (European Board of Physical and Rehabilitation Medicine) przeznaczone jest dla lekarzy specjalizujących się w rehabilitacji medycznej. Osoby mające zamiar wziąć udział w szkoleniu proszone są o nadesłanie zgłoszenia drogą mailową do dr Piotra Tederko pod adres tederko.pl@gmail.com   Zgłoszenia przyjmowane są do 6 listopada godz. 24.00.

Program – PDF


14 listopada 2020: szkolenie z leczenia spastyczności toksyną botulinowa typu A

Zarząd Główny PTReh Zaprasza Lekarzy Rehabilitacji Medycznej z Oddziału mazowieckiego PTReh do udziału we wstępnym module szkolenia mającego na celu nabycie umiejętności leczenia spastyczności toksyną botulinową typu A. Szkolenie jest bezpłatne. Prosimy o o zapoznanie się z treścią programu, ewentualnie rozpropagowanie jego treści wśród Koleżanek/Kolegów Lekarzy, a następnie o nadesłanie do dnia 8 listopada godz. 24.00 potwierdzenia zainteresowania udziałem w szkoleniu pod adres tederko.pl@gmail.com. Wśród osób, które wyrażą zainteresowanie zostanie rozesłane zaproszenie.
Załączniki:
Pobierz plik (20201114 program.pdf)20201114 program.pdf

17.10.2020 godz. 09:30 posiedzenie naukowe Oddziału Mazowieckiego PTReh

Zapraszam na spotkanie naukowe Oddziału Mazowieckiego PTReh poświęcone technikom zdalnego pomiaru ruchu i postawy ciała i ich wykorzystaniu w rehabilitacji. Spotkanie organizowane jest we współpracy z Oddziałem Pomorskim PTReh, Politechniką Warszawską i Gdańskim Uniwerstetem Medycznym i odbędzie sie na platformie ZOOM.

Załączniki:
Pobierz plik (20201017 program.pdf) 20201017 program.pdf 455 kB

ISPRM – webinar Rehabilitacja Pulmonologiczna w COVID-19: doświadczenia z Włoch i USA

Mam przyjemność przekazać Państwu zaproszenie Międzynarodowego Towarzystwa Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (ISPRM) na webinar z rehabilitacji pulmonologicznej w COVID-19 zaplanowane na piątek 21. maja 2020, godz. 14.00-15.00. Aby dołączyć proszę kliknąć powyższy link. Doświadczenia z poprzedniego webinaru ISPRM  wskazuje, że wskazane jest wcześniejsze zarejestrowanie się.

W trakcie spotkania odbęda się wykłady o następującej tematyce:

Richard Novitch
1. Krótki wstęp do rehabilitacji pulmonologicznej wraz z omówieniem patofizjologii.
2. Podobieństwa i różnice rehabilitacji pulmonologicznej w przewlekłej chorobie płuc i zapaleniu płuc w przebiegu COVID-19.
3. Podstawowe zabiegi terapeutyczne, tlenoterapia, prowadzenie dokumentacji.

Federica Gamna
1. Charakter i nasilenie zaburzeń funkcji oddechowej u pacjentów z COVID-19.
2. Wybór intrwencji w róznych stadiach rehabilitacji
3. Ocena rozwoju niewydolności oddechowej pacjentów z COVID-19.

O wykładowacach:

Richard Novitch MD
Pulmonolog. Dyrektor Rehabilitacji Pulmonologicznej Burke Hospital, Nowy Jork, USA
After completing pulmonary fellowship training I came to the Burke Rehabilitation Hospital 31 years ago. I trained in internal medicine and pulmonary medicine at the University of Medicine and Dentistry in Newark, New Jersey. I was previously a faculty member in Pulmonary Disease, Department of Internal Medicine at Weill Cornell Medical College and am currently an Assistant Professor of Physical Medicine and Rehabilitation at the Albert Einstein College of Medicine. I fell in love with the field of pulmonary rehabilitation and found that we were able to make a profound difference in the lives of individuals struggling with chronic lung disease as well as recovering from acute lung disease. We have inpatient and outpatient cardiac and pulmonary rehabilitation programs of which I am the medical director. I am a member of the American Thoracic Society (ATS) and the American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation (AACVPR). My research interest is developing behavior change interventions in patients with chronic lung disease in order to improve exercise adherence and outcomes in pulmonary rehabilitation.
Federica Gamna MD
Specjalista rehabilitacji medycznej. Szefowa Oddziału Kompleksowej Rehabilitacji Ośob Nepełnosprawnych. Konsultantka w zakresie kryzzysu COVID-19. San Luigi Gonzaga University Hospital, Turyn, Włochy
Federica Gamna is the Manager of Specialistic Medical Area and head of complex disability rehabilitation department of San Luigi Gonzaga University Hospital in Turin.
She has been working in the field of rehabilitation for neurological, cardiac and respiratory disabilities in the last 30 years and founded the first complex disability rehabilitation department in Italy. She has been an active member of the Italian Scientific Society for Physical and Rehabilitation medicine (SIMFER) being responsible for 6 years for the complex rehabilitation section and today for the cardiac and respiratory section. She is a technical consultant for Covid-19 crisis within the Piedmont medical taskforce advising the regional government and is part of a team currently involved in a randomized controlled trial whose aim at investigating the electrical stimulation therapy on physical function in patients with Covid-19 Pneumonia.

Zdalne posiedzenie Oddziału Mazowieckiego PTReh – 16 maja 2020

16 maja 2020 o godz. 09:30 na platformie webex odbędzie się posiedzenie naukowe Oddziału Mazowieckiego PTReh wspierane przez firmę NUTRICIA poświęcone problemom żywienia w rehabilitacji. Szczegółowy program w załączonym poniżej zaproszeniu

Link do spotkania

Program spotkania – PDF


Webinar ISPRM: GLOBAL SITUATION OF PM&R DURING COVID-19 PANDEMIC

Międzynarodowe Towarzystwo Medcycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (ISPRM) zaprasza do udziału w webinarze poświęconym globalnej sytuacji medycyny fizykalnej i rehabilitacji w obliczu pandemii koronawirusa. Udział w szkoleniu jest rekomendowany wszystkim lekarzom rehabilitacji, w szczególności osobom w trakcie specjalizacji.

Czas: 8 maja, piątek, godzina 18.00 CEST

Kliknij żeby się zarejestrować

Wśród wykładowców:
prof. Marta Imamura, MD PhD – Brazil
prof. Francesca Gimigliano, MD PhD – Italy
Prof. Mooyeon Oh-Park, MD MS – USA
Prof. Rochelle Dy, MD – USA
Moderator:
dr Manoj Poudel MD – USA/Nepal


Certyfikacja europejskich specjalistów medycyny fizykalnej i rehabilitacji drogą egzaminu: otwarcie rejestracji kandydatów

Z przyjemnością informuję, o otwarciu naboru na Europejski Egzamin z Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji stwarzający szansę na otrzymanie tytułu Fellow of European Board of Physical and Rehabilitation Medicine (FEBPRM). Tytuł ten oznacza on osiągnięcie kompetencji zawodowych w dziedzinie medycyny fizykalnej i rehabilitacji na poziomie europejskim.

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU?

lekarze z tytułem specjalisty rehabilitacji medycznej.

W JAKI SPOSÓB ZORGANIZOWANY BĘDZIE EGZAMIN?

Egzamin odbędzie się jednocześnie w krajach członkowskich lub stowarzyszonych Sekcji UEMS-PRM. Do zdania egzaminu konieczne jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na przynajmniej 60 ze 100 pytań wielokrotnego wyboru. Zakres pytań odpowiada podstawie programowej kształcenia podyplomowego w medycynie fizykalnej i rehabilitacji. Materiały edukacyjne przydatne w trakcie przygotowania do egzaminu dostępne są po zalogowaniu na tej stronie

Więcej szczegółów dotyczących przebiegu egzaminu znajdziesz tutaj.

Przewidywane miejsce i czas egzaminu:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji; ul. Spartańska 1, 02-637, Warszawa, 27 listopada 2020 r.

JAKIE SĄ KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z CERTYFIKACJI?

Posiadacz tytułu FEBPRM ma kompetencje zawodowe na poziomie europejskim, co jest anonsowane w upublicznionym spisie certyfikowanych specjalistów i korzysta ze:

 1. zredukowanej opłaty subskrypcyjnej czasopism naukowych z medycyny fizykalnej i rehabilitacji (w tym Journal of Rehabilitation MedicineEuropean Journal of Physical and Rehabilitation MedicineAnnals of Physical and Rehabilitation Medicine)
 2. zniesionej lub zredukowanej opłaty rejestracyjnej za uczestnictwo w kursach i kongresach w dziedzinie medycyny fizykalnej i rehabilitacji (w tym europejskich kongresów medycyny fizykalnej i rehabilitacji

JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ?

Rejestracja Kandydata

(przed przystąpieniem do rejestracji zalecam nawiązanie kontaktu z Krajowym Menedżerem EBPRM na obszar Polski: Piotr Tederko, adres: tederko.pl@gmail.com, telefon: 506663718 i przesłanie do wglądu skanu dyplomu specjalizacyjnego)

Termin rejestracji kandydatów na egzamin upływa 30 września 2020 r. i nie podlega przedłużeniu.


Zdalny kurs BIOMECHANICS4REHAB

Z przyjemnością zawiadamiam o otwarciu naboru na kurs zdalny dotyczący oceny biomechanicznej, przeznaczony dla lekarzy rehabilitacji. Kurs jest organizowany przez Instytut Biomechaniki w Walencji, częściowo finansowany z unijnych środków programu  Leonardo DaVinci (2013-1-TR1-LEO05-47549) i akredytowany przez Europejskie Towarzystwo Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (ESPRM).  Jest to już czwarta edycja tej interesującej inicjatywy edukacyjnej.

Kurs ma 40 godzin dydaktycznych i będzie się odbywał w okresie 25 maja – 24 lipca 2020.

Zapisy i szczegółowe informacje są dostępne tutaj.

Informacja – PDF


image

Z serdecznymi życzeniami, Zarząd Oddziału Mazowieckiego PTReh


Zapraszamy na posiedzenie  naukowe naszego Oddziału poświęcone pozastawowym zespołom bólowym. Spotkanie odbędzie się w Siedzibie Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie, ul. Kasprzaka 49 i będzie miła część wykładową poświęcona etiologii i leczeniu tych popularnych problemów, oraz część praktyczną podczas której będzie można zapoznać się z zastosowaniem kinesiotapingu. Szczegóły w poniższym programie.

Program posiedzenia – PDF


Zawroty głowy u seniorów – interdyscyplinarne posiedzenie naukowe

18 stycznia 2020 roku o godz. 9.00 zapraszamy na posiedzenie naukowe organizowane przez Oddziały Mazowieckie PTReh, PTG, PTORL i Sekcję Neurorehabilitacji PTN pt. Zawroty głowy u seniorów – podejście interdyscyplinarne. Gospodarzem spotkania jest Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, który podejmie nas w swojej siedzibie w Warszawie, pl. Trzech Krzyży 4/6.


Plan spotkań Oddziału Mazowieckiego PTReh w 2020 roku

Poniżej wstępny plan posiedzeń naukowych Oddziału Mazowieckiego w 2020 roku. Program naszych działań będzie uzupełniany w miarę dalszych ustaleń.

18 Stycznia 2020. Godz. 09:00; Warszawa, pl. Trzech Krzyży 4/6.

Oddziały Mazowieckie

Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

Sekcja Neurorehabilitacji Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

Zawroty głowy u seniorów – problem interdyscyplinarny

14 Marca 2020 Godz. 09:30; Wyższa Szkoła Rehabilitacji, Warszawa, Kasprzaka 49.

Wyższa Szkoła Rehabilitacji.

Etiologia, patogeneza, diagnostyka i leczenie pozastawowych zespołów bólowych (PZB).

Warsztat: Zastosowanie Kinesiology Tapingu w leczeniu PZB

25 kwietnia 2020 Godz. 09:30; ul. Ożarowska 75a, Warszawa.

Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży STOCER.

Wady dysraficzne

 

9 maja 2020 Godz. 10:00; Konstancin, Gąsiorowskiego 12/14.

Żywienie dojelitowe i pozajelitowe

Walne zebranie sprawozdawcze Członków Oddziału Mazowieckiego PTReh

10 września 2020 godz. 10.00, Ciechanów (Opinogóra)

Wojewódzki Szpital Zespolony w Ciechanowie

Oddział Rehabilitacji: kierownik: lek med. Krystyna Kałużyńska

Oddział Ortopedyczno-Urazowy

Oddział Neurologii

Zespół bolesnego barku – problem interdyscyplinarny

 Listopad 2020, Warszawa

Klinika Rehabilitacji Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki, Zakład Techniki Rzeczywistości Wirtualnej:

Analiza ruchu i postawy z wykorzystaniem pomiarów optycznych


V zdalny kurs: ZASADY I PRAKTYKA LECZENIA ZACHOWAWCZEGO SKOLIOZ

Mam przyjemność powiadomić o otwarciu rejestracji uczestników trzeciej edycji międzynarodowego zdalnego kursu „Principles and Practice of Scoliosis Conservative Treatment (PPSCT)” odbywającego się pod patronatem Seksji Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji UEMS i ESPRM i kierowanego przez prof. Stefano Negrini.  Kurs ma na celu szerzenie zaktualizowanej wiedzy na temat zachowawczego leczenia skolioz wśród uczestników z całego świata. Autorzy Kursu to uznane na świecie największe autorytety w dziedzinie leczenia skolioz.

W 2016 r. z inicjatywy Istituto Scientifico Italiano Colonna Vertebrale (ISICO) uruchomiono coroczny zdalny kurs doskonalący na temat skolioz, otwarty dla uczestników z całego świata. Celem było zaoferowanie profesjonalistom specjalistycznego szkolenia w zakresie zasad i praktyki leczenia skoliozy zachowawczego prowadzonego przez grupę wiodących ekspertów w tej dziedzinie na całym świecie. Pierwsze cztery edycje okazały się wielkim sukcesem zyskując popularność wśród lekarzy na wszystkich kontynentach.

ISICO chętnie dzieli się swoim bogatym doświadczeniem klinicznym i naukowym z uczestnikami kursu, mając nadzieję, że doprowadzi to na całym świecie do poprawy jakości skutecznego leczenia zachowawczego skolioz.

Cele edukacyjne

 • nabycie umiejętności wysokiej jakości leczenia osób dotkniętych deformacjami kręgosłupa, zwłaszcza dzieci i młodzieży
 • zaznajomienie z teoretycznymi podstawami teoretyczne takiego leczenia
 • zaznajomienie z koncepcją ISICO w zakresie oceny pacjentów i procesu podejmowania decyzji terapeutycznych
 • zrozumienie współczesnych technik leczenia skolioz, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń leczniczych i zaopatrzenia ortotycznego.

