Konstancin – Oddział Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz:

Zostaw swoje dane, oddzwonimy!


Kontakt w sprawie:

„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym zakresie w formularzu kontaktowym przez administratora danych: Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, adres: ul. Gąsiorowskiego 12/14, Tel. (22) 703-00-00, w celu bieżącej obsługi klienta/pacjenta, związanych z usługami świadczonymi przez CKR Sp. z o.o.
Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: marta.lesisz.jakubowska@ckr.pl
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a:

 • że podanie danych jest dobrowolne,
 • o celu oraz zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.,
 • prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania oraz ograniczenia przetwarzania,
 • prawie wniesienia skargi do PUODO, w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 • uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub żądania ich usunięcia, prawie do bycia zapomnianym, prawie do przenoszenia danych wynikających z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu rezygnacji Administratora z formy komunikacji poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie www.ckr.pl lub tak długo, jak się na to zgadzasz. Jeżeli wycofasz swoją zgodę, Twoje dane w celu przestaniemy przetwarzać niezwłocznie, tj. w czasie racjonalnym dla wykonania Twojej dyspozycji.
 • Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
 • Aby wycofać zgodę proszę wysłać e-mail na adres iod@ckr.pl w tytule wpisując „wycofanie zgody na przetwarzanie danych”

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie jest ośrodkiem, który od ponad 40 lat specjalizuje się w leczeniu schorzeń narządu ruchu. Dla Pacjentów wymagających interwencji chirurgicznej dysponujemy nowoczesnym Oddziałem Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa.

Specjalizujemy się w operacjach z zakresu reumoortopedii (m.in. wszczepienie endoprotezy stawu biodrowego lub endoprotezy stawu kolanowego), chirurgii kręgosłupa oraz w zabiegach artroskopowych stawów, które mają zastosowanie m.in. w medycynie sportowej (artroskopia kolana, rekonstrukcja więzadła).
Dzięki doświadczeniu naszych specjalistów stosujemy również małoinwazyjne metody operacyjne, dzięki którym znacznie skrócony jest czas pobytu w szpitalu oraz możliwy jest szybszy powrót Pacjenta do pełnej aktywności.

Oddział Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa zapewnia usługi w ramach NFZ oraz odpłatne świadczenia medyczne

Oddział Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa – pozostałe informacje:

Kadra medyczna

Kadra składa się z doświadczonych i zaangażowanych w swoją pracę lekarzy, pielęgniarek, personelu pomocniczego i fizjoterapeutów.

Operacje zawsze wykonuje chirurg, którego Pacjent wcześniej poznał i zaakceptował – nigdy nie stosujemy zastępstw!

Wyposażenie Oddziału
 • Dwie sale operacyjne z nowoczesnym sprzętem
 • Trzy sale pooperacyjne (dwie dwuosobowe, jedna czteroosobowa) – chorzy przebywają w nich co najmniej jedną dobę po zabiegu, będąc pod stałym dozorem i opieką pielęgniarek oraz dyżurującego lekarza anestezjologa
 • Siedem sal na Oddziale (jedno- lub dwuosobowe) – klimatyzowane pokoje z pełnym wyposażeniem: toaletą przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, telewizorem, radiem, telefonem, lodówką i systemem przywoływania pielęgniarek
Jakość usług

Szpital CKR posiada Certyfikat ISO 9001.

Informacje dla Pacjentów Szpitala Wielospecjalistycznego

Opinie Pacjentów – sprawdź co piszą o nas Pacjenci

Zakres usług świadczonych przez Oddział Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa:

Świadczone przez nas usługi medyczne składają się na określoną całość, począwszy od:

 • Pełnej informacji o możliwościach przeprowadzenia danego zabiegu
 • Konsultacji z lekarzem specjalistą
 • Możliwości przeprowadzenia badań laboratoryjnych i obrazowych (RTG, USG, MRI – rezonans magnetyczny)
 • Konsultacji z lekarzem internistą
 • Konsultacji z lekarzem anestezjologiem
 • Pełnej, całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej
 • Wczesnej rehabilitacji pooperacyjnej

Również po opuszczeniu Oddziału Pacjent zawsze ma możliwość telefonicznego skontaktowania się z lekarzem prowadzącym i umówienia się na wizytę kontrolną.

