Konstancin – Oddział Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz:

Zostaw swoje dane, oddzwonimy!


  Kontakt w sprawie:

  „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym zakresie w formularzu kontaktowym przez administratora danych: Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, adres: ul. Gąsiorowskiego 12/14, Tel. (22) 703-00-00, w celu bieżącej obsługi klienta/pacjenta, związanych z usługami świadczonymi przez CKR Sp. z o.o.
  Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: marta.lesisz.jakubowska@ckr.pl
  Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a:

  • że podanie danych jest dobrowolne,
  • o celu oraz zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.,
  • prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania oraz ograniczenia przetwarzania,
  • prawie wniesienia skargi do PUODO, w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
  • uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub żądania ich usunięcia, prawie do bycia zapomnianym, prawie do przenoszenia danych wynikających z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu rezygnacji Administratora z formy komunikacji poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie www.ckr.pl lub tak długo, jak się na to zgadzasz. Jeżeli wycofasz swoją zgodę, Twoje dane w celu przestaniemy przetwarzać niezwłocznie, tj. w czasie racjonalnym dla wykonania Twojej dyspozycji.
  • Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
  • Aby wycofać zgodę proszę wysłać e-mail na adres iod@ckr.pl w tytule wpisując „wycofanie zgody na przetwarzanie danych”

  Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie jest ośrodkiem, który od ponad 40 lat specjalizuje się w leczeniu schorzeń narządu ruchu. Dla Pacjentów wymagających interwencji chirurgicznej dysponujemy nowoczesnym Oddziałem Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa.

  Specjalizujemy się w operacjach z zakresu reumoortopedii (m.in. wszczepienie endoprotezy stawu biodrowego lub endoprotezy stawu kolanowego), chirurgii kręgosłupa oraz w zabiegach artroskopowych stawów, które mają zastosowanie m.in. w medycynie sportowej (artroskopia kolana, rekonstrukcja więzadła).
  Dzięki doświadczeniu naszych specjalistów stosujemy również małoinwazyjne metody operacyjne, dzięki którym znacznie skrócony jest czas pobytu w szpitalu oraz możliwy jest szybszy powrót Pacjenta do pełnej aktywności.

  Oddział Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa zapewnia usługi w ramach NFZ oraz odpłatne świadczenia medyczne

  Oddział Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa – pozostałe informacje:

  Kadra medyczna

  Kadra składa się z doświadczonych i zaangażowanych w swoją pracę lekarzy, pielęgniarek, personelu pomocniczego i fizjoterapeutów.

  Operacje zawsze wykonuje chirurg, którego Pacjent wcześniej poznał i zaakceptował – nigdy nie stosujemy zastępstw!

  Wyposażenie Oddziału
  • Dwie sale operacyjne z nowoczesnym sprzętem
  • Trzy sale pooperacyjne (dwie dwuosobowe, jedna czteroosobowa) – chorzy przebywają w nich co najmniej jedną dobę po zabiegu, będąc pod stałym dozorem i opieką pielęgniarek oraz dyżurującego lekarza anestezjologa
  • Siedem sal na Oddziale (jedno- lub dwuosobowe) – klimatyzowane pokoje z pełnym wyposażeniem: toaletą przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, telewizorem, radiem, telefonem, lodówką i systemem przywoływania pielęgniarek
  Jakość usług

  Szpital CKR posiada Certyfikat ISO 9001.

  Informacje dla Pacjentów Szpitala CKR

  Opinie Pacjentów – sprawdź co piszą o nas Pacjenci

  Zakres usług świadczonych przez Oddział Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa:

  Świadczone przez nas usługi medyczne składają się na określoną całość, począwszy od:

  • Pełnej informacji o możliwościach przeprowadzenia danego zabiegu
  • Konsultacji z lekarzem specjalistą
  • Możliwości przeprowadzenia badań laboratoryjnych i obrazowych (RTG, USG, MRI – rezonans magnetyczny)
  • Konsultacji z lekarzem internistą
  • Konsultacji z lekarzem anestezjologiem
  • Pełnej, całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej
  • Wczesnej rehabilitacji pooperacyjnej

  Również po opuszczeniu Oddziału Pacjent zawsze ma możliwość telefonicznego skontaktowania się z lekarzem prowadzącym i umówienia się na wizytę kontrolną.