Kryteria kwalifikacji:
Chociaż kurs został początkowo stworzony na potrzeby dla lekarzy, jego treść może zainteresować także innych profesjonalistów medycznych i związanych ze zdrowiem zajmujących się leczeniem skolioz.
W trakcie kursu uczestnicy są punktowani na podstawie ich aktywnego udziału w grupach dyskusyjnych i sesjach na żywo. Aby otrzymać certyfikat uczestnictwa i zostać dopuszczonym do egzaminu końcowego wymagane jest uzyskanie minimalnej liczby punktów. Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymają certyfikat odpowiedni do wykonywanego zawodu.

Organizacja kursu
Kurs ma w całości charakter zdalny i jest realizowany za pośrednictwem dedykowanej platformy edukacyjnej online. Kurs jest podzielony na 12 modułów, z których każdy trwa dwa tygodnie. Każdy moduł zawiera trzy nagrane wykłady teoretyczne (każdy około 45 minut), do których kursant przystępuje w dogodnym dla niego czasie. Każdy wykład odwołuje się do 2-3 prac naukowych, które należy przeczytać. Każdy moduł obejmuje ponadto trzy grupy dyskusyjne, w których omawiane są konkretne tematy związane z tematem bieżącego modułu, aby aktywizować kursantów i usprawnić proces uczenia się. W trakcie dyskusji w grupach uczestnicy wyrażają opinie i uzasadniają swoje stanowisko w omawianych zagadnieniach. Każdy moduł kończy się sesją online na żywo prowadzoną przez koordynatora, kiedy to omawiane są przypadki kliniczne. Są to jednogodzinne spotkania co dwa tygodnie, które wymagają udziału na żywo w określonym czasie.

Kliknij tutaj po więcej szczegółów dotyczących kursu, oraz aby wzić udział w darmowej lekcji pokazowej.

Uwaga – zapisując się na kurs przed 15 grudnia można skorzystać ze zniżek w opłatach

Program kursu 2020.pdf


Międzynarodowe wytyczne na temat kształcenia w specjalizacji Medycyna Fizykalne i Rehabilitacja i zakres kompetencji zawodowych specjalisty

Komitet ds Edukacji Międzynarodowego Towarzystwa Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (ISPRM) ogłosił w listopadzie 2019 roku wytyczne na temat kształcenia w specjalizacji Medycyna Fizykalne i Rehabilitacja i zakres kompetencji zawodowych specjalisty.

Proszę zapoznać się z tym ważnym dla nas dokumentem. 

 PRM-Core-curriculum-Competency.pdf

Klikając tutaj można zostawić komentarz. 


Europejski kurs online: Terapia falą uderzeniową

Rozpoczął się nabór na III edycję kursu online Extracorporeal Shock Wave Therapy przeznaczonego dla lekarzy rehabilitacji medycznej rekomendowanego przez Europejską  Radę Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (European College of Physical and Rehabilitation Medicine) we współpracy ze Specjalnym Komitetem Naukowym ds Terapii Falą Uderzeniową ESPRM (Special Interest Scientific Committee for Shock wave Therapy). Kurs jest akredytowany przez Europejską Radę Akredytacyjną ds Kształcenia Podyplomowego UEMS (EACCME) i umożliwia uzyskanie 24 europejskich punktów edukacyjnych. Więcej informacji na temat kursu można znaleźć tutaj. Kurs rozpoczyna się 1 grudnia 2019 i potrwa 4 miesiące. Warunki przyjęcia i procedura rejestracji dostępne na stronie internetowej Europejskiej Rady Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji .


Posiedzenie naukowe Oddziału Mazowieckiego PTReh 23 listopada 2019

Zapraszamy na szóste tegoroczne Posiedzenie Naukowe Oddziału Mazowieckiego organizowane we współpracy z Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej II Kliniki Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz Sekcją Neurorehabilitacji Polskiego Towarzystwa Neurologicznego poświęcone zastosowaniu TOKSYNY BOTULINOWEJ W REHABILITACJI – termin spotkania: 23 listopada 2019 godz. 10.00, miejsce: Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, Warszawa.

Spotkanie połączone jest z nieodpłatnym warsztatem dla lekarzy. Kryterium uczestnictwa: opłacone składki członkowskie PTReh. Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły kwalifikacji w poniższym programie.

Posiedzenie Oddziału Mazowieckiego PTReh – 19 października 2019

Zapraszam na spotkanie naukowo-edukacyjne Oddziału Mazowieckiego organizowane przy współpracy z firmą Otto Bock Polska poświęcone postępom rehabilitacji osób po amputacji kończyny dolnej i nowoczesnym rozwiązaniom protetycznym. Szczegóły w poniższym zaproszeniu

Zaproszenie – PDF


Certyfikacja europejskich specjalistów medycyny fizykalnej i rehabilitacji drogą egzaminu

Z przyjemnością informuję, że w 29 listopada 2019 r. w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji (ul. Spartańska 1, 02-637, Warszawa) odbędzie się Europejski Egzamin z Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji stwarzający szansę na otrzymanie tytułu Fellow of European Board of Physical and Rehabilitation Medicine (FEBPRM). Tytuł ten oznacza on osiągnięcie kompetenci zawodowych w dziedzienie medycyny fizykalnej i rehabilitacji na poziomie europejskim.

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU?

lekarze z tytułem specjalisty rehabilitacji medycznej.

W JAKI SPOSÓB ZORGANIZOWANY BĘDZIE EGZAMIN?

Egzamin odbędzie się jednocześnie w krajach członkowskich lub stowarzyszonych Sekcji UEMS-PRM. Do zdania egzaminu konieczne jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na przynajmniej 60 ze 100 pytań wielokrotnego wyboru. Zakres pytań odpowiada podstawie programowej kształcenia podyplomowego w medycynie fizykalnej i rehabilitacji, zgodnej z Europejskimi Standardami Szkolenia Podyplomowego Lekarzy Specjalistów w odnośniej dziedzinie.

Więcej szczegółów dotycących przebiegu egzaminu znajdziesz tutaj.

JAKIE SĄ KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z CERTYFIKACJI?

Posiadacz tytyułu FEBPRM ma kompetencje zawodowe na poziomie europejskim, co jest anonsowane w upublicznionym spisie certyfikowanych specjalistów i korzysta ze:

1. zredukowanej opłaty subskrypcyjnej czasopism dotyczących medycyny fiozkalej i rehabilitacji (w tym Journal of Rehabilitation MedicineEuropean Journal of Physical and Rehabilitation MedicineAnnals of Physical and Rehabilitation Medicine)

2. zniesionej lub zredukowanej opłaty rejestracyjnej za uczestnictwo w kursach i kongresach w dziedzinie medycyny fizykalnej i rehabilitacji (w tym europejskich kongresów medycyny fizykalnej i rehabilitacji

Termin składania wniosków uływa 30 września 2019 r. i nie podega przdłużeniu. 


