Ogłoszenia o przetargach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Dostawę leków dla potrzeb Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.” (nr referencyjny sprawy: A/F/1/2022).

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S :   2022/S 072-191459.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych zwaną dalej „ustawą Pzp”.

Numer ogłoszenia TED:

 Miejsce składania ofert – za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu.

Termin składania ofert – do dnia 16.05.2022 r.   godz. 10:00

 Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

 Szczegóły przetargu w załączonej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – PDF (opublikowano 14.04.2022 r.)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – DOC

Pakiety do przetargu – PDF (opublikowano 14.04.2022 r.)

Pakiety do przetargu – XLSX

Odpowiedzi na pytania – PDF (Opublikowano 12.05.2022 r.)

Protokół z otwarcia ofert – PDF (Opublikowano 18.05.2022 r.)


Przetarg na „Dostawę implantów dla potrzeb Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.” (nr referencyjny sprawy: A/F/2/2021).

Informacja o przetargu – PDF (opublikowano 17.03.2021 r.)

Pakiety cenowe – XLSX (opublikowano 17.03.2021 r.)

Odpowiedzi na pytania – PDF (opublikowano 21.03.2021 r.)

Protokół z otwarcia ofert – PDF (opublikowano 26.04.2021 r.)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – PDF (opublikowano 5.05.2021 r.)


Przetarg na „Dostawę leków dla potrzeb Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.” (nr referencyjny sprawy: A/F/1/2021).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – PDF (opublikowano 4.03.2021 r.)

Pakiety cenowe – XLSX (opublikowano 4.03.2021 r.)

Odpowiedzi na pytania – PDF (opublikowano 2.04.2021 r.)

Informacja dot. przetargu – PDF (opublikowano 6.04.2021 r.)

Odpowiedzi na pytania – PDF (opublikowano 12.04.2021 r.)

Odpowiedzi na pytania – PDF (opublikowano 14.04.2021 r.)

Informacja dot. przetargu – PDF (opublikowano 14.04.2021 r.)

Protokół z otwarcia ofert – PDF (opublikowano 30.04.2021 r.)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – PDF (opublikowano 21.05.2021 r.)


Przetarg na „Dostawę leków dla potrzeb Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.” (nr referencyjny sprawy: A/F/2/2020).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – PDF (opublikowano 15.09.2020 r.)

Pakiety asortymentowo-cenowe – PDF (opublikowano 15.09.2020 r.)

Odpowiedzi na pytania – PDF (opublikowano 5.10.2020 r.)

Informacja dot. przetargu – przedłużony czas składania ofert – PDF (opublikowano 6.10.2020 r.)

Protokół z otwarcia ofert – PDF (opublikowano 13.10.2020 r.)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – PDF (opublikowano 21.10.2020 r.)


Przetarg na „Dostawę wyrobów medycznych dla potrzeb Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.” (nr referencyjny sprawy: A/F/1/2020).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – PDF (opublikowano 29.07.2020 r.)

Załączniki asortymentowo-cenowe – XLS (opublikowano 29.07.2020 r.)

Zawiadomienie – PDF (opublikowano 14.08.2020 r.)

Zawiadomienie – PDF (opublikowano 17.08.2020 r.)

Protokół z otwarcia ofert – PDF (opublikowano 24.08.2020 r.)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – PDF (opublikowano 1.09.2020 r.)


Przetarg nieograniczony na „Dostawę leków dla potrzeb Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.” (nr referencyjny sprawy: A /F/3/2019).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – PDF (opublikowano 22.11.2019 r.)

Pakiety – PDF (opublikowano 22.11.2019 r.)

Informacja dla oferentów – PDF (opublikowano 5.12.2019 r.)

Informacja dot. przetargu – PDF (opublikowano 5.12.2019 r.)

Odpowiedzi na pytania – PDF (opublikowano 9.12.2019 r.)

Odpowiedzi na pytania – PDF (opublikowano 13.12.2019 r.)

Informacja dot. przetargu – PDF (opublikowano 23.12.2019 r.)

Informacja dot. przetargu – przedłużenie – PDF (opublikowano 8.01.2020 r.)

Informacja dot. przetargu – przedłużenie – PDF (opublikowano 23.01.2020 r.)

Informacja dot. przetargu – przedłużenie – PDF (opublikowane 13.02.2020 r.)

Informacja dot. przetargu – PDF (opublikowane 24.02.2020 r.)

