Konstancin Warszawa – Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz:

Zostaw swoje dane, oddzwonimy!


  Kontakt w sprawie:

  „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym zakresie w formularzu kontaktowym przez administratora danych: Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, adres: ul. Gąsiorowskiego 12/14, Tel. (22) 703-00-00, w celu bieżącej obsługi klienta/pacjenta, związanych z usługami świadczonymi przez CKR Sp. z o.o.
  Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: marta.lesisz.jakubowska@ckr.pl
  Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a:

  • że podanie danych jest dobrowolne,
  • o celu oraz zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.,
  • prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania oraz ograniczenia przetwarzania,
  • prawie wniesienia skargi do PUODO, w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
  • uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub żądania ich usunięcia, prawie do bycia zapomnianym, prawie do przenoszenia danych wynikających z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu rezygnacji Administratora z formy komunikacji poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie www.ckr.pl lub tak długo, jak się na to zgadzasz. Jeżeli wycofasz swoją zgodę, Twoje dane w celu przestaniemy przetwarzać niezwłocznie, tj. w czasie racjonalnym dla wykonania Twojej dyspozycji.
  • Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
  • Aby wycofać zgodę proszę wysłać e-mail na adres iod@ckr.pl w tytule wpisując „wycofanie zgody na przetwarzanie danych”

  Informacje dla Pacjentów Szpitala Wielospecjalistycznego
  NFZ – Zgłoszenie do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej

  Komercja – Zgłoszenie celem wstępnej kwalifikacji leczenia w stacjonarnym
  komercyjnym Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej (wersja do wypełnienia)

  Komercja – Zgłoszenie celem wstępnej kwalifikacji do leczenia w stacjonarnym komercyjnym Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej  (wersja do druku)

  Do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej CKR przyjmowani są chorzy z następstwami uszkodzeń mózgu, rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych spowodowanymi przez np. uraz głowy, udar mózgu, uraz kręgosłupa, stwardnienie rozsiane (SM), a także osoby ze schorzeniami narządu ruchu wymagające pomocy w zakresie czynności dnia codziennego (tylko w ramach odpłatnych świadczeń medycznych).

  Specjalizujemy się m.in. w rehabilitacji po udarze, rehabilitacji sm, rehabilitacji po wylewie, a także leczeniu zaburzeń funkcji poznawczych takich jak np.: afazja, zaburzenia pamięci, zespół zaniedbywania. Pacjentom w ramach pobytów stacjonarnych zapewniamy rehabilitację oraz konieczną pomoc i wsparcie. Oferujemy indywidualną i kompleksową opiekę medyczną.

  Prowadzimy również leczenie chorych w ramach badań klinicznych.


  Oddział Rehabilitacji Neurologicznej zapewnia usługi w ramach NFZ oraz odpłatne świadczenia medyczne

  Oddział Rehabilitacji Neurologicznej – pozostałe informacje:

  Kadra medyczna

  Nasz personel składa się z doświadczonych i zaangażowanych w swoją pracę lekarzy, pielęgniarek,  fizjoterapeutów, neuropsychologów, logopedów i terapeutów zajęciowych, a także personelu pomocniczego.

  Zakwaterowanie i wyżywienie

  Do dyspozycji Pacjentów są pokoje z pełnym wyposażeniem – łazienką przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, telewizorem, telefonem, lodówką.

  Zapewniamy pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja). Wyżywienie dostarczamy do pokoi, jeśli tego wymaga stan zdrowia Pacjenta.

  Sprzęt rehabilitacyjny

  W rehabilitacji wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt, m.in.:

  • ALFA – platforma stabilometryczna do oceny i treningu równowagi na stabilnym podłożu;
  • AfaSystem – zestaw programów treningowych służących do komputerowo wspomaganej rehabilitacja chorych z afazją;
  • RehaCom – zestaw programów treningowych służących do komputerowo wspomaganej rehabilitacji chorych z zaburzeniami funkcji poznawczych.