Zaproszenie na X Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
Zapraszamy wszystkich członków zespołu rehabilitacyjnego: lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarki, psychologów, logopedów, dietetyków i specjalistów żywienia klinicznego, terapeutów zajęciowych, pracowników socjalnych, techników ortopedycznych, masażystów oraz specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją.
Uroczyste otwarcie Kongresu odbędzie się w czwartek 12 września 2019 roku.
W kolejnych dniach, w trakcie równoległych sesji plenarnych oraz w sesjach plakatowych zaprezentujemy Państwu miejsce rehabilitacji w nowoczesnym leczeniu pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi m.in. chorobą wieńcową, niewydolnością serca, po przeszczepie serca i płuc, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, cukrzycą, chorobą nowotworową, po udarze mózgu, przedstawimy również rolę specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją w modelu kompleksowej rehabilitacji w Polsce.
Planujemy sesje związane z telerehabilitacją i trendami w e-zdrowiu. Podzielimy się także doświadczeniami związanymi z multidyscyplinarnym podejściem do pacjentów z chorobami rzadkimi na przykładzie dystrofii mięśniowej Duchenne’a oraz zaprezentujemy nowości w leczeniu pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni.
Naszymi gośćmi będą naukowcy i uznani specjaliści w tym zakresie z Polski i zagranicy.
Mamy nadzieję, że pobyt w Gdańsku będzie okazją także do zwiedzenia naszego miasta i odpoczynku oraz nawiązania ciekawych znajomości, może na całe życie, mogących zaowocować dalszym rozwojem naukowym i zawodowym tej przyszłościowej dyscypliny, jaką jest rehabilitacja medyczna.
 
Zapraszamy serdecznie!
 
Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
Dr hab. n. med. Jacek Durmała
 
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Przewodnicząca Oddziału Pomorskiego PTReh
Dr n. med. Joanna Jabłońska-Brudło  
Aktualizacja:
Okres obowiązywania niższych opłat został przedłużony do 30.06.2019. Członkowie PTReh regularnie opłacający składki członkowskie mają też dodatkową zniżkę.
Do 30.06.2019 przedłużono też termin nadsyłania streszczeń
Więcej informacji można znaleźć na  stronie internetowej kongresu  
reklama_190x135.indd
Komunikat_kongres_PTReh_Gdańsk_12-14.09.2019

Nagroda Europejskiej Akademii Rehabilitacji Medycznej (EARM)

Europejska Akademia Rehabilitacji Medycznej (European Academy of Rehabilitation Medicine  – EARM) ufundowała corocznie przyznawaną nagrodę, której celem jest zachęcanie do badań i promowanie rozpowszechniania wiedzy w dziedzinie rehabilitacji. Zdobywca nagrody otrzyma: dyplom oraz zwrot kosztów podróży i zakwaterowania (do maksymalnie 500 euro) związane z uczestnictwem w konferencji, na której zostanie wręczona nagroda. Nagrody wręczane są na europejskich kongresach medycyny fizykalnej i rehabilitacji.

Do nagrody można zgłaszać prace naukowe dotyczące medycyny fizykalnej i rehabilitacji, lub zagadnień medyczno-społecznych związanego z (re-)integracją osób niepełnosprawnych. Autorem pracy może być lekarz medycyny fizykalnej i rehabilitacji lub pracownik reprezentujący profesję związaną ze zdrowiem reprezentowaną w zespole rehabilitacyjnym, pochodzący z kraju, który ma oficjalnego delegata w Sekcji Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji UEMS.

Językiem pracy jest jeden z oficjalnych języków Akademii (angielski lub francuski). Streszczenie może być przedstawione w innym języku UE. Tekst może być sfinalizowaną pracą lub cyklem prac zawierających co najmniej jedną publikację w naukowym czasopiśmie recenzowanym.

Termin przesyłania prac przypada na najpóźniej 31 sierpnia każdego roku. Pracę należy przesłać  wszystkim członkom Komisji Konkursowej. Pracy powinien towarzyszyć list przewodni w jednym z dwóch oficjalnych języków, z prośbą o uwzględnienie zgłoszenia do nagrody podpisany przez Autora i kierownika ośrodka (oddziału) rehabilitacji zatrudniającego autora. Kopię pracy i list przewodni należy wysłać do wszystkich członków Komisji Konkursowej. Jeśli kandydat chce wysłać swoje zgłoszenie w formie elektronicznej w postaci zabezpieczonego pliku PDF, może to zrobić, przesyłając wydrukowaną kopię do przewodniczącego Komisji Konkursowej. Kandydat odpowiada za dostarczenie kompletnej dokumentacji każdemu członkowi Komisji Konkursowej.

O decyzji Komisji Konkursowej zostaną poinformowani wszyscy kandydaci. Wybrany kandydat zostanie zaproszony do przedstawienia swojej pracy i otrzymania nagrody na kongresie europejskim i zostanie poproszony o przesłanie swojej fotografii.

W przypadku zgłoszenia tylko jednej pracy, Komisja może zdecydować o przesunięciu konkursu na rok następny. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. Lista dotychczasowych laureatów jest publikowana na stronie internetowej Akademii


Europejskie kursy dla lekarzy specjalizujących się w rehabilitacji medycznej – ESM: Marsylia i EMRSS: Syrakuzy
Latem i jesienią 2019 roku będą m,iały miejsce kolejne edycje cyklicznych kursów dla lekarzy specjalizujących się w zakresie rehabilitacji medycznej

European School Marseille (ESM) i Euro Mediterranean Rehabilitation Summer School (EMRSS) to renomowane wydarzenia  edukacyjne akredytowane przez Europejską Radę Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (European Board of Physical and Rehabilitation Medicine – EBPRM) i Europejskie Towarzystwo Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (European Society of Physical and Rehabilitation Medicine – ESPRM). Organizatorzy oferują miejsca dla każdego kraju członkowskiego EB-PRM – w przypadku ESM są to maksymalnie dwa miejsca). Inicjatywa jest popierana przez zarząd Główny PTReh.

Lista kursów znajduje się w tabeli poniżej.

Osobom zakwalifikowanym na kurs Organizatorzy zapewniają bezpłatny udział w kursie i zakwaterowanie, uczestnik – pokrywa jedynie koszty dojazdu.

Kryteria kwalifikacji na kurs:
1) bycie specjalizantem w rehabilitacji medycznej (przed egzaminem)
2) bycie członkiem PTReh ze składkami opłaconymi do 2019 roku)

Procedura kwalifikacji na kurs:
1) kandydat dokonuje rejestracji na  pod adresem European Board of PRM i uzyskuje numer rejestracyjny (osoby, które posiadają już taki numer nie muszą tego robić powtórnie) i używa go w korespondencji dot. kursu.
2) kandydat przygotowuje dokumenty w języku angielskim:

 • list motywacyjny*
 • CV*
 • rekomendację z macierzystego ośrodka, w którym odbywa specjalizację * (konieczne w przypadku ESM)
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy (prosze o podłączenie tu zamieszczonego w załaczniku formularza zgłoszeniowego)(konieczne w przypadku ESM)

pod adres krajowego menedżera EBPRM:  tederko.pl@gmail.com przed upływem [data nr 1 – patrz tabelka poniżej]

(* – dokumenty oznaczone gwiazdką mają być w formacie word (inne formaty, np. PDF nie będą akceptowane)

3) krajowy menedżer przygotowuje dokumenty kandydatów poprzez zaślepienie i przekształcenie w pdf i wysyła je do osób uprawnionych do głosowania (Zarząd Główny PTReh)
4) Terminem głosowania nad kandydaturami  jest [data nr 2]
5) Wyniki głosowania są akceptowane przez Pana Prezesa PTReh prof. Jacka Durmałę, który ma prawo również podjąć decyzję o kolejności kandydatów w przypadku równej liczby głosów
5) powiadomienie kandydatów o wynikach głosowania następuje przed [datą 0 ]
6)  krajowy menedżer  wysyła dane krajowe do organizatora kursu i oczkujemy na ostateczny werdykt
7) dotyczy osób zakwalifikowanych na ESM: organizatorzy uprzedzają osoby zakwalifikowane na kurs o konieczności przesłania im kopii Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

(uwaga: osoby, które już wysłały swoje zgłoszenia na tegoroczny kurs EMRSS w Syrakuzach w języku angielskim nie muszą robić tego ponownie, osoby, które przesłały zgłoszenie po polsku, proszone sa o dosłanie angielskiej wersji CV i listu motywacyjnego)

Kurs Data 0 Daty 1 i 2:
ESM – European School Marseille on Motor Disabilities: Posture and Movement Analysis, Rehabilitation, Neurophysiology

Informacja: PDF

Formularz zgłoszeniowy: PDF

1-12 July 2019

Marseille, France

31.05.2019 Data 1: 16.05.2019 godz. 24.00

Data 2: 26.05.2019 godz. 24.00

EMRSS: Euro Mediterranean Rehabilitation Summer School Pharmacological Management in PRM: set-up, synergies, uncertainties and evidence based knowledge in various pathologies”.

Informacja: PDF

18-21 November 2019

Syracuse, Italy

30.06.2019 Data 1: 14.06.2019 godz. 24.00

Data 2: 21.06.2019 godz. 24.00

 


Druga edycja europejskiego kursu online: Extracorporeal Shock Wave Therapy

Rozpoczyna się nabór na drugą edycję kursu Extracorporeal Shock Wave Therapy organizowanego przez European PRM College we współpracy z European Society of Phyical and Rehabilittion Medicine.

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy rehabilitacji medycznej (specjalistów i specjalizantów)

Kurs rozpoczyna się 1 maja, 2019.

Więcej szczegółów dotyczących kursu można znaleźć tutaj.

Rejerstracji na kurs można dokonać pod adresem: www.prmcollege.eu

ENJOY-PRM  = European Network and Junction of Young Physical and Rehabilitation Medics.

Niemieckie Towarzystwo Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji wraz z European Network and Junction of Young Physical and Rehabilitation Medics (ENJOY-PRM ) zapraszają na sesję „Management of CRPS: From possible biomarkers to comprehensive management” odbywająca się 14 września 2019 w ramach Niemieckiego Kongresu Medycyny Fizykalnej I Rehabilitacji (Munich 12-14 września). Organizatorzy oferują darmowy udział w sesji, wyżywienie nocleg dwudziestulekarzom rezydentom – specjalizującym się w rehabilitacji medycznej z Europy.

Tutaj można się zarejestrować.

PDF


Europejskie kursy dla lekarzy specjalizujących się w rehabilitacji medycznej 

Z przyjemnością zawiadamiam o trzech europejskich kursach przeznaczonych dla lekarzy specjalizujących się w zakresie rehabilitacji medycznej akredytowanych przez Europejską Radę Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (European Board of Physical and Rehabilitation Medicine – EBPRM) i Europejskie Towarzystwo Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (European Society of Physical and Rehabilitation Medicine – ESPRM). Organizatorzy oferują po jednym miejscu dla każdego kraju członkowskiego EB-PRM). Inicjatywa jest popierana przez zarząd Główny PTReh.

Lista kursów i szczególowe programy znajdują się poniżej:

Osobom zakwalifikowanym na kurs Organizatorzy zapewniają bezpłatny udział w kursie i zakwaterowanie, uczestnik – pokrywa jedynie koszty dojazdu.

Kryteria kwalifikacji na kurs:
1) bycie specjalizantem w rehabilitacji medycznej (przed egzaminem)
2) bycie członkiem PTReh ze składkami opłaconymi do 2019 roku)

Procedura kwalifikacji na kurs:
1) kandydat przygotowuje dokumenty: list motywacyjny, CV w formacie word (inne formaty, np. PDF nie będą akceptowane) pod adres tederko.pl@gmail.comprzed upływem [data nr 1- daty różne dla różnych kursów]
2) ja przygotowuję dokumenty kandydatów poprzez zaślepienie i przekształcenie w pdf i wysyłam je do osób uprawnionych do głosowania (Zarząd Główny PTReh)
3) Terminem głosowania jest [data nr 2 – daty różne dla różnych kursów]
4) Wyniki głosowania są akceptowane przez Pana Prezesa PTReh prof. Jacka Durmałę, który ma prawo również podjąć decyzję o kolejności kandydatów w przypadku równej liczby głosów
5) powiadomienie kandydatów o wynikach głosowania następuje przed [datą 0 – – daty różne dla różnych kursów]
6) ja wysyłam dane krajowe do organizatora kursu i oczkujemy na ostateczny werdykt

Kurs

Data 0

Daty 1 i 2:

Robotic Rehabilitation Summer School 2nd Edition

13 – 18 May 2019,

Porto Potenza Picena, Italy

15.04.2019 Data 1: 04.04.2019 godz. 24.00

Data 2: 11.04.2019 godz. 24.00

European Spinal Cord Medicine Course

11-14 June 2019

Oswestry and Sheffield, UK

15.04.2019 Data 1: 04.04.2019 godz. 24.00

Data 2: 11.04.2019 godz. 24.00

Euro Mediterranean Summer School 

Pharmacological Management in PRM: set-up, synergies, uncertainties and evidence based knowledge in various pathologies”.

18-21 November 2019

Syracuse, Italy

30.06.2019 Data 1: 14.06.2019 godz. 24.00

Data 2: 21.06.2019 godz. 24.00

 Emrss 2019 15th Edition Syracuse

RRSS Second Edition 2019_Final programme Porto Potenza

SCI Course Programme Oswestry


Zapraszamy serdecznie na prezentację naukową Centrum Komplekswej Rehabilitacji poświęconą zastosowaniu toksyny botuliowej, oraz na Walne Zebranie Sprawodawczo-Wybocze Członków Oddziału. 
Czas: 13 kwietnia 2019 godz. 10.00
Miejsce; CKR, Gąsiorowskiego 12/14
Plan zebrania – PDF

Zarząd Oddziału składa serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie, Współpracownikom i wszystkim Uczniom Pana Doktora Macieja Czarneckiego.