  Lek. med. Dariusz Danis

  Specjalizacja: Chirurgia urazowo-ortopedyczna, Ortopedia

  Ordynator Oddziału Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa

  Godziny przyjęć:
  Centrum Medyczne:
  uzgadniane indywidualnie pod nr tel.: (22) 703 06 66

  Miejsce pracy: CKR Konstancin-Jeziorna – Oddział Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa

  rehabilitacja Warszawa

  Dr n. med. Leszek Jung

  Specjalizacja: Chirurgia urazowo-ortopedyczna, Ortopedia
  Wykształcenie
  • 1977 – Dyplom z wyróżnieniem Akademii Medycznej w Warszawie
  • 1982 – Specjalizacja I stopnia z ortopedii i traumatologii
  • 1984 – Specjalizacja II stopnia z ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  • 1992 – ECFMG (nostryfikacja dyplomu lekarskiego) Ambasada USA w Warszawie
  • 1993 – FLEX egzamin licencyjny USA – Filadelfia
  Doświadczenie
  • 1977/78 – Staż podyplomowy w ZOZ Warszawa Południe Szpital Grochowski
  • 1978 – 2007 – Instytut Reumatologii w Warszawie, Klinika Reumoortopedii, na stanowiskach asystenta, st. asystenta, adiunkta, następnie Zastępcy Kierownika Kliniki
  • Od 2007 – Ordynator Oddziału Reumoortopedii i Chirurgii Kręgosłupa CKR

  Staże i szkolenia zagraniczne:

  • 1982/83 – Finlandia Heinola Rheumatism Foundation Hospital – 6 miesięcy na stanowisku asystenta
  • 1984 i 1986 – Szwajcaria Zurich – Klinik Wilhelm Schulthess – dwa 6 tygodniowe staże
  • 1993 – 1995 – USA Filadelfia Temple Univesity Hospital – 2 lata rezydentury ortopedycznej
  • Szkolenia i kursy w USA (Chicago, Tampa) i w Europie: Austria (Wiedeń, Stolzalpe), Finlandia (Heinola, Oulu), Szwajcaria (Zurych), Francja (Paryż) oraz w licznych ośrodkach ortopedycznych w Polsce

  Aktywność naukowa:

  • 1990 – Doktorat z wyróżnieniem w Instytucie Reumatologii w Warszawie
  • ponad 40 publikacji w czasopismach medycznych krajowych i zagranicznych

  Główne zainteresowania zawodowe:

  • operacje rekonstrukcyjne stawów biodrowych z użyciem endoprotez
  • operacje rekonstrukcyjne kolan z użyciem endoprotez
  • reumoortopedia – operacje profilaktyczne, korekcyjne i rekonstrukcyjne stawów łokciowych, nadgarstków i drobnych stawów rąk , stawów biodrowych, kolanowych, skokowych i stóp u chorych na rzs i inne choroby zapalne stawów

  Miejsce pracy: CKR Konstancin-Jeziorna – Oddział Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa

  Czytaj więcej
  Paweł Lis

  Dr n. med. Paweł Lis

  Specjalizacja: Neurochirurgia Warszawa

  Zastępca Ordynatora Oddziału Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa

  Wykształcenie

  Ukończył I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie i uzyskał dyplom lekarza medycyny w 1997r. W 2005 ukończył specjalizację z neurochirurgii zakończoną pozytywnie egzaminem państwowym. W 2006 obronił rozprawę doktorską na UMK w Toruniu i uzyskał stopień doktora nauk medycznych.