  Masz pytania? Zadzwoń lub napisz:

  Zakres usług świadczonych przez Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

  Lekarz prowadzący:

  Rehabilitacja dorosłych:

  Całodobowa opieka lekarska, pielęgniarska oraz personelu pomocniczego

  Polecamy pakiety i turnusy świadczone przez Oddział Rehabilitacji Neurologicznej w systemie stacjonarnym, dziennym i ambulatoryjnym:

  Usługi w ramach NFZ w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej

  Pacjenci NFZ mogą skorzystać z opcji odpłatnego udostępnienia na wyłączność pokoju w okresie swojej hospitalizacji w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej CKR Sp. z o.o. – więcej informacji znajdziesz w cenniku Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej

  Dr n. med. Małgorzata Chodakowska-Żebrowska

  Specjalizacja: Neurologia

  Ordynator Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej


  Godziny przyjęć:
  Centrum Medyczne
  uzgadniane indywidualnie pod nr tel.: (22) 703 06 66
  Wykształcenie

  Warszawska Akademia Medyczna  I Wydział Lekarski Rocznik 1990

  Specjalizacja:

  I (1994 ) i II stopnia (1998) z neurologii

  Tytuł doktora nauk medycznych – Centrum Medyczne Szkolenia Podyplomowego 2003 r.

  Doświadczenie

  1991 – 1999 – II Klinika i Oddział Neurologii Szpitala  Czerniakowskiego w Warszawie

  1999 – 2016 – Klinika Neurologii I Oddział Alzheimera CSK MSWiA w Warszawie

  2016 – nadal – Oddział Rehabilitacji Neurologicznej CKR Konstancin–Jeziorna

  Wieloletnie doświadczenie w pracy ambulatoryjnej i klinicznej oraz dydaktycznej – AM w Warszawie i SWPS Uniwersytet Humanistyczny w Warszawie

   

  Publikacje:

  1. Warchol-Celinska E, Styczynska M, Prejbisz A, Przybylowska K, Chodakowska-Zebrowska M, Kurjata P, Piotrowski W, Polakowska M, Kabat M, Zdrojewski T, Drygas W, Januszewicz A, Barcikowska M.Hypertension in patients with Alzheimer’s disease-prevalence, characteristics, and impact on clinical outcome. Experience of one neurology center in Poland.J Am Soc Hypertens. 2015 Jul 9. pii: S1933-1711(15)00562-8. doi: 10.1016/j.jash.2015.07.002.
  2. Baranowska-Bik A, Bik W, Styczynska M, Chodakowska-Zebrowska M, Barcikowska M, Wolinska-Witort E, Kalisz M, Martynska L, Baranowska B.Plasma leptin levels and free leptin index in women with Alzheimer’s disease.Neuropeptides. 2015 Jun 3. pii: S0143-4179(15)00057-8. doi: 10.1016/j.npep.2015.05.006. [Epub ahead of print]
  3. Iyer A, LaPointe NE, Zielke K, Berdynsk M, Guzman E, Barczak A, Chodakowska-Zebrowska M, Barcikowska M , Feinstein S, Zekanowski C. A Novel MAPT Mutation, G55R, in a Frontotemporal Dementia Patient Leads to Altered Tau Function. PLoS ONE 8(9): e76409. doi:10.1371/journal.pone.0076409
  4. Barczak A, Gabryelewicz T, Wasiak B, Golan MP, Chodakowska-Żebrowska M,Pfeffer A, Styczyńska M, Mandecka M, Barcikowska M. Clinical Dementia Rating Scale (CDR) and dementia risk in the Mild Cognitive Impairment patients. Postępy Nauk Medycznych, t. XXVI, nr 10, 2013, 11-15
  5. Golanska E, Sieruta M, Corder E, Gresner SM, Pfeffer A, Chodakowska-ZebrowskaM,Sobow TM, Klich I, Mossakowska M, Szybinska A, Barcikowska M, Liberski PP. The prion protein M129V polymorphism: Longevity and cognitive impairment among Polish centenarians. Prion. 2013 Feb 13;7(3). [Epub ahead of print]
  6. Golanska E, Sieruta M, Gresner SM, Pfeffer A, Chodakowska-Zebrowska M, Sobow TM, Klich I, Mossakowska M, Szybinska A, Barcikowska M, Liberski PP. APBB2 genetic polymorphisms are associated with severe cognitive impairment in centenarians. Exp Gerontol. 2013 Feb 2. pii: S0531-5565(13)00028-4. doi: 10.1016/j.exger.2013.01.013. [Epub ahead of print
  7. ]Sitek EJ, Narożańska E, Barczak A, Jasińska-Myga B,  Harciarek M, Chodakowska-Żebrowska M,Kubiak M, Wieczorek D, Konieczna S, Rademakers R,  Baker M, Berdyński M, Barcikowska M,  Żekanowski C,  Heilman K, Wszołek ZK, Sławek J. Agraphia in patients with frontotemporal dementia and parkinsonism linked to chromosome 17: dysexecutive, aphasic, apraxic or spatial phenomenon?  Neurocase 2012 5 Nov
  8. Gaj P, Paziewska A, Bik W, Dąbrowska M, Baranowska-Bik A, Styczynska M, Chodakowska-Żebrowska M, Pfeffer-Baczuk A, Barcikowska M, Baranowska B, Ostrowski J. Identification of a Late Onset Alzheimer’s Disease Candidate Risk Variant at 9q21.33 in Polish Patients. JAD. 2012 Jul 11. [Epub ahead of print]
  9. Maruszak M, Pepłońska B,Safranow K, Chodakowska-Żebrowska M, Barcikowska M, Żekanowski C. TOMM40rs10524523 Polymorphism’s Role in Late-Onset Alzheimer’s Disease and in Longevity. JAD. 2012;28(2):309-22.
  10. Chodakowska – Żebrowska M. Otępienie naczyniopochodne. Medycyna Po Dyplomie. 2012; 2 (41):31-34.
  11. Sitek EJ, Barczak A, Narożańska E,  Chodakowska-Żebrowska M,  Jasińska-Myga B,  Brockhuis B, Berdyński M,  Wieczorek D, Żekanowski C,  Konieczna S,  Barcikowska M, Wszołek ZK, Sławek J. The role of neuropsychological assessment in the detection of early symptoms in rontotemporal dementia and parkinsonism linked to chromosome 17 (FTDP-17). Acta Neuropsychologica.2011, 9, 2, 209-226
  12. Styczyńska M, Strosznajder JB, Religa D, Chodakowska-Zebrowska M, Pfeffer A, Gabryelewicz T, Czapski GA, Kobryś M, Karciauskas G, Barcikowska M. Association between genetic and environmental factors and the risk of Alzheimer’s disease. Folia Neuropathol. 2008;46(4):249-54.
  13. Luczywek E, Gabryelewicz T, Barczak A, Religa D, Pfeffer A, Styczynska M, Peplonska B, Chodakowska-Zebrowska M, Barcikowska M. Neurocognition of centenarians: neuropsychological study of élite centenarians. Int J Geriatr Psychiatry. 2007 Oct;22(10):1004-8.