Lek. med. Dariusz Danis

Specjalizacja: Chirurgia urazowo-ortopedyczna, Ortopedia

Ordynator Oddziału Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa

Godziny przyjęć:
Centrum Medyczne:
uzgadniane indywidualnie pod nr tel.: (22) 703 06 66

Miejsce pracy: CKR Konstancin-Jeziorna – Oddział Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa

rehabilitacja Warszawa

Dr n. med. Leszek Jung

Specjalizacja: Chirurgia urazowo-ortopedyczna, Ortopedia
Wykształcenie
 • 1977 – Dyplom z wyróżnieniem Akademii Medycznej w Warszawie
 • 1982 – Specjalizacja I stopnia z ortopedii i traumatologii
 • 1984 – Specjalizacja II stopnia z ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • 1992 – ECFMG (nostryfikacja dyplomu lekarskiego) Ambasada USA w Warszawie
 • 1993 – FLEX egzamin licencyjny USA – Filadelfia
Doświadczenie
 • 1977/78 – Staż podyplomowy w ZOZ Warszawa Południe Szpital Grochowski
 • 1978 – 2007 – Instytut Reumatologii w Warszawie, Klinika Reumoortopedii, na stanowiskach asystenta, st. asystenta, adiunkta, następnie Zastępcy Kierownika Kliniki
 • Od 2007 – Ordynator Oddziału Reumoortopedii i Chirurgii Kręgosłupa CKR

Staże i szkolenia zagraniczne:

 • 1982/83 – Finlandia Heinola Rheumatism Foundation Hospital – 6 miesięcy na stanowisku asystenta
 • 1984 i 1986 – Szwajcaria Zurich – Klinik Wilhelm Schulthess – dwa 6 tygodniowe staże
 • 1993 – 1995 – USA Filadelfia Temple Univesity Hospital – 2 lata rezydentury ortopedycznej
 • Szkolenia i kursy w USA (Chicago, Tampa) i w Europie: Austria (Wiedeń, Stolzalpe), Finlandia (Heinola, Oulu), Szwajcaria (Zurych), Francja (Paryż) oraz w licznych ośrodkach ortopedycznych w Polsce

Aktywność naukowa:

 • 1990 – Doktorat z wyróżnieniem w Instytucie Reumatologii w Warszawie
 • ponad 40 publikacji w czasopismach medycznych krajowych i zagranicznych

Główne zainteresowania zawodowe:

 • operacje rekonstrukcyjne stawów biodrowych z użyciem endoprotez
 • operacje rekonstrukcyjne kolan z użyciem endoprotez
 • reumoortopedia – operacje profilaktyczne, korekcyjne i rekonstrukcyjne stawów łokciowych, nadgarstków i drobnych stawów rąk , stawów biodrowych, kolanowych, skokowych i stóp u chorych na rzs i inne choroby zapalne stawów

Miejsce pracy: CKR Konstancin-Jeziorna – Oddział Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa

Czytaj więcej
Paweł Lis

Dr n. med. Paweł Lis

Specjalizacja: Neurochirurgia Warszawa

Zastępca Ordynatora Oddziału Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa

Wykształcenie

Ukończył I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie i uzyskał dyplom lekarza medycyny w 1997r. W 2005 ukończył specjalizację z neurochirurgii zakończoną pozytywnie egzaminem państwowym. W 2006 obronił rozprawę doktorską na UMK w Toruniu i uzyskał stopień doktora nauk medycznych.

Spotkanie z chirurgią kręgosłupa rozpoczął w 1999 na Oddziale Neuroortopedii Centrum Rehabilitacji STOCER w Konstancinie pod kierownictwem prof. Jana Haftka. Następnie pracował w Klinice Neurochirurgii Akademii Medycznej Szpitala na Banacha w Warszawie oraz Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy. Od grudnia 2006 roku pełni funkcję Zastępcy Ordynatora Oddziału Reumoortopedii i Chirurgii Kręgosłupa w Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie.

Ukończył liczne szkolenia i kursy zawodowe. Między innymi 4 letni Europejski Kurs dla Neurochirurgów (EANS), trzymiesięczny międzynarodowy staż w Klinice Neurochirurgii w L’hopital Lariboisiere w Paryżu pod kierownictwem profesora Bernarda George’a, trzymiesięczny międzynarodowy staż w Klinice Neurochirurgii w Clinicni Center w Ljubljanie na Słowenii pod kierownictwem profesora Vinco V. DOLENC’a, międzynarodowe szkolenie w technikach endoskopowego leczenia dyskopatii w odcinku lędźwiowym i szyjnym kręgosłupa w Klinice Bagatele w Bordeaux we Francji pod kierownictwem dr Jean Destandau, międzynarodowe szkolenie w technice przezskórnej dyscektomii metodą nukleoplastyki w odcinku lędźwiowym i szyjnym kręgosłupa we Freiburgu w Niemczech, międzynarodowe szkolenie w zaawansowanych technikach chirurgii kręgosłupa w Memphis w USA oraz wiele innych szkoleń międzynarodowych i krajowych głównie w zakresie chirurgii kręgosłupa.

Członek: Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów (PTNch), Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki (PTCPC).

Współautor licznych publikacji pełnotekstowych i doniesień zjazdowych.

Żonaty, dwie córki.


Miejsce pracy: CKR Konstancin-Jeziorna – Oddział Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa

Czytaj więcej

Dr n. med. Rafał Kamiński

Specjalizacja: Ortopedia, Chirurgia urazowo-ortopedyczna

Godziny przyjęć:
Konsultacje wyłącznie przed zabiegami operacyjnymi
rehabilitacja

Dr n. med. Leszek Krzyżosiak

Specjalizacja: Specjalista Chirurgii Ortopedycznej i Traumatologii, Specjalista Rehabilitacji Medycznej
Godziny przyjęć:
wtorek – 9:00 – 13:30
czwartek – 9:00 – 13:30
Doświadczenie
 • Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie
 • Specjalista II stopnia Chirurgii Ortopedycznej i Traumatologii
 • Specjalista II stopnia Rehabilitacji Medycznej
 • Wieloletni pracownik Stołecznego Centrum Rehabilitacji w Konstancinie i Kliniki Rehabilitacji Akademii Medycznej
 • Praca doktorska pod kierunkiem Prof. dr hab. n. med. Jerzego Kiwerskiego pt. „Pourazowe uszkodzenie kręgosłupa u chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa”
 • Ukończone Studia Podyplomowe na kierunku „Planowanie i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia”
 • Duże doświadczenie kliniczne w chirurgii urazowej i ortopedii, zwłaszcza w zakresie urazów kręgosłupa i rdzenia kręgowego oraz schorzeń kręgosłupa, a także w rehabilitacji schorzeń narządu ruchu.
 • W latach 2005 – 2019 – V-ce Prezes ds. leczniczo-rehabilitacyjnych w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie

Miejsce pracy: CKR Konstancin-Jeziorna – Centrum Medyczne

Czytaj więcej

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Deszczyński

Specjalizacja: Chirurgia urazowo-ortopedyczna, Ortopedia

Ordynator Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Kierownik Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie.
Wojewódzki Konsultant ds. Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

Godziny przyjęć:
Centrum Medyczne
Poniedziałek – piątek: uzgadniane indywidualnie pod nr tel.: (22) 703 06 66

Miejsce pracy: CKR Konstancin-Jeziorna – Oddział Rehabilitacyjny

lek. med. Rafał Antonik

Specjalizacja: Ortopedia, Traumatologia
Godziny przyjęć:
Ustalane indywidualne. Tel.: (22) 703 06 66
 
Przyjmuje w: Przychodnia Rehabilitacyjna Centrum Medyczne
Wykształcenie
 • Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (2007)
 • Specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (od 2015)
 • Pracownik Oddziału Urazowo-Ortopedycznego „STOCER” w Konstancinie-Jeziornej (2008-2019)
 • Pracownik Oddziału Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa CKR w Konstancinie-Jeziornej (od 2019)

Centra kompetencji:

 • Endoprotezoplastyka stawu kolanowego i biodrowego,
 • Artroskopia stawu kolanowego,
 • Zabiegi rekonstrukcyjne więzadeł i łąkotek,
 • Zachowawcze i operacyjne leczenie urazów układu kostno-stawowego i mięśniowego,
 • Zmiany zwyrodnieniowe stawów.