Dr Maciej Czarnecki 20190225


23 lutego 2019, godz. 10:00 (NIGRiR, ul.Spartańska 1, Warszawa) Prezentacja naukowa Kliniki Rehabilitacji I Wydziału Lekarskiego WUM. Spotkanie poświęcone wirtualnej rzeczywistości w rehabilitacji – PDF


9 marca 2019, godz. 10:00 (WSR, ul. Kasprzaka 49, Warszawa) Prezentacja naukowa Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie – PDF


image


W 2019 roku planujemy 6 spotkań, na które serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Towarzystwa i entuzjastów rehabilitacji:

 •  19 stycznia 2019, godz. 10:00 (AWF, ul. Marymoncka 34, Warszawa) Spotkanie założycielskie Rady Konsultacyjnej Oddziału Mazowieckiego PTReh, Prezentacja naukowa Wydziału Rehabilitacji AWF
 •  23 lutego 2019, godz. 10:00 (NIGRiR, ul.Spartańska 1, Warszawa) Prezentacja naukowa Kliniki Rehabilitacji I Wydziału Lekarskiego WUM. Spotkanie poświęcone wirtualnej rzeczywistości w rehabilitacji
 •  9 marca 2019, godz. 10:00 (WSR, ul. Kasprzaka 49, Warszawa) Prezentacja naukowa Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie
 • 13 kwietnia 2019, godz. 10:00 (CKR, ul. Gąsiorowskiego 12/14, Konstancin) Prezentacja naukowa Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, Walne Zbranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Mazowieckiego PTReh.
 • 25 maja 2019, godz. 10:00 (Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży STOCER przy ul. Ożarowskiej 75a) Prezentacja naukowa Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży STOCER. Spotkanie poświęcone wadom dyzraficznym
 • 19 października 2019, godz. 10:00 (Otto-Bock Polska, ul. Szaserów 38, Warszawa) Prezentacja edukacyjna firmy OTTO-BOCK: Postępy protetyki kończyny dolnej.
 • 16 listopada 2019, godz. 10:00 (IPiN, ul. Sobieskiego 9, Warszawa) Prezentacja naukowa Oddziału Rehabilitacji Instytutu Psychiatrii i Neurologi

Zapraszamy na spotkanie inaugurujące cykl posiedzeń naukowych Oddziału Mazowieckiego w 2019 roku. Styczniowe spotkanie ma charakter szczególny nie tylko z powodu Jubileuszu 35-lecia działalności Wydziału Rehabilitacji AWF, któremu będzie poświęcona część naukowa, ale również z powodu spotkania założycielskiego Rady Konsultacyjnej Oddziału. Decyzja o powołaniu Rady wynika z uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału Mazowieckiego PTReh przyjętej w dniu 26 maja 2018 roku. Celem Rady będzie optymalizacja działań zmierzających do poprawy czynnego udziału ośrodków rehabilitacyjnych z Mazowsza w posiedzeniach naukowych i inicjatywach edukacyjnych Oddziału Mazowieckiego, a także zwiększenie uczestnictwa profesjonalistów związanych z rehabilitacją. Zapraszamy na spotkanie Osoby Kierujące placówkami rehabilitacyjnymi z terenu Mazowsza (np. Ordynatorów, Kierowników lub Osoby przez Nich delegowane), oraz wszystkich, którym zależy na zwiększeniu roli Oddziału Mazowieckiego PTReh w szerzeniu wiedzy na temat rehabilitacji i jej praktykowaniu na terenie Mazowsza. Szczegółowy program spotkania – PDF

Zapraszamy na X MIędzynarodowy Kongres PTReh, Gdańsk, 12-14 września 2019. – PDF

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji uprzejmie zawiadamia, że na podstawie § 27 Statutu Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, które odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018 r. (wtorek) w godz. 12.00 – 15.00 w Warszawie w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej, ul. Księcia Trojdena 4, sala nr 012.
Program spotkania: PDF


Kurs online dla lekarzy rehabilitacji: fala uderzeniowa
European College of Physical and Rehabilitation Medicine organizuje drugą edycję kursu dla lekarzy rehabilitacji Extracorporeal Shock Wave Therapy który rozpoczyna się 1 grudnia 2018 i potrwa cztery miesiące. W ubiegłym roku niektórzy lekarze z Polski wzięli udział w pierwszej edycji tego szkolenia.
Kurs będzie prowadzony w języku angielskim. Kurs będzie odbywał się za niewielką opłatą niezbędną do pokrycia wydatków związanych z jego organizacją.
Udział w kursie wiąze się z bezpłtnym otrzymaniem indywudalnego kodu pozwalającego na dostep do e-booka Sonographic atlas for common musculoskeletal pathologies, autor: Levent Ozcakar (cena w sprzedaży € 85,00) dystrybuowanego po rejestracji. Zaliczenie kursu wiąże się z uzyskaniem certyfikatu zaświadczającego o osiagnięciu teoretycznych kompetencji do stosowania ESWT i 24 europejskich punktów edukacyjnych.
Okres rejestracji na kurs upływa z końcem listopada.
Czytaj dalej


15 grudnia 2018 w CKR odbędzie się spotkanie warsztatowe Oddzialu Mazowieckiego PTReh poświęcone motywacji pacjenta do leczenia. Ze względu na możliwość udziału jedynie ograniczonej liczby uczestników Zarząd Oddziału urządza zapisy na spotkanie. O kwalifikacji do udziału decyduje kolejność zgłoszeń. W kwalifikacji preferowani będą członkowie PTReh opłacający na bieżąco składki członkowskie. Proszę o zapoznanie się z poniższym komunikatem – PDF.


Mamy przyjemność zaprosić do CKR na listopadowe posiedzenie naukowe Oddziału Mazowieckiego PTReh przygotowywane przez Oddział Rehabilitacji Medycznej CSK MSWiA z siedzibą w Otwocku (17 listopada 2018). Zaproszenie PDF


Dotyczy Lekarzy będących Członkami Oddziału Mazowieckiego PTReh

Zapraszamy na Konferencję Naukowo- Szkoleniową „Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów i obrażeń narządu ruchu z wykorzystaniem preparatów iniekcyjnych odbywającą się w Warszawie w dniach 30.11.-01.12.2018r. (proszę wejśc na stronę: https://medsport.pl/nasze-kongresy-i-konferencje/) informując, że Lekarze będący aktywnymi członkami Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji (aktywny członek, to osoba która ma opłacone składki członkowskie do 2018 roku bez wstecznych zaległości) mogą wziąć udział w konferencji wnosząc zniżkową opłatę w wysokości 300 złotych (zamiast obowiązującej opłaty 400zł). Warunkiem skorzystania z tej promocji jest przesłanie zgłoszenia do dnia 22 listopada 2018. Osoby chcące zskorzystac z tej opcji prosze o umieszczenie adnotacji „OMPTReh” w rubryce „Tytuł-Stanowisko,Specjalizacja” oznaczenie kwoty „300 zł” w kółeczku „Emeryt„.


Kursonline na temat biomechaniki dla lekarzy rehabilitacji:
Europejskie Towarzystwo Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (ESPRM) rekomenduje udział w odpłatnym kursie ONLINE: BIOMECHANICS4REHAB realizowanym przez Biomechanics Institute of Valencia (IBV) i Politecnico Di Milano Institute (POLIMI) w okresie od 18 października do 18 grudnia 2018. – PDF


Program Posiedzenia Naukowego Oddziału Mazowieckiego PTReh w dniu 21 września 2018PDF


Zaproszenie na Posiedzenie Naukowe Oddziału Mazowieckiego PTReh w dniu 21 września 2018PDF


List otwarty Pani dr med. Barbary Goraj Szczypiorowskiej, Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Mazowieckiego PTReh w sprawie propozycji likwidacji fizykoterapii w rehabilitacji ambulatoryjnej. PDF


Zaproszenie na Posiedznie Naukowe i Walne Zebranie Sprawozdawcze Oddziału Mazowieckiego PTReh w dniu 26 maja 2018. – PDF

Rekrutacja kandydatów na szkolenie w Europejskiej Szkole Rehabilitacji Medycznej w Marsylii – PDF

Uprzejmie informuję, że względy zdrowotne uniemożliwiają udział w sobotnim posiedzeniu Przewodniczącego Zarządu Oddziału oraz Przewodniczacej Komisji Rewizyjnej. W związku z tym podjeto decyzję o zmianie programu posiedzenia. 
 
Aktualny plan spotkania:
Prowadzenie spotkania
dr Justyna Frasuńska, Sekretarz Oddziału Mazowieckiego PTReh
dr med. Leszek Krzyżosiak, Członek Zarządu oddziału Mazowieckiego,  Wiceprezes Zarządu CKR
 
Tematyka spotkania:
Prezentacja naukowa Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie
 
10.00 dr n. med. Lidia Darda-Ledzion, dr Świetlana Sikorska (Oddział Rehabilitacji Neurologicznej CKR) Rehabilitacja osób ze stwardnieniem rozsianym – potrzeby, realia i plany na przyszłość
10.20 dr Jacek Szymoński, dr Aleksandra Kaniak, dr n. med. Ewa Gaszewska (Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej CKR) Problemy w usprawnianiu pacjentów z dużymi stabilizacjami kręgosłupa.
10.40 dr hab. n. med. Marek Postuła (Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej CKR) Ból neuropatyczny – możliwości terapeutyczne
11.00 Dyskusja
 
Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału odbędzie sie na następnym posiedzeniu Oddziału, tj. 26 maja 2018

Uprzejmie zawiadamiam o inicjatywie Europejskiej Rady Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (European Board of Physical and Rehabilitation Medicine – EBPRM) polegającej na refundacji udziału JEDNEGO KANDYDATA z POLSKI w Europejskiej Szkole Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji w Wilnie – imprezie edukacyjnej towarzyszącej XXI Kongresowi ESPRM w dniach 1-4 maja 2018 r.

EBPRM pokryje koszty hotelowe i wyżywienie JEDNEGO UCZESTNIKA Z POLSKI (dofinansowanie nie obejmuje kosztów dojazdu do Wilna). W załączeniu znajduje się program tej niezwykle interesującej i wartościowej imprezy. Uczestnicy będą mieli szansę posłuchać wykładów najważniejszych autorytetów z dziedziny rehabilitacji w Europie.

Program – PDF


Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce trzecie wydanie Białej Księgi Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji w Europie, 2018 – PDF

image


14 kwietnia 2018: godz. 10:00

Miejsce: Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, ul. Gąsiorowskiego 12/14 Konstancin

Walne Zebranie Sprawozdawcze Oddziału Mazowieckiego PTReh

Prezentacja naukowa: Centrum Kompleksowej Rehabilitacji – PDF


Program naukowy 21 Kongresu ESPRM: Wilno: 1-6 maja 2018
Kliknij na ten tekst, by otworzyć interaktywny program naukowy 21 Kongresu ESPRM, 1-6 maja 2018, Wilno
NB: program ma charakter wstępny i dlatego mogą jeszcze w nim zachodzić zmiany.


Kursy szkoleniowe dla lekarzy – aktywnych członków Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji 

Uprzejmie zawiadamamy o kursach szkoleniowych dla lekarzy (lista, miejsce i terminarz kursów w linku poniżej), organizowanych przez Medyczne Szkolenia Podyplomowe PAKT. Patronat nad kursami objęło Polskie Towarzystwo Rehabilitacji, kursy akredytowane są przez Śląską Izbę Lekarską w Katowicach, a uczestnictwo w nich premiowane jest 15 punktami edukacyjnymi. Szkolenia dofinansowane są (od 50-100%) ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub ze środków Unii Europejskiej. Dodatkowa zniżka przewidziana jest dla Członków Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, którzy opłacili w 2018 r. składkę członkowską, dla tych osób organizator kursu zobowiązał się do nieodpłatnej pomocy w uzyskaniu niezbędnego dofinansowania – informacje w tej sprawie można uzyskać u Pani Joanny Cybulskiej: tel.502 213 533, j.cybulska@msp-pakt.med.pl. Kursy odbywać się będą w Katowicach, jednak w przypadku zorganizowanej grupy istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń w  innych miastach.

Lista, miejsce i terminarz kursów:

http://msp-pakt.med.pl/index.php?id=kongresy_i_kursy&search=Rehabilitacja


10 marca 2018: godz. 10:00

Miejsce:  ul. Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa

Prezentacja naukowa: Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

Temat wiodący: Wybrane aspekty profilaktyki, diagnostyki i leczenia w fizjoterapii

Program prezentacji – PDF


17 marca 2018: godz. 10:30

Miejsce: Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu; ul. Lindleya 4; Warszawa

Prezentacja naukowa: Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

Temat wiodący: Złamania osteoporotyczne kręgosłupa u osób starszych – problem interdyscyplinarny

Program prezentacji – PDF


Międzynarodowy Program Zespoły Rehabilitacyjne w Europie Środkowej – zaproszenie do udziału

Droga Koleżanko, Drogi Kolego,

Projekt badawczy Zespoły Rehabilitacyjne w Europie Środkowej powstał na bazie współpracy delegatów do Sekcji Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej UEMS.

Rehabilitacja jest efektem kompleksowej, interdyscyplinarnej współpracy zespołu profesjonalistów kierowanego przez lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej. Założeniem projektu jest zebranie i porównanie danych na temat współpracy w zespołach rehabilitacyjnych w krajach Europy Środkowej.

Badanie odbywa się dzięki wsparciu Zarządów Głównych Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i Stowarzyszenia Lekarzy Rehabilitacji.

Badanie jest przeznaczone dla lekarzy praktykujących rehabilitację (specjalistów rehabilitacji medycznej, osób w trakcie specjalizacji, przed specjalizacją, a także lekarzy innych specjalności zajmujących się rehabilitacją).

Badanie ma charakter anonimowej ankiety zbierającej informacje na temat rodzaju praktyki klinicznej realizowanej przez Respondenta i współpracy z przedstawicielami innych profesji.

Uprzejmie proszę o poświęcenie 10-15 minut na wypełnienie ankiety znajdującej się pod poniższym adresem:

https://goo.gl/forms/wEIFP9RzTNmUPpch2

Dziękuję za Państwa udział,

Piotr Tederko


20 stycznia 2018: godz. 10:00

Miejsce: Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, ul. Gąsiorowskiego 12/14 Konstancin

Prezentacja naukowa: Oddział Mazowiecki PTReh

Temat wiodący: Fizykoterapia – kontrowersje

PROGRAM SPOTKANIA


HARMONOGRAM SPOTKAŃ 2018 R.

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE NAUKOWE W DNIU 18.11.2017 R.

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE NAUKOWE W DNIU 17.10.2017 R.

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE NAUKOWE W DNIU 30.09.2017 R.

ZBLIŻA SIĘ OSTATECZNY TERMIN ZGŁOSZEŃ NA EGZAMIN EUROPEAN BOARD OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICNIE 2017

OTWARCIE ZGŁASZANIA ABSTRAKTÓW – XXI EUROPEJSKI KONGRES MEDYCYNY FIZYKALNEJ I REHABILITACJI

SZKOLENIA DLA SPECJALIZANTÓW W DZIEDZINIE REHABILITACJI MEDYCZNEJ AKREDYTOWANE PRZEZ EUROPEJSKĄ RADĘ MEDYCYNY FIZYKALNEJ I REHABILITACJI

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE NAUKOWE W DNIU 25.04.2017 R.

KONFERENCJA DOT. POLSKIEGO BADANIA ŚRODOWISKOWEGO OSÓB Z USZKODZENIEM RDZENIA KRĘGOWEGO

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE NAUKOWE W DNIU 07.03.2017 R.