  14. Gabryelewicz T, Styczynska M, Luczywek E, Barczak A, Pfeffer A, Androsiuk W, Chodakowska-Zebrowska M,Wasiak B, Peplonska B, Barcikowska M. The rate of conversion of mild cognitive impairment to dementia: predictive role of depression. Int J Geriatr Psychiatry. 2007 Jun;22(6):563-7.
  15. Urbańska EM, Luchowski P, Luchowska E, Pniewski J, Woźniak R, Chodakowska-Zebrowska M, Lazarewicz J. Serum kynurenic acid positively correlates with cardiovascular disease risk factor, homocysteine: a study in stroke patients.Pharmacol Rep. 2006 Jul-Aug;58(4):507-11.
  16. Gacia M, Safranow K, Styczyńska M, Jakubowska K, Pepłońska B, Chodakowska-Zebrowska M, Przekop I, Słowik A, Golańska E, Hułas-Bigoszewska K, Chlubek D, Religa D, Zekanowski C, Barcikowska M. Prion protein gene M129 allele is a risk factor for Alzheimer’s disease.J Neural Transm. 2006 Nov;113(11):1747-51.
  17. Religa D, Czyzewski K, Styczynska M, Peplonska B, Lokk J, Chodakowska-Zebrowska M, Stepien K, Winblad B, Barcikowska M. Hyperhomocysteinemia and methylenetetrahydrofolate reductase polymorphism in patients with Parkinson’s disease.Neurosci Lett. 2006 Aug 14;404(1-2):56-60.
  18. Golanska E, Hulas-Bigoszewska K, Wojcik I, Rieske P, Styczynska M, Peplonska B, Pfeffer A, Luczywek E, Wasiak B, Gabryelewicz T, Religa D, Chodakowska-Zebrowska M,Barcikowska M, Sobow T, Liberski PP. CYP46: a risk factor for Alzheimer’s disease or a coincidence?Neurosci Lett. 2005 Jul 22-29;383(1-2):105-8.
  19. Zekanowski C, Pepłońska B, Styczyńska M, Religa D, Pfeffer A, Czyzewski K, Gabryelewicz T, Szybińska A, Kijanowska-Haładyna B, Kotapka-Minc S, Łuczywek E, Barczak A, Wasiak B, Chodakowska-Zebrowska M, Przekop I, Kuźnicki J, Barcikowska M.The E318G substitution in PSEN1 gene is not connected with Alzheimer’s disease in a large Polish cohort.Neurosci Lett. 2004 Mar 11;357(3):167-70.
  20. Zekanowski C, Styczyńska M, Pepłońska B, Gabryelewicz T, Religa D, Ilkowski J, Kijanowska-Haładyna B, Kotapka-Minc S, Mikkelsen S, Pfeffer A, Barczak A, Łuczywek E, Wasiak B, Chodakowska-Zebrowska M, Gustaw K, Łaczkowski J, Sobów T, Kuźnicki J, Barcikowska M. Mutations in presenilin 1, presenilin 2 and amyloid precursor protein genes in patients with early-onset Alzheimer’s disease in Poland.Exp Neurol. 2003 ;184(2):991-6.
  21. Pepłońska B, Zekanowski C, Religa D, Czyzewski K, Styczyńska M, Pfeffer A, Gabryelewicz T, Gołebiowski M, Luczywek E, Wasiak B, Barczak A, Chodakowska M, Barcikowska M, Kuźnicki J. Strong association between Saitohin gene polymorphism and tau haplotype in the Polish population.Neurosci Lett. 2003 Sep 18;348(3):163-6.
  22. Religa D, Styczynska M, Peplonska B, Gabryelewicz T, Pfeffer A, Chodakowska M, Luczywek E, Wasiak B, Stepien K, Golebiowski M, Winblad B, Barcikowska M.  Homocysteine, apolipoproteine E and methylenetetrahydrofolate reductase in Alzheimer’s disease and mild cognitive impairment.Dement Geriatr Cogn Disord. 2003;16(2):64-70.
  23. Pniewski J, Chodakowska-Zebrowska M, Woźniak R, Stepień K, Stafiej A. Plasma homocysteine level and the course of ischemic stroke.Acta Neurobiol Exp (Wars). 2003;63(2):127-30.
  24. Pniewski J, Woźniak R, Chodakowska-Zebrowska M,Sikorska J, Walecki J. CT angiography in the diagnosis of spontaneous extracerebral vertebral artery dissection.Folia Neuropathol. 2002;40(1):33-7.
  25. Klimowicz-Młodzik I, Pietrzykowska I, Chodakowska-Zebrowska M, Cegielska J. [Cigarette smoking and alcohol abuse effects on stroke development].Neurol Neurochir Pol. 1995 Mar-Apr;29(2):151-8.
  26. Barcikowska M, Chodakowska M, Klimowicz I, Liberski PP A case of radionecrosis mimicking metastatic tumor of the cerebral hemisphere.Folia Neuropathol. 1995;33(1):55-7.

  Miejsce pracy: CKR Konstancin-Jeziorna – Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

  Czytaj więcej

  Lek. med. Walczyńska Joanna

  Specjalizacja: Neurologia

  Z-ca Ordynatora

  Godziny przyjęć:
  uzgadniane indywidualnie pod nr tel.: (22) 703 06 66

  Lek. med. Świetlana Sikorska

  Specjalizacja: Neurologia, Rehabilitacja ruchowa
  Godziny przyjęć:
  uzgadniane indywidualnie pod nr tel.: (22) 703 06 66

  Miejsce pracy: CKR Konstancin-Jeziorna – Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

  Dr n. med. Marika Litwin

  Specjalizacja: Neurologopedia, Specjalistka w zakresie problemów z przełykaniem (dysfagia)

  Zainteresowania zawodowe: dysfagia, afazja, dysartria oraz neurorehabilitacja dorosłych.

  Terapia i poradnictwo w zakresie zaburzeń połykania (dysfagia), zaburzeń mowy (dysartria) i zaburzeń językowych (afazja).

  Wykładowca na Uniwersytecie SWPS, Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Korczaka oraz na kursach specjalizacyjnych w zakresie neuropsychologii, na kursach szkoleniowych dla pracowników oświaty (logopedów, pedagogów).  Autorka artykułów z zakresu dysfagii, afazji, dysartrii oraz serii profesjonalnych zestawów ćwiczeń do terapii afazji.

  Wieloletnie doświadczenie kliniczne w zakresie diagnostyki i terapii logopedycznej w chorobach neurologicznych u dorosłych oraz jako wykładowca, szkoleniowiec. Autorka publikacji naukowych, dydaktycznych, popularyzatorskich oraz materiałów terapeutycznych dla pacjentów.

  Na konsultację z Panią dr. Litwin można umówić się w Centrum Medycznym CKR

  Godziny przyjęć:
  uzgadniane indywidualnie pod nr tel.: (22) 703 06 66
   

  Miejsce pracy: CKR Konstancin-Jeziorna – Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

  lek. med. Katarzyna Jachińska

  Specjalizacja: Neurologia

  mgr Justyna Wiśniowska

  Specjalizacja: Psychologia kliniczna, Psychologia rehabilitacji

  Specjalizuje się w:

  • diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej osób z uszkodzeniem OUN
  • terapii PTSD, traumy i zdarzeń kryzysowych,
  • leczeniu zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju,
  • terapii osób doświadczających choroby, niepełnosprawności oraz ich rodzin/opiekunów.

  Wykształcenie:

  • 2010 – 2015 – Uniwersytet Warszawski, Warszawa, magister psychologii (specjalność akademicka: neuropsychologia kliniczna, psychologia rehabilitacji),
  • 2015 – 2019 – Uniwersytet Warszawski, Warszawa, studia doktoranckie (Katedra Neuropsychologii),
  • 2016 – Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Warszawa, Psychologia Kryzysu i Interwencji Kryzysowej, studia podyplomowe,
  • od 2017 – obecnie – Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Warszawa – Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej.

  Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w:

  • Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu – Ośrodek Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej,
  • Młodzieżowym Ośrodku Psychoterapii i Psychoprofilaktyki MOP w Warszawie,
  • Samodzielnym Centralnym Publicznym Szpitalu Klinicznym w Warszawie – Klinika Neurochirurgii,
  • Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – II Klinika Neurologiczna.