Kompetencje:

 • USG stawu kolanowego oraz barkowego,
 • wiskosuplementacja,
 • blokady okołostawowe i dostawowe,
 • leczenie biologiczne (komórki macierzyste, PRP, Orthokine)- zaburzenia zrostu kostnego, entezopatie, pourazowe zmiany układu mięśniowo-ścięgnistego,
 • iniekcje dostawowe pod kontrolą USG.

Kursy i szkolenia:

 • VariAx Elbow and Foot,
 • VariAx Foot and Distal Radius,
 • AO Trauma Course, Principles in operative Fracture Management, 2012,
 • Akademia Chirurgii Ortopedycznej, Warszataty Chirurgii kolana, 2011,
 • Złamania dalszego końca kości promieniowej u dorosłych-współczesne metody leczenia, 2010,
 • Diagnostyka Ultrasonograficzna narządu ruchu, 2010,
 • XV niemiecko-polskie sympozjum chirurgów urazowych i ortopedów, 2010.

Miejsce pracy: CKR Konstancin-Jeziorna

Czytaj więcej
Marek Krasuski

Dr n. med. Marek Krasuski

Specjalizacja: Chirurgia urazowo-ortopedyczna, Ortopedia, Rehabilitacja ruchowa, Fellow of European Board of Physical and Rehabilitation Medicine
Godziny przyjęć:
 • poniedziałek 09.00 – 18.00
 • wtorek 09.00 – 18.00
 • środa 09.00 – 18.00
 • czwartek – nie przyjmuje
 • piątek 09.00 – 18.00
Wykształcenie

1971 – 1977 – studia na Wydziale Lekarskim w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
1979 – 1980 – Podyplomowe Studium Doskonalenia Dydaktycznego. Ukończone 21.05.1980 z wynikiem pozytywnym

Uzyskany tytuł: doktor nauk medycznych

Specjalista chirurgii urazowo-ortopedycznej, specjalista rehabilitacji medycznej
Fellow of European Board of Physical and Rehabilitation Medicine
Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

Doświadczenie
• 2007 – 2014 p.o. Kierownika Kliniki Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
w PTReh:
• 1992-1995 – Zastępca Sekretarza Zarządu Głównego
• 1995-2001 – Sekretarz Zarządu Głównego
• 2001-2004 – Przewodniczący Oddziału Warszawskiego
• 2004 – 2010 – Prezes Zarządu Głównego
• 2010 – 2013 – Wiceprezez Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
• 2013 – 2016 – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZG Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
• 2016 – nadal – Członek Zarządu Głównego PTReh.
• od 2010 – Członek honorowy PTReh.
w PAN
• 1999-2007 – Sekretarz Naukowy Komitetu Rehabilitacji, Integracji Społecznej i Kultury Fizycznej PAN.
w krajowym nadzorze w dziedzinie Rehabilitacji Medycznej
• 2002 – 2008 Konsultant Regionu Mazowsze
• 2008 -2011 Konsultant krajowy
Aktywny zawodowo prowadzę Prywatną Praktykę Lekarską Krasuski Marek

Opis kwalifikacji:

Drugi stopień specjalizacji w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej i tytuł lekarza specjalisty.
Specjalista w zakresie rehabilitacji medycznej
Fellow of European Board of Physical and Rehabilitation Medicine
W roku 1993 na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Krytyczna ocena wyników leczenia złamań zęba kręgu obrotowego” oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskany stopień naukowy doktora nauk medycznych.

Szczególne zainteresowania zawodowe:

Kompleksowe zachowawcze i operacyjne leczenie chorych z zespołami chorobowymi kręgosłupa.

Operacyjne leczenie chorych z deformacjami kręgosłupa, zwłaszcza połączenia potyliczno-kręgowego w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów. (piśmiennictwo: 1. Krasuski M., Kiwerski J., Bronarski J., Woźniak E.: Niestabilność kręgosłupa w przebiegu rzs. Nowa Medycyna, 1996, 3, 1, 6-10. 2. Krasuski M., Poniatowska R., Problemy leczenia niestabilności kręgosłupa oraz połączenia potyliczno-kręgowego w reumatoidalnym zapaleniu stawów., Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, 2000, 5, 16-22. 92. 3. Poniatowska. R., Kwiatkowska B., Krasuski M., Ryterski J., Krawczyk R., Bogusławska R., Kozłowski R.: Badania MR odcinka szyjnego kręgosłupa w reumatoidalnym zapaleniu stawów z uwzględnieniem metodyki badania i stosowanych pomiarów., Pol. Przegl. Rad. 2001, 66, 4, 20-24. 4. Krasuski M., Poniatowska R.: Problemy leczenia niestabilności kręgosłupa oraz połączenia potyliczno-kręgowego w reumatoidalnym zapaleniu stawów., Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2001, 5.).