  Spotkanie z chirurgią kręgosłupa rozpoczął w 1999 na Oddziale Neuroortopedii Centrum Rehabilitacji STOCER w Konstancinie pod kierownictwem prof. Jana Haftka. Następnie pracował w Klinice Neurochirurgii Akademii Medycznej Szpitala na Banacha w Warszawie oraz Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy. Od grudnia 2006 roku pełni funkcję Zastępcy Ordynatora Oddziału Reumoortopedii i Chirurgii Kręgosłupa w Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie.

  Ukończył liczne szkolenia i kursy zawodowe. Między innymi 4 letni Europejski Kurs dla Neurochirurgów (EANS), trzymiesięczny międzynarodowy staż w Klinice Neurochirurgii w L’hopital Lariboisiere w Paryżu pod kierownictwem profesora Bernarda George’a, trzymiesięczny międzynarodowy staż w Klinice Neurochirurgii w Clinicni Center w Ljubljanie na Słowenii pod kierownictwem profesora Vinco V. DOLENC’a, międzynarodowe szkolenie w technikach endoskopowego leczenia dyskopatii w odcinku lędźwiowym i szyjnym kręgosłupa w Klinice Bagatele w Bordeaux we Francji pod kierownictwem dr Jean Destandau, międzynarodowe szkolenie w technice przezskórnej dyscektomii metodą nukleoplastyki w odcinku lędźwiowym i szyjnym kręgosłupa we Freiburgu w Niemczech, międzynarodowe szkolenie w zaawansowanych technikach chirurgii kręgosłupa w Memphis w USA oraz wiele innych szkoleń międzynarodowych i krajowych głównie w zakresie chirurgii kręgosłupa.

  Członek: Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów (PTNch), Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki (PTCPC).

  Współautor licznych publikacji pełnotekstowych i doniesień zjazdowych.

  Żonaty, dwie córki.


  Miejsce pracy: CKR Konstancin-Jeziorna – Oddział Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa

  Czytaj więcej

  Dr n. med. Rafał Kamiński

  Specjalizacja: Ortopedia, Chirurgia urazowo-ortopedyczna

  Godziny przyjęć:
  Konsultacje wyłącznie przed zabiegami operacyjnymi
  rehabilitacja

  Dr n. med. Leszek Krzyżosiak

  Specjalizacja: Specjalista Chirurgii Ortopedycznej i Traumatologii, Specjalista Rehabilitacji Medycznej
  Godziny przyjęć:
  wtorek – 9:00 – 13:30
  czwartek – 9:00 – 13:30
  Doświadczenie
  • Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie
  • Specjalista II stopnia Chirurgii Ortopedycznej i Traumatologii
  • Specjalista II stopnia Rehabilitacji Medycznej
  • Wieloletni pracownik Stołecznego Centrum Rehabilitacji w Konstancinie i Kliniki Rehabilitacji Akademii Medycznej
  • Praca doktorska pod kierunkiem Prof. dr hab. n. med. Jerzego Kiwerskiego pt. „Pourazowe uszkodzenie kręgosłupa u chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa”
  • Ukończone Studia Podyplomowe na kierunku „Planowanie i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia”
  • Duże doświadczenie kliniczne w chirurgii urazowej i ortopedii, zwłaszcza w zakresie urazów kręgosłupa i rdzenia kręgowego oraz schorzeń kręgosłupa, a także w rehabilitacji schorzeń narządu ruchu.
  • W latach 2005 – 2019 – V-ce Prezes ds. leczniczo-rehabilitacyjnych w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie

  Miejsce pracy: CKR Konstancin-Jeziorna – Centrum Medyczne

  Czytaj więcej

  Prof. dr hab. n. med. Jarosław Deszczyński

  Specjalizacja: Chirurgia urazowo-ortopedyczna, Ortopedia

  Ordynator Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

  Kierownik Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie.
  Wojewódzki Konsultant ds. Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