Protokół z otwarcia ofert – PDF (opublikowane 27.02.2020 r.)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – PDF (opublikowane 10.03.2020 r.)


Przetarg nieograniczony na „Dostawę leków dla potrzeb Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.” (nr referencyjny sprawy: A /F/3/2019).

Przetarg został unieważniony


Ogłoszenie o przetargu na „Dostawę implantów dla potrzeb Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.” (nr referencyjny sprawy: A /F/2/2019).

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert – PDF (opublikowano 15.11.2019 r.)

Ogłoszenie o przetargu – PDF (opublikowano 5.11.2019 r.)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – PDF (opublikowano 5.11.2019 r.)

Zawiadomienie dot. postępowania przetargowego – odpowiedzi na pytania – PDF (opublikowano 21.11.2019 r.)

Protokół z otwarcia ofert – PDF (opublikowano 1.12.2019 r.)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – PDF (opublikowano 23.12.2019 r.)


Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonanie robót budowlanych (nr referencyjny sprawy: A/F/2/2019)

Ogłoszenie o konkursie ofert – PDF (opublikowano 9.04.2019)


Przetarg „Dostawa leków dla potrzeb Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.” (nr referencyjny sprawy: A/F/1/2019)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – PDF (opublikowano 23.05.2019)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – PDF (opublikowano 9.04.2019)

Protokół z otwarcia ofert – PDF (opublikowano 20.03.2019)

Zawiadomienie dot. postępowania przetargowego – PDF (opublikowano 18.03.2019)

Zawiadomienie dot. postępowania przetargowego – odpowiedzi na pytania. – PDF (opublikowano 13.03.2019)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – PDF (opublikowano 28.02.2019).  Załącznik nr 2 (Formularz asortymentowo cenowy do SIWZ) – XLS


Przetarg „Dostawa leków dla potrzeb Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.” (nr referencyjny sprawy: A/4/F/2018)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – PDF (opublikowano 29.11.2018)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – PDF (opublikowano 31.10.2018)

Protokół z otwarcia ofert – PDF (opublikowano 17.10.2018)

Zawiadomienie dot. postępowania przetargowego – odpowiedzi na pytania – PDF (opublikowano 09.10.2018)

Zawiadomienie dot. postępowania przetargowego – PDF (opublikowano 05.10.2018)

Zawiadomienie dot. przetargu – PDF (opublikowano 26.09.2018)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – PDF (opublikowano 13.09.2018)


Przetarg nieograniczony na „Dostawę wyrobów medycznych dla potrzeb Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.” (nr referencyjny sprawy: A/F/3/2018)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – PDF (opublikowano 11.09.2018)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – PDF (opublikowano 21.08.2018)

Protokół z otwarcia ofert / obrad Komisji – PDF

Zawiadomienie – PDF

Zawiadomienie – PDF

Zawiadomienie – PDF

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – PDF


Przetarg nieograniczony na „Dostawę implantów dla potrzeb Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. w Konstancinie” (nr referencyjny sprawy: A/F/2/2018)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – PDF

Zawiadomienie o wybirze najkorzystniejszej oferty – PDF

Protokół z otwarcia ofert – PDF

Zawiadomienie dot. przetargu nieograniczonego na dostawę implantów dla potrzeb Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. – PDF

Zawiadomienie dot. przetargu nieograniczonego na dostawę implantów dla potrzeb Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. – PDF

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – PDF


Przetarg „Dostawa produktów leczniczych dla potrzeb Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.” (nr referencyjny sprawy: A/F/1/2018)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu A/F/1/2018– PDF

Protokół z otwarcia ofert – PDF

Zawiadomienie dot. przetargu nieograniczonego na „Dostawę leków dla potrzeb Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.” – PDF

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – PDF


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – PDF

Protokół z otwarcia ofert – PDF

Przetarg „Dostawa leków dla potrzeb Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.” (nr referencyjny sprawy: A/F/2017)

Zawiadomienie – PDF

Załącznik nr 2 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – PDF

Załącznik nr 4 – PDF


Przetarg nieograniczony na „Dostawę leków dla potrzeb Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.” (nr referencyjny sprawy: A/F/2017).

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – PDF

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – DOC

Załącznik nr 2 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – XLS

Ogłoszenie o zamówieniu


 

Newsletter
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje.
Rozwiąż test, aby sprawdzić, czy dolegliwości, których doświadczasz po COVID-19 wymagają specjalistycznej konsultacji i ewentualnej rehabilitacji.
This is default text for notification bar