Pourazowe kompleksowe leczenie chorych po urazach kręgosłupa, zwłaszcza z powikłaniami neurologicznymi.

Operacyjne leczenie schorzeń zwyrodnieniowych kręgosłupa.

Chirurgiczne leczenie zmian pourazowych kręgosłupa (wprowadzenie w Polsce z prof. Kiwerskim zespolenia złamań zęba kręgu obrotowego śrubą dociskową – publikacje: 1. Krasuski M., Kiwerski E.J.: Rezul’taty lecheniia perelomov zubovidnogo otrostka osevogo pozvonka. Ortop. Travmatologija i Protezowanije, 1990, Mar(3), 52-54. 2. Kiwerski J., Krasuski M.: Stabilizacja złamanego kręgu obrotowego śrubą dociskową. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 1990, LV, 4-6, 329-334. 3. Kiwerski J., Krasuski M.: Stabilizacija złomannogo zubowiednowo odrostka wtorogo szejnogo pozwonka kompresirujuszczim wintom. Materiały V Zjazda Trawmatołogow-Ortopedow Białorusko SSR., Grodno, 1991, 156.).

Rehabilitacja osób po urazie kręgosłupa z zaburzeniami neurologicznymi

Rehabilitacja osób z chorobą zwyrodnieniową narządu ruchu

Leczenie czynnościowe złamań kości długich (piśmiennictwo: Szurek A., Dudek J., Krasuski M.: Metoda leczenia złamań kości długich wg Sarmiento w aspekcie wczesnej rehabilitacji. W: Człowiek Niepełnosprawny w Społeczeństwie. (red.: Hulek A.), PZWL, Warszawa, 1986, 56-59.).

Poprawa funkcji ręki osób z tetrapegią z zastosowaniem przeniesienia nerwu mięśniowo-skórnego na nerw pośrodkowy (publikacja: Krasuski M., Kiwerski J.: An analysis of the results of transferring the musculocutaneous nerve into the median nerve in tetraplegics. Arch. Orthop. Trauma.Surg., 1991, 111(1), 32-33.).

Innowacyjne metody w chirurgii kręgosłupa. (publikacje: 1. Kiwerski J., Krasuski M.: Zastosowanie porowatych wszczepów ceramicznych w chirurgii kręgosłupa (doniesienie wstępne). Chirurgia Narządów Ruchu Ortopedia Polska 1989, 54(3), 181-187. 36. 2. Krasuski M., Kiwerski J., Ogonowski A.: Zastosowanie wszczepów z ceramiki korundowej w chirurgii kręgosłupa. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 1992, 112, 82-87.). 3. Kiwerski J., Ogonowski A., Bieniek J., Krasuski M.: The use of porous corundum ceramics in spinal surgery. Inter. Orthop. 1994, 18, 10-13.).

Diagnostyka pourazowa rdzenia kręgowego (piśmiennictwo: Krasuski M., Kiwerski J.: Badania wywołanych potencjałów rdzeniowych w diagnostyce uszkodzeń rdzenia kręgowego i terapii dysfunkcji ruchowych. Zjawiska bioelektryczne w diagnostyce i terapii dysfunkcji ruchowych. (Materiały Sesji Naukowej PAN.), Ossolineum, Wrocław Warszawa Kraków, 1990, 88-94.).

Rehabilitacja dzieci i młodzieży ze schorzeniami narządu ruchu.

Porady ortopedyczne u dzieci ze schorzeniami narządu ruchu.

Publikacje:

Współautor podręcznika „Schorzenia i urazy Kręgosłupa”, PZWL, Warszawa, 1997, 2001(drugie wydanie)
Autor 8 rozdziałów podręcznika (red. Kiwerski J.): „Rehabilitacja Medyczna”, PZWL Warszawa 2005
Autor haseł z zakresu chirurgii ortopedycznej i traumatologii w Wielkiej Encyklopedii PWN
Autor 4 rozdziałów podręcznika (red. Zimmermann-Górska I.) „Reumatologia Kliniczna”, PZWL, 2008
Autor i współautor ponad 200 publikacji w recenzowanych pismach naukowych

W latach 2005 – 2015 – udział w kursach CMKP (podstawowych, obowiązkowych) dla lekarzy specjalizujących się w rehabilitacji medycznej:

Kierownik naukowy kursu: „Wprowadzenie do specjalizacji w rehabilitacji medycznej” (dwa kursy w każdym bieżącym roku)
Uczestnictwo jako wykładowca i prowadzący zajęcia praktyczne kursów: „Współczesne kierunki w zakresie protezowania i aparatowania kończyn dolnych, górnych i tułowia” (dwa kursy w każdym bieżącym roku), „Aktualne kierunki postępowania rehabilitacyjnego” (dwa kursy w każdym bieżącym roku).
Aktywny uczestnik kongresów i sympozjów naukowych.

Członek Komitetów Organizacyjnych wielu sympozjów.

Członek Komitetów Naukowych Sympozjów i Kongresów.

Praca Konsultanta Krajowego w dziedzinie rehabilitacji medycznej:

Opracowanie Wytycznych Krajowego Konsultanta w dziedzinie rehabilitacji medycznej w sprawie organizacji i postępowania w rehabilitacji, z dnia 6 grudnia 2010 r., Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2010;12(2):185-193

Praca eksperta:

Członek Komisji Eksperckiej w dziedzinie rehabilitacja medyczna Agencji Oceny Technologii Medycznych od 2007
2005 – 2008 Członek Komisji ds. Akredytacji Oddziałów Rehabilitacji Ministerstwa Zdrowia
2005 – nadal: Komisje eksperckie Ministerstwa Zdrowia do zaopiniowania wniosków w sprawie specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

Nagrody i wyróżnienia:

2006: Nagroda naukowa zespołowa drugiego stopnia przyznana przez Rektora Akademii Medycznej w Warszawie za podręcznik pt: „Rehabilitacja Medyczna”, PZWL, 2005
2007 Wyróżnienie Komitetu Naukowego VI Międzynarodowego Kongresu PTReh za pracę P. Tederko, M. Krasuski, J. Czech, A. Dargiel, I. Garwacka-Jodzis, A. Wojciechowska, J. Kiwerski. Wiarygodnośc klinicznej oceny spastyczności u osób po urazie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym
2008 I nagroda Komitetu Naukowego XIII Międzynarodowego Sympozjum PTReh za pracę P. Tederko, M. Krasuski. „Wpływ pozycji ciała na parametry spirometryczne u osób po urazie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym.”
2008 II nagroda Komitetu Naukowego XIII Międzynarodowego Sympozjum PTReh za pracę P. Tederko, M. Krasuski. „Parametry oddechowe u osób po urazie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym bez klinicznych cech niewydolności oddechowej”
27.07.2010 odznaczony „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”
24.09.2010 tytuł: „Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji”
11.09.2014 odznaczony Odznaką Jubileuszową 25 ‑ Lecia PTReh
19.01.2015 odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi

Więcej informacji:

strona dr n. med. Marka Krasuskiego

Czytaj więcej

Prof. dr hab. n. med. Paweł Małdyk

Specjalizacja: Chirurgia urazowo-ortopedyczna, Ortopedia

Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
Konsultant Krajowy w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.

rehabilitacja

Mgr Małgorzata Borkowska

Specjalizacja: Konsultacje fizjoterapeutyczne, Rehabilitacja ruchowa
Godziny przyjęć:
Wizyty komercyjne uzgadniane indywidualnie pod nr tel.: (22) 703 06 66
Wykształcenie

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (Wydział Rehabilitacji Ruchowej)
Absolwentka Podyplomowych studiów na kierunku Zarządzanie w Ochronie Zdrowia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 • Certyfikowany Terapeuta Manualny
 • Dyplomowany Terapeuta PNF
 • Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Fizjoterapii
 • Wiceprzewodnicząca Sądu Dyscyplinarnego Fizjoterapeutów
 • Członek Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska
Czytaj więcej
rehabilitacja

Mgr Małgorzata Wielińska

Specjalizacja: Konsultacje fizjoterapeutyczne, Rehabilitacja ruchowa

Koordynator Fizykoterapii

Wykształcenie

Absolwent Podyplomowych Studiów Zarządzanie w Ochronie Zdrowia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Studia magisterskie ukonczone na Akademii Wychowania Fizycznego na Wydziale Rehabilitacji.