  Godziny przyjęć:
  Centrum Medyczne
  Poniedziałek – piątek: uzgadniane indywidualnie pod nr tel.: (22) 703 06 66

  Miejsce pracy: CKR Konstancin-Jeziorna – Oddział Rehabilitacyjny

  lek. med. Rafał Antonik

  Specjalizacja: Ortopedia, Traumatologia
  Godziny przyjęć:
  Ustalane indywidualne. Tel.: (22) 703 06 66
   
  Przyjmuje w: Przychodnia Rehabilitacyjna Centrum Medyczne
  Wykształcenie
  • Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (2007)
  • Specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (od 2015)
  • Pracownik Oddziału Urazowo-Ortopedycznego „STOCER” w Konstancinie-Jeziornej (2008-2019)
  • Pracownik Oddziału Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa CKR w Konstancinie-Jeziornej (od 2019)

  Centra kompetencji:

  • Endoprotezoplastyka stawu kolanowego i biodrowego,
  • Artroskopia stawu kolanowego,
  • Zabiegi rekonstrukcyjne więzadeł i łąkotek,
  • Zachowawcze i operacyjne leczenie urazów układu kostno-stawowego i mięśniowego,
  • Zmiany zwyrodnieniowe stawów.

  Kompetencje:

  • USG stawu kolanowego oraz barkowego,
  • wiskosuplementacja,
  • blokady okołostawowe i dostawowe,
  • leczenie biologiczne (komórki macierzyste, PRP, Orthokine)- zaburzenia zrostu kostnego, entezopatie, pourazowe zmiany układu mięśniowo-ścięgnistego,
  • iniekcje dostawowe pod kontrolą USG.

  Kursy i szkolenia:

  • VariAx Elbow and Foot,
  • VariAx Foot and Distal Radius,
  • AO Trauma Course, Principles in operative Fracture Management, 2012,
  • Akademia Chirurgii Ortopedycznej, Warszataty Chirurgii kolana, 2011,
  • Złamania dalszego końca kości promieniowej u dorosłych-współczesne metody leczenia, 2010,
  • Diagnostyka Ultrasonograficzna narządu ruchu, 2010,
  • XV niemiecko-polskie sympozjum chirurgów urazowych i ortopedów, 2010.

  Miejsce pracy: CKR Konstancin-Jeziorna

  Czytaj więcej
  Marek Krasuski

  Dr n. med. Marek Krasuski

  Specjalizacja: Chirurgia urazowo-ortopedyczna, Ortopedia, Rehabilitacja ruchowa, Fellow of European Board of Physical and Rehabilitation Medicine
  Godziny przyjęć:
  • poniedziałek 09.00 – 18.00
  • wtorek 09.00 – 18.00
  • środa 09.00 – 18.00
  • czwartek – nie przyjmuje
  • piątek 09.00 – 18.00
  Wykształcenie

  1971 – 1977 – studia na Wydziale Lekarskim w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
  1979 – 1980 – Podyplomowe Studium Doskonalenia Dydaktycznego. Ukończone 21.05.1980 z wynikiem pozytywnym

  Uzyskany tytuł: doktor nauk medycznych

  Specjalista chirurgii urazowo-ortopedycznej, specjalista rehabilitacji medycznej
  Fellow of European Board of Physical and Rehabilitation Medicine
  Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