KONGRES EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY FIZYKALNEJ I REHABILITACJI

ZMIANA SIEDZIBY ODDZIAŁU MAZOWIECKIEGO PTReh

POSIEDZENIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA REHABILITACJI W DNIU 21.01.2017 R.

OMPTReh WEJŚCIE

Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
Siedziba: ul. Gąsiorowskiego 12/14, 05-510, Konstancin;
adres korespondencyjny: ul. Spartańska 1; 02-637 Warszawa

Kontakt z Zarządem Oddziału: e-mail: tederko.pl@gmail.com

Zarząd Oddziału Mazowieckiego PTReh

Prezydium Zarządu

Przewodniczący: dr n. med. Piotr Tederko

Sekretarz: lek med. Justyna Frasuńska

Skarbnik: lek med. Barbara Dobies Krześniak

 

Członkowie Zarządu:

 • dr hab. n. med. Dariusz Białoszewki,
 • lek med. Krystyna Gamecka-Stanisławek
 • dr n. med. Leszek Krzyżosiak,
 • dr hab. n. med. Beata Tarnacka

 

Komisja Rewizyjna:

 • dr n. med. Barbara Goraj-Szczypiorowska
 • lek med. Krystyna Kałużyńska

Siedziba Oddziału:
CKR, ul. Gąsiorowskiego 12/14; 05-510 Konstancin-Jeziorna
adres korespondencyjny: Klinika Rehabilitacji, ul. Spartańska 1; 02-637 Warszawa

Rada Konsultacyjna Oddziału Mazoweckiego PTReh:

 • dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski
 • lek. med. Krystyna Bobrowska
 • lek med. Krystyna Gamecka-Stanisławek
 • dr n. med. Barbara Goraj-Szczypiorowska
 • lek med. Krystyna Kałużyńska
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Kiwerski
 • dr n. med. Marek Krasuski
 • dr n. med. Leszek Krzyżosiak
 • lek med. Paweł Leśniewski
 • prof. dr hab. Aleksander Ronikier
 • dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz
 • prof. dr hab. med. Beata Tarnacka
 • lek med. Witold Witkowski

Członkowie Honorowi PTReh z Oddziału Mazowieckiego

 1. Śp. Dr n. med. Maciej Czarnecki
 2. Śp. Prof. dr hab. n. med. Jan Haftek
 3. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kiwerski
 4. Śp dr n. med. Mieczysław Kowalski
 5. Dr n. med. Marek Krasuski
 6. Prof. dr hab. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska
 7. Prof. dr hab. Aleksander Ronikier
 8. Śp. Prof. dr hab. n. med. Stanisław Rudnicki
 9. Śp. Prof. dr hab. n. med.Andrzej Seyfried

Składki członkowskie:

Od 2016 roku składki członkowskie należy wpłacać na konto:

Bank PEKAO S.A. Nr: 04 1240 1545 1111 0010 3891 6909

Składka wynosi 100zł za rok.

Na przelewie należy wpisać: Imię i nazwisko, adres, rok za który jest opłacana składka, oddział do którego należy osoba

 1. Jan Kowalski, Konstancin, ul. Warszawska 3, za 2016, oddział Mazowiecki PTReh.

 

Posiedzenia naukowe Oddziału Mazowiecgo PTReh

Odbywają się w soboty o godz. 10.00 w Siedzibie Oddziału, w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji przy ul. Gąsiorowskiego 12/14; 05-510 Konstancin (Sala Widowiskowa) oraz w wybranych terminach w siedzibach ośrodków prezentujących swój dorobek naukowy w trakcie posiedzenia – w takich przypadkach prezentacje mają miejsce we wtorki o godz. 17.00.

 

Szczegółowy plan posiedzeń naukowych w 2017 roku:

 

21 stycznia 2017: godz. 10.00

Miejsce: Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, ul. Gąsiorowskiego 12/14 Konstancin

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Mazowieckego PTReh

Prezentacja naukowa: Centrum Kompleksowej Rehabilitacji

Temat wiodący: Interdyscyplinarny charakter współczesnej rehabilitacji

 

07 marca 2017: godz. 17:00

Miejsce: Wyższa Szkoła Rehabilitacji, ul. Kasprzaka 49,  Warszawa.

Prezentacja naukowa: Wydział Fizjoterapii Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie

Temat wiodący: Fizjoterapia w Geriatrii

ZAPROSZENIE (KLIKNIJ, ABY OTWORZYĆ LUB ZAPISAĆ)

 

25 kwietnia 2017: godz. 17:00

Miejsce: Międzynarodowy Instytu Biologii Molekularnej i Komórkowej ul. Trojdena 4 (wejście od ul. Pawińskiego)

Wspólne spotkanie naukowe Oddziałow Mazowieckieh PTReh i Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

Temat wiodący: Rehabilitacja i geriatria – możliwości i perspektywy

ZAPROSZENIE (KLIKNIJ, ABY OTWORZYĆ LUB ZAPISAĆ)

 

30 września 2017: godz. 10:00

Miejsce: Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, ul. Gąsiorowskiego 12/14 Konstancin

Prezentacja naukowa: Zakład Psychologii Medycznej II WL Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Temat wiodący: Komunikacja zespołu terapeutycznego z pacjentem i jego bliskimi w obliczu niepełnosprawności

ZAPROSZENIE (KLIKNIJ, ABY OTWORZYĆ LUB ZAPISAĆ)

 

17 października 2017: godz. 17:00

Miejsce: Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny, ul. Barska 16/20, Warszawa.

Prezentacja naukowa: Klinika Rehabilitacji I WL Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Temat wiodący: Zastosowania współczesnych osiagnięć rehabilitacji

ZAPROSZENIE (KLIKNIJ, ABY OTWORZYĆ LUB ZAPISAĆ)

 

18 listopada 2017: godz. 10:00

Miejsce: Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, ul. Gąsiorowskiego 12/14 Konstancin

Prezentacja naukowa: Oddział Rehabilitacji Dziennej Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER w Konstancinie

Temat wiodący: Zaburzenia czynności chodu w dysfunkcjach narządu ruchu

ZAPROSZENIE (KLIKNIJ, ABY OTWORZYĆ LUB ZAPISAĆ)

 

Przypadki kliniczne:

Zarząd Oddziału Mazowieckiego PTReh informuje:

Od 2017 roku na posiedzaniach naukowych oddziału Mazowieckiego PTReh prezentowane sa przypadki kliniczne.

Jest to okazja do przedyskutowania szczególnie trudnych lub interesujących przypadków z naszej codziennej praktyki, podzielnie się watpliwościami, zasiegnięcia opinii kolegów, przedstawienia swojego sposobu postepowania, pochwalenia się osiagbnietym sukcesem diagnostycznym lub terapeutycznym itp.

Prezentacja przypadku nie powinna przekraczać 5 minut i powinna mieć formę prezentacji powerpoint. W uzasadnionych przypadkach może mieć inna formułe wybraną przez Prelegenta.

Uprzejmie proszę o zgłaszanie chęci przedstawienia prezentacji przypadku. Zgłoszenia przyjmuje drogą mailową Przewodniczący Oddziału Mazowieckiego PTReh, pod adresem p.tederko@gmail.com najpóźniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem naukowym. Proszę podac autora, tytuł i załączyć prezentację.

Newsletter
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje.
Rozwiąż test, aby sprawdzić, czy dolegliwości, których doświadczasz po COVID-19 wymagają specjalistycznej konsultacji i ewentualnej rehabilitacji.
This is default text for notification bar