Kursy:

Szkolenia z zakresu medycyny fizykalnej:

 • laseroterapii wysokoenergetycznej,
 • fali uderzeniowej,
 • elektroterapii,
 • terapii ultradźwiękowej,
 • terapii ergotonowej,
 • krioterapii.

Terapia Manualna OMT według Kaltenborna-Evijatha,

Certyfikat Basic Course Kinesiology Taping

 • 2007 r. – kurs McKenzie stopień A, B, C
 • 2006 r. – szkolenie z zakresu laseroterapii, nowoczesnej elektroterapii i terapii ultradźwiękowej w praktyce – kursy rozwijające
 • 2005 r. – kurs PNF podstawowy
 • 2005 r. – kurs System SET – Therapy Master
 • 2005 r. – szkolenie z zakresu Thera Band
 • 2004 r. – kurs masażu klasycznego: sportowego i leczniczego (II stopień)
 • 2002 r. – kurs masażu klasycznego: sportowego i leczniczego (I stopień)

Miejsce pracy: CKR Konstancin-Jeziorna

Czytaj więcej

Zespół fizjoterapeutów

Pobyt w szpitalu
Doba w pokoju 2-osobowym 450 zł
Doba w pokoju 1-osobowym 600 zł
Udzielenie informacji o stanie zdrowia na piśmie 100 zł
Operacje ortopedyczne – endoprotezoplastyka
Alloplastyka totalna stawu biodrowego łącznie ok. 26 000 zł
Alloplastyka totalna stawu kolanowego łącznie ok. 27 000 zł
Alloplastyka stawów śródręczno-palcowych ręki 10 000 zł + protezy + pobyt
Alloplastyka stawu barkowego 20 000 zł + proteza + pobyt
Drobne operacje ortopedyczne
Przykurcz Dupuytrena 5 000 – 10 000 zł + pobyt
Palec zatrzaskujący 2 000 zł + pobyt
Amputacja palca stopy 3 000 zł + pobyt
Ganglion nadgarstka 2 000 zł – 3 000 zł + pobyt
Zabiegi rekonstrukcyjne ręki 3 000 zł – 8 000 zł + pobyt
Łokieć tenisisty 2 000 zł – 4 000 zł + pobyt
Wycięcie kaletki wyrostka łokciowego w znieczuleniu ogólnym 2 000 zł – 3 000 zł + pobyt
Operacje ścięgien (zszycie, wydłużenie) 4 000 zł – 6 000 zł + pobyt
Paluch koślawy bez osteotomii 3 000 zł – 4 000 zł + pobyt
Paluch koślawy z osteotomią 5 000 zł + pobyt
Palec młotkowaty 2 000 zł + pobyt
Zabiegi rekonstrukcyjne stopy 8 000 zł – 10 000 + pobyt
Wycięcie guzków w obrębie stopy (np. ganglion) w znieczuleniu ogólnym 2 000 zł + pobyt
Odbarczenie nerwu obwodowego (np. zespół cieśni nadgarstka) 3 500 zł + pobyt
Odbarczenie nerwu łokciowego 5 000 zł + pobyt
Usunięcie zespolenia wewnętrznego 2 000 zł – 4 000 zł + pobyt
Usunięcie wyrośli chrzęstno – kostnych 2 000 zł – 5 000 zł + pobyt
Torbiel podkolanowa 3 000 zł – 5 500 zł + pobyt
Operacje ortopedyczne w znieczuleniu miejscowym 1 000 zł – 2 000 zł + pobyt
Operacje artroskopowe
Artroskopia lecznicza stawu kolanowego 5 500 zł + jednorazowa końcówka + pobyt
Artroskopia lecznicza stawu łokciowego 5 500 zł + jednorazowa końcówka + pobyt
Artroskopia lecznicza stawu skokowego 5 500 zł + jednorazowa końcówka + pobyt
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego ACL 13 500 zł + pobyt + implanty
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego sposobem Internal Bracking 16 000 zł + pobyt + implanty
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego PCL 15 000 zł + pobyt + implanty
Transpozycja chrząstki w stawie kolanowym 8 000 zł + pobyt
Synovectomia endoskopowa stawu kolanowego 5 500 zł + jednorazowa końcówka + pobyt
Synovectomia stawu kolanowego metodą otwartą 10 000 zł + pobyt
Operacje kręgosłupa
Endoskopowe usunięcie dysku kręgosłupa lędźwiowego 17 000 – 20 000 zł + pobyt
Usunięcie dysku kręgosłupa lędźwiowego 17 000 – 20 000 zł + pobyt
Usunięcie dysku szyjnego z artrodezą 1 poziom 18 000 – 20 000 zł + implant + pobyt
Usunięcie dysku szyjnego z artrodezą 2 i więcej poziomów 20 000 – 22 000 zł + implanty + pobyt
Usunięcie dysku szyjnego z artroplastyką 20 000 zł - 22 000 zł + implanty + pobyt
Usunięcie dysku lędźwiowego z artroplastyką 20 000 – 22 000 zł + implanty + pobyt
Usunięcie dysku lędźwiowego ze stabilizacją przeznasadową
- jedno poziomowa 20 000 – 22 000 zł + implant + pobyt
- dwu poziomowa 22 000 – 24 000 zł + implanty + pobyt
Przezskórne usunięcie dysku lędźwiowego (nukleoplastyka) 1 poziom 10 000 zł + jednorazowe instrumentarium + pobyt
Przezskórna balonowa kyfoplastyka
- jedno poziomowa 14 000 zł + jednorazowe instrumentarium + pobyt
- dwu poziomowa 16 000 zł + jednorazowe instrumentarium + pobyt
Iniekcje dostawowe
Artrex ACP PRP 850 zł
Terapia Angel PRP 2000 zł
Terapia Cellular Matrix (PRP + HA) 1250 zł
Terapia Orthokine (duży staw) 4500 zł
Terapia Orthokine (średni staw) 3200 zł
Terapia Orthokine (mały staw) 1700 zł

 

 • Podane ceny są cenami orientacyjnymi i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
 • Ustalone przed operacją ceny mogą ulec zmianie z uwagi na ewentualną konieczność rozszerzenia zakresu operacji
 • Ceny obejmują procedurę operacyjną, znieczulenie i leki
 • Cena nie obejmuje badań laboratoryjnych

Płatność ratalna

Informujemy, że w Oddziale Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa za usługi płacić można w systemie ratalnym.

 

Zostaw swoje dane, oddzwonimy!


Kontakt w sprawie:

„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym zakresie w formularzu kontaktowym przez administratora danych: Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, adres: ul. Gąsiorowskiego 12/14, Tel. (22) 703-00-00, w celu bieżącej obsługi klienta/pacjenta, związanych z usługami świadczonymi przez CKR Sp. z o.o.
Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: marta.lesisz.jakubowska@ckr.pl
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a:

 • że podanie danych jest dobrowolne,
 • o celu oraz zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.,
 • prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania oraz ograniczenia przetwarzania,
 • prawie wniesienia skargi do PUODO, w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 • uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub żądania ich usunięcia, prawie do bycia zapomnianym, prawie do przenoszenia danych wynikających z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu rezygnacji Administratora z formy komunikacji poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie www.ckr.pl lub tak długo, jak się na to zgadzasz. Jeżeli wycofasz swoją zgodę, Twoje dane w celu przestaniemy przetwarzać niezwłocznie, tj. w czasie racjonalnym dla wykonania Twojej dyspozycji.
 • Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
 • Aby wycofać zgodę proszę wysłać e-mail na adres iod@ckr.pl w tytule wpisując „wycofanie zgody na przetwarzanie danych”
Adres:
 • ul. Gąsiorowskiego 12/14, 05-510 Konstancin-Jeziorna
Numery telefonów:
 • Sekretariat i rejestracja
  Tel.: 22 703 04 36
  Tel. kom.: 503 002 503
E-mail:
Sekretariat czynny:
 • Poniedziałek – Czwartek od 7:30 do 17:00
 • Piątek od 7:30 do 15:30
Newsletter
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje.
Rozwiąż test, aby sprawdzić, czy dolegliwości, których doświadczasz po COVID-19 wymagają specjalistycznej konsultacji i ewentualnej rehabilitacji.
This is default text for notification bar