  Dodatkowe szkolenia w zakresie psychologii klinicznej/psychoterapii:

  • 2014 – Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego,
  • 2016 – Program stażowo-szkoleniowy: Pomoc Psychologiczna i Profilaktyka dla młodzieży – Młodzieżowy Ośrodek Psychoprofilaktyki i Psychoterapii MOP,
  • 2017 – Stosowanie i interpretacja MMPI-2, Pracownia Testów Psychologicznych PTP,
  • 2018 – Część I Szkolenia podstawowego w zakresie terapii EMDR, Polskie Towarzystwo Terapii EMDR,
  • 2018 – Trauma złożona w podejściu EMDR, Polskie Towarzystwo Terapii EMDR,
  • 2019 – Część II Szkolenia podstawowego w zakresie terapii EMDR, Polskie Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym.

  Dodatkowe szkolenia w zakresie neuropsychologii klinicznej:

  • 2013 – Choroby neurodegeneracyjne: neuropsychologiczna diagnostyka różnicowa, Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie,
  • 2014 – Terapia funkcji językowych w schorzeniach neurozwyrodnieniowych  Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie,
  • 2014 – Neuropsychologiczna diagnoza różnicowa wariantów choroby Alzheimera, Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie.

  Doświadczenie naukowe i dydaktyczne:

  Projekty badawcze:

  2017- obecnie – Kierownik projektu – Narodowe Centrum Nauki (Preludium 11) projekt badawczy pod tytułem Związek funkcji motorycznych i wykonawczych u osób w podeszłym wieku: analiza neuropsychologiczna treningu prowadzonego w paradygmacie podwójnego zadania.

  Publikacje:

  1. Wiśniowska, J., Kruszyński, M., Łojek, E. (2018). Trening osób z zaburzeniami funkcji poznawczych i ruchowych prowadzony w paradygmacie podwójnego zadania. W: M. Szepietowska, B. Daniluk (red.), Rehabilitacja neuropsychologiczna . Ujęcie holistyczne. Warszawa: Difin.

  2. Roessler-Górecka, M., Mendel, T., Wiśniowska, J., Seniów, J. (2017). Neuropsychological characteristics of encefalopathy in Susac’s Syndrome – a case study. Neurologia i Neurochirurgia Polska, 51(2), 174-179.

  3. Kruszyński, M., Chabuda, A., Wiśniowska, J. Czerwosz, L., Karwowska, D. (2015). Komputerowy trening funkcji ruchowych i poznawczych w paradygmacie podwójnego zadania. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja. 17(1), s. 56.

  Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  1. W ramach specjalizacji neuropsychologia kliniczna (Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski):

  • Nowoczesne technologie w diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej na oddziale rehabilitacyjnym (ćwiczenia),
  • Nowoczesne technologie w diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej – warsztat

  Miejsce pracy: CKR Konstancin-Jeziorna

  Mgr Magdalena Romanowska

  Specjalizacja: Neurologopedia
  Godziny przyjęć:
  uzgadniane indywidualnie pod nr tel.: (22) 703 06 66

  Mgr Urszula Kęsicka

  Specjalizacja: Konsultacje fizjoterapeutyczne, Rehabilitacja ruchowa

  Koordynator Rehabilitacji Neurologicznej

  Zespół fizjoterapeutów

  Zespół terapeutów zajęciowych

  Masz pytania? Zadzwoń lub napisz:

  Cennik Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej

  Dla Pacjentów Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej (w ramach NFZ) konsultacja i terapia logopedyczna gratis.

  W Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej usługi odpłatne dostępne są w następujących systemach:

  • System stacjonarny: leczenie i rehabilitacja neurologiczna + zakwaterowanie w pokoju z łazienką, TV, klimatyzacją, lodówką, czajnikiem + pełne wyżywianie
  • System dzienny: leczenie i rehabilitacja neurologiczna + możliwość pobytu we wspólnym pokoju wypoczynkowym + obiad na stołówce CKR
  • System ambulatoryjny: leczenie i rehabilitacja neurologiczna
  Pakiety pobytowe – w systemie stacjonarnym
  Pakiet rehabilitacyjny Stacjonarny Intensywny LUX dla os. samodzielnej 590 zł za dobę
  Pakiet rehabilitacyjny stacjonarny Intensywny LUX dla os. niesamodzielnej 640 zł za dobę
  Pakiet rehabilitacyjny stacjonarny Intensywny Standard dla os. samodzielnej 420 zł za dobę
  Pakiet rehabilitacyjny stacjonarny Intensywny Standard dla os. niesamodzielnej 470 zł za dobę

  Pakiety pobytowe – szczegóły

  Turnusy dla Pacjentów – w systemie stacjonarnym
  Turnusy dla Pacjentów z afazją lub innymi zaburzeniami poznawczymi (10 dni bez sobót i niedziel) 6 500 zł
  Turnusy dla Pacjentów z afazją lub innymi zaburzeniami poznawczymi (12 dni z sobotami i niedzielami) 6 900 zł
  Turnusy dla Pacjentów – w systemie dziennym
  Pakiet Rehabilitacyjny dzienny 3 640 zł
  Pakiety zabiegów ambulatoryjnych dla Pacjentów z afazją, dyzartrią, dysfagią, zaburzeniami poznawczymi 1 800 zł

  Turnusy dla Pacjentów z afazją lub innymi zaburzeniami poznawczymi – szczegóły

  Pakiety zabiegów dla Pacjentów w systemie ambulatoryjnym – więcej informacji

  Płatność ratalna

  Informujemy, że w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej za usługi płacić można w systemie ratalnym.

  Ceny obowiązują od 11.10.2021 r.

  Zostaw swoje dane, oddzwonimy!


   Kontakt w sprawie:

   „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym zakresie w formularzu kontaktowym przez administratora danych: Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, adres: ul. Gąsiorowskiego 12/14, Tel. (22) 703-00-00, w celu bieżącej obsługi klienta/pacjenta, związanych z usługami świadczonymi przez CKR Sp. z o.o.
   Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: marta.lesisz.jakubowska@ckr.pl
   Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a:

   • że podanie danych jest dobrowolne,
   • o celu oraz zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.,
   • prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania oraz ograniczenia przetwarzania,
   • prawie wniesienia skargi do PUODO, w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
   • uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub żądania ich usunięcia, prawie do bycia zapomnianym, prawie do przenoszenia danych wynikających z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
   • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu rezygnacji Administratora z formy komunikacji poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie www.ckr.pl lub tak długo, jak się na to zgadzasz. Jeżeli wycofasz swoją zgodę, Twoje dane w celu przestaniemy przetwarzać niezwłocznie, tj. w czasie racjonalnym dla wykonania Twojej dyspozycji.
   • Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
   • Aby wycofać zgodę proszę wysłać e-mail na adres iod@ckr.pl w tytule wpisując „wycofanie zgody na przetwarzanie danych”
   Adres:
   • ul. Gąsiorowskiego 12/14, 05-510 Konstancin-Jeziorna
   Numery telefonów:
   • Sekretariat
    Tel.: 22 703 02 80
    Tel kom.: 785 41 00 91
    Fax: 22 703 02 81
   • Rejestracja / Informacja o usługach komercyjnych
    Tel.: 22 703 02 82
   E-mail:
   Rejestracja czynna:
   • Poniedziałek – Piątek od 8:00 do 16:00
   Newsletter
   Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje.
   Rozwiąż test, aby sprawdzić, czy dolegliwości, których doświadczasz po COVID-19 wymagają specjalistycznej konsultacji i ewentualnej rehabilitacji.
   This is default text for notification bar