  Doświadczenie
  • 2007 – 2014 p.o. Kierownika Kliniki Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  w PTReh:
  • 1992-1995 – Zastępca Sekretarza Zarządu Głównego
  • 1995-2001 – Sekretarz Zarządu Głównego
  • 2001-2004 – Przewodniczący Oddziału Warszawskiego
  • 2004 – 2010 – Prezes Zarządu Głównego
  • 2010 – 2013 – Wiceprezez Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
  • 2013 – 2016 – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZG Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
  • 2016 – nadal – Członek Zarządu Głównego PTReh.
  • od 2010 – Członek honorowy PTReh.
  w PAN
  • 1999-2007 – Sekretarz Naukowy Komitetu Rehabilitacji, Integracji Społecznej i Kultury Fizycznej PAN.
  w krajowym nadzorze w dziedzinie Rehabilitacji Medycznej
  • 2002 – 2008 Konsultant Regionu Mazowsze
  • 2008 -2011 Konsultant krajowy
  Aktywny zawodowo prowadzę Prywatną Praktykę Lekarską Krasuski Marek

  Opis kwalifikacji:

  Drugi stopień specjalizacji w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej i tytuł lekarza specjalisty.
  Specjalista w zakresie rehabilitacji medycznej
  Fellow of European Board of Physical and Rehabilitation Medicine
  W roku 1993 na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Krytyczna ocena wyników leczenia złamań zęba kręgu obrotowego” oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskany stopień naukowy doktora nauk medycznych.

  Szczególne zainteresowania zawodowe:

  Kompleksowe zachowawcze i operacyjne leczenie chorych z zespołami chorobowymi kręgosłupa.

  Operacyjne leczenie chorych z deformacjami kręgosłupa, zwłaszcza połączenia potyliczno-kręgowego w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów. (piśmiennictwo: 1. Krasuski M., Kiwerski J., Bronarski J., Woźniak E.: Niestabilność kręgosłupa w przebiegu rzs. Nowa Medycyna, 1996, 3, 1, 6-10. 2. Krasuski M., Poniatowska R., Problemy leczenia niestabilności kręgosłupa oraz połączenia potyliczno-kręgowego w reumatoidalnym zapaleniu stawów., Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, 2000, 5, 16-22. 92. 3. Poniatowska. R., Kwiatkowska B., Krasuski M., Ryterski J., Krawczyk R., Bogusławska R., Kozłowski R.: Badania MR odcinka szyjnego kręgosłupa w reumatoidalnym zapaleniu stawów z uwzględnieniem metodyki badania i stosowanych pomiarów., Pol. Przegl. Rad. 2001, 66, 4, 20-24. 4. Krasuski M., Poniatowska R.: Problemy leczenia niestabilności kręgosłupa oraz połączenia potyliczno-kręgowego w reumatoidalnym zapaleniu stawów., Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2001, 5.).

  Pourazowe kompleksowe leczenie chorych po urazach kręgosłupa, zwłaszcza z powikłaniami neurologicznymi.

  Operacyjne leczenie schorzeń zwyrodnieniowych kręgosłupa.

  Chirurgiczne leczenie zmian pourazowych kręgosłupa (wprowadzenie w Polsce z prof. Kiwerskim zespolenia złamań zęba kręgu obrotowego śrubą dociskową – publikacje: 1. Krasuski M., Kiwerski E.J.: Rezul’taty lecheniia perelomov zubovidnogo otrostka osevogo pozvonka. Ortop. Travmatologija i Protezowanije, 1990, Mar(3), 52-54. 2. Kiwerski J., Krasuski M.: Stabilizacja złamanego kręgu obrotowego śrubą dociskową. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 1990, LV, 4-6, 329-334. 3. Kiwerski J., Krasuski M.: Stabilizacija złomannogo zubowiednowo odrostka wtorogo szejnogo pozwonka kompresirujuszczim wintom. Materiały V Zjazda Trawmatołogow-Ortopedow Białorusko SSR., Grodno, 1991, 156.).

  Rehabilitacja osób po urazie kręgosłupa z zaburzeniami neurologicznymi

  Rehabilitacja osób z chorobą zwyrodnieniową narządu ruchu

  Leczenie czynnościowe złamań kości długich (piśmiennictwo: Szurek A., Dudek J., Krasuski M.: Metoda leczenia złamań kości długich wg Sarmiento w aspekcie wczesnej rehabilitacji. W: Człowiek Niepełnosprawny w Społeczeństwie. (red.: Hulek A.), PZWL, Warszawa, 1986, 56-59.).

  Poprawa funkcji ręki osób z tetrapegią z zastosowaniem przeniesienia nerwu mięśniowo-skórnego na nerw pośrodkowy (publikacja: Krasuski M., Kiwerski J.: An analysis of the results of transferring the musculocutaneous nerve into the median nerve in tetraplegics. Arch. Orthop. Trauma.Surg., 1991, 111(1), 32-33.).

  Innowacyjne metody w chirurgii kręgosłupa. (publikacje: 1. Kiwerski J., Krasuski M.: Zastosowanie porowatych wszczepów ceramicznych w chirurgii kręgosłupa (doniesienie wstępne). Chirurgia Narządów Ruchu Ortopedia Polska 1989, 54(3), 181-187. 36. 2. Krasuski M., Kiwerski J., Ogonowski A.: Zastosowanie wszczepów z ceramiki korundowej w chirurgii kręgosłupa. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 1992, 112, 82-87.). 3. Kiwerski J., Ogonowski A., Bieniek J., Krasuski M.: The use of porous corundum ceramics in spinal surgery. Inter. Orthop. 1994, 18, 10-13.).

  Diagnostyka pourazowa rdzenia kręgowego (piśmiennictwo: Krasuski M., Kiwerski J.: Badania wywołanych potencjałów rdzeniowych w diagnostyce uszkodzeń rdzenia kręgowego i terapii dysfunkcji ruchowych. Zjawiska bioelektryczne w diagnostyce i terapii dysfunkcji ruchowych. (Materiały Sesji Naukowej PAN.), Ossolineum, Wrocław Warszawa Kraków, 1990, 88-94.).

  Rehabilitacja dzieci i młodzieży ze schorzeniami narządu ruchu.

  Porady ortopedyczne u dzieci ze schorzeniami narządu ruchu.

  Publikacje:

  Współautor podręcznika „Schorzenia i urazy Kręgosłupa”, PZWL, Warszawa, 1997, 2001(drugie wydanie)
  Autor 8 rozdziałów podręcznika (red. Kiwerski J.): „Rehabilitacja Medyczna”, PZWL Warszawa 2005
  Autor haseł z zakresu chirurgii ortopedycznej i traumatologii w Wielkiej Encyklopedii PWN
  Autor 4 rozdziałów podręcznika (red. Zimmermann-Górska I.) „Reumatologia Kliniczna”, PZWL, 2008
  Autor i współautor ponad 200 publikacji w recenzowanych pismach naukowych

  W latach 2005 – 2015 – udział w kursach CMKP (podstawowych, obowiązkowych) dla lekarzy specjalizujących się w rehabilitacji medycznej:

  Kierownik naukowy kursu: „Wprowadzenie do specjalizacji w rehabilitacji medycznej” (dwa kursy w każdym bieżącym roku)
  Uczestnictwo jako wykładowca i prowadzący zajęcia praktyczne kursów: „Współczesne kierunki w zakresie protezowania i aparatowania kończyn dolnych, górnych i tułowia” (dwa kursy w każdym bieżącym roku), „Aktualne kierunki postępowania rehabilitacyjnego” (dwa kursy w każdym bieżącym roku).
  Aktywny uczestnik kongresów i sympozjów naukowych.

  Członek Komitetów Organizacyjnych wielu sympozjów.

  Członek Komitetów Naukowych Sympozjów i Kongresów.

  Praca Konsultanta Krajowego w dziedzinie rehabilitacji medycznej:

  Opracowanie Wytycznych Krajowego Konsultanta w dziedzinie rehabilitacji medycznej w sprawie organizacji i postępowania w rehabilitacji, z dnia 6 grudnia 2010 r., Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2010;12(2):185-193

  Praca eksperta:

  Członek Komisji Eksperckiej w dziedzinie rehabilitacja medyczna Agencji Oceny Technologii Medycznych od 2007
  2005 – 2008 Członek Komisji ds. Akredytacji Oddziałów Rehabilitacji Ministerstwa Zdrowia
  2005 – nadal: Komisje eksperckie Ministerstwa Zdrowia do zaopiniowania wniosków w sprawie specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

  Nagrody i wyróżnienia:

  2006: Nagroda naukowa zespołowa drugiego stopnia przyznana przez Rektora Akademii Medycznej w Warszawie za podręcznik pt: „Rehabilitacja Medyczna”, PZWL, 2005
  2007 Wyróżnienie Komitetu Naukowego VI Międzynarodowego Kongresu PTReh za pracę P. Tederko, M. Krasuski, J. Czech, A. Dargiel, I. Garwacka-Jodzis, A. Wojciechowska, J. Kiwerski. Wiarygodnośc klinicznej oceny spastyczności u osób po urazie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym
  2008 I nagroda Komitetu Naukowego XIII Międzynarodowego Sympozjum PTReh za pracę P. Tederko, M. Krasuski. „Wpływ pozycji ciała na parametry spirometryczne u osób po urazie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym.”
  2008 II nagroda Komitetu Naukowego XIII Międzynarodowego Sympozjum PTReh za pracę P. Tederko, M. Krasuski. „Parametry oddechowe u osób po urazie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym bez klinicznych cech niewydolności oddechowej”
  27.07.2010 odznaczony „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”
  24.09.2010 tytuł: „Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji”
  11.09.2014 odznaczony Odznaką Jubileuszową 25 ‑ Lecia PTReh
  19.01.2015 odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi

  Więcej informacji:

  strona dr n. med. Marka Krasuskiego

  Czytaj więcej

  Prof. dr hab. n. med. Paweł Małdyk

  Specjalizacja: Chirurgia urazowo-ortopedyczna, Ortopedia

  Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
  Konsultant Krajowy w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
  Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.

  rehabilitacja

  Mgr Małgorzata Borkowska

  Specjalizacja: Konsultacje fizjoterapeutyczne, Rehabilitacja ruchowa
  Godziny przyjęć:
  Wizyty komercyjne uzgadniane indywidualnie pod nr tel.: (22) 703 06 66
  Wykształcenie

  Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (Wydział Rehabilitacji Ruchowej)
  Absolwentka Podyplomowych studiów na kierunku Zarządzanie w Ochronie Zdrowia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

  • Certyfikowany Terapeuta Manualny
  • Dyplomowany Terapeuta PNF
  • Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Fizjoterapii
  • Wiceprzewodnicząca Sądu Dyscyplinarnego Fizjoterapeutów
  • Członek Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska
  Czytaj więcej
  rehabilitacja

  Mgr Małgorzata Wielińska

  Specjalizacja: Konsultacje fizjoterapeutyczne, Rehabilitacja ruchowa

  Koordynator Fizykoterapii

  Wykształcenie

  Absolwent Podyplomowych Studiów Zarządzanie w Ochronie Zdrowia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Studia magisterskie ukonczone na Akademii Wychowania Fizycznego na Wydziale Rehabilitacji.

  Kursy:

  Szkolenia z zakresu medycyny fizykalnej:

  • laseroterapii wysokoenergetycznej,
  • fali uderzeniowej,
  • elektroterapii,
  • terapii ultradźwiękowej,
  • terapii ergotonowej,
  • krioterapii.

  Terapia Manualna OMT według Kaltenborna-Evijatha,

  Certyfikat Basic Course Kinesiology Taping

  • 2007 r. – kurs McKenzie stopień A, B, C
  • 2006 r. – szkolenie z zakresu laseroterapii, nowoczesnej elektroterapii i terapii ultradźwiękowej w praktyce – kursy rozwijające
  • 2005 r. – kurs PNF podstawowy
  • 2005 r. – kurs System SET – Therapy Master
  • 2005 r. – szkolenie z zakresu Thera Band
  • 2004 r. – kurs masażu klasycznego: sportowego i leczniczego (II stopień)
  • 2002 r. – kurs masażu klasycznego: sportowego i leczniczego (I stopień)

  Miejsce pracy: CKR Konstancin-Jeziorna

  Czytaj więcej

  Zespół fizjoterapeutów

  Pobyt w szpitalu
  Doba w pokoju 2-osobowym 450 zł
  Doba w pokoju 1-osobowym 600 zł
  Udzielenie informacji o stanie zdrowia na piśmie 100 zł
  Operacje ortopedyczne – endoprotezoplastyka
  Alloplastyka totalna stawu biodrowego łącznie ok. 26 000 zł
  Alloplastyka totalna stawu kolanowego łącznie ok. 27 000 zł
  Alloplastyka stawów śródręczno-palcowych ręki 10 000 zł + protezy + pobyt
  Alloplastyka stawu barkowego 20 000 zł + proteza + pobyt
  Drobne operacje ortopedyczne
  Przykurcz Dupuytrena 5 000 – 10 000 zł + pobyt
  Palec zatrzaskujący 2 000 zł + pobyt
  Amputacja palca stopy 3 000 zł + pobyt
  Ganglion nadgarstka 2 000 zł – 3 000 zł + pobyt
  Zabiegi rekonstrukcyjne ręki 3 000 zł – 8 000 zł + pobyt
  Łokieć tenisisty 2 000 zł – 4 000 zł + pobyt
  Wycięcie kaletki wyrostka łokciowego w znieczuleniu ogólnym 2 000 zł – 3 000 zł + pobyt
  Operacje ścięgien (zszycie, wydłużenie) 4 000 zł – 6 000 zł + pobyt
  Paluch koślawy bez osteotomii 3 000 zł – 4 000 zł + pobyt
  Paluch koślawy z osteotomią 5 000 zł + pobyt
  Palec młotkowaty 2 000 zł + pobyt
  Zabiegi rekonstrukcyjne stopy 8 000 zł – 10 000 + pobyt
  Wycięcie guzków w obrębie stopy (np. ganglion) w znieczuleniu ogólnym 2 000 zł + pobyt
  Odbarczenie nerwu obwodowego (np. zespół cieśni nadgarstka) 3 500 zł + pobyt
  Odbarczenie nerwu łokciowego 5 000 zł + pobyt
  Usunięcie zespolenia wewnętrznego 2 000 zł – 4 000 zł + pobyt
  Usunięcie wyrośli chrzęstno – kostnych 2 000 zł – 5 000 zł + pobyt
  Torbiel podkolanowa 3 000 zł – 5 500 zł + pobyt
  Operacje ortopedyczne w znieczuleniu miejscowym 1 000 zł – 2 000 zł + pobyt
  Operacje artroskopowe
  Artroskopia lecznicza stawu kolanowego 5 500 zł + jednorazowa końcówka + pobyt
  Artroskopia lecznicza stawu łokciowego 5 500 zł + jednorazowa końcówka + pobyt
  Artroskopia lecznicza stawu skokowego 5 500 zł + jednorazowa końcówka + pobyt
  Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego ACL 13 500 zł + pobyt + implanty
  Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego sposobem Internal Bracking 16 000 zł + pobyt + implanty
  Rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego PCL 15 000 zł + pobyt + implanty
  Transpozycja chrząstki w stawie kolanowym 8 000 zł + pobyt
  Synovectomia endoskopowa stawu kolanowego 5 500 zł + jednorazowa końcówka + pobyt
  Synovectomia stawu kolanowego metodą otwartą 10 000 zł + pobