Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonanie robót budowlanych (nr referencyjny sprawy: A/F/2/2019)

Ogłoszenie o konkursie ofert – PDF (opublikowano 9.04.2019)


Przetarg „Dostawa leków dla potrzeb Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.” (nr referencyjny sprawy: A/F/1/2019)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – PDF (opublikowano 23.05.2019)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – PDF (opublikowano 9.04.2019)

Protokół z otwarcia ofert – PDF (opublikowano 20.03.2019)

Zawiadomienie dot. postępowania przetargowego – PDF (opublikowano 18.03.2019)

Zawiadomienie dot. postępowania przetargowego – odpowiedzi na pytania. – PDF (opublikowano 13.03.2019)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – PDF (opublikowano 28.02.2019).  Załącznik nr 2 (Formularz asortymentowo cenowy do SIWZ) – XLS


Przetarg „Dostawa leków dla potrzeb Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.” (nr referencyjny sprawy: A/4/F/2018)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – PDF (opublikowano 29.11.2018)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – PDF (opublikowano 31.10.2018)

Protokół z otwarcia ofert – PDF (opublikowano 17.10.2018)

Zawiadomienie dot. postępowania przetargowego – odpowiedzi na pytania – PDF (opublikowano 09.10.2018)

Zawiadomienie dot. postępowania przetargowego – PDF (opublikowano 05.10.2018)

Zawiadomienie dot. przetargu – PDF (opublikowano 26.09.2018)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – PDF (opublikowano 13.09.2018)


Przetarg nieograniczony na „Dostawę wyrobów medycznych dla potrzeb Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.” (nr referencyjny sprawy: A/F/3/2018)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – PDF (opublikowano 11.09.2018)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – PDF (opublikowano 21.08.2018)

Protokół z otwarcia ofert / obrad Komisji – PDF

Zawiadomienie – PDF

Zawiadomienie – PDF

Zawiadomienie – PDF

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – PDF


Przetarg nieograniczony na „Dostawę implantów dla potrzeb Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. w Konstancinie” (nr referencyjny sprawy: A/F/2/2018)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – PDF

Zawiadomienie o wybirze najkorzystniejszej oferty – PDF

Protokół z otwarcia ofert – PDF

Zawiadomienie dot. przetargu nieograniczonego na dostawę implantów dla potrzeb Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. – PDF

Zawiadomienie dot. przetargu nieograniczonego na dostawę implantów dla potrzeb Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. – PDF

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – PDF


Przetarg „Dostawa produktów leczniczych dla potrzeb Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.” (nr referencyjny sprawy: A/F/1/2018)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu A/F/1/2018– PDF

Protokół z otwarcia ofert – PDF

Zawiadomienie dot. przetargu nieograniczonego na „Dostawę leków dla potrzeb Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.” – PDF

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – PDF


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – PDF

Protokół z otwarcia ofert – PDF

Przetarg „Dostawa leków dla potrzeb Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.” (nr referencyjny sprawy: A/F/2017)

Zawiadomienie – PDF

Załącznik nr 2 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – PDF

Załącznik nr 4 – PDF


Przetarg nieograniczony na „Dostawę leków dla potrzeb Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.” (nr referencyjny sprawy: A/F/2017).

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – PDF

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – DOC

Załącznik nr 2 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – XLS

Ogłoszenie o zamówieniu


 

Newsletter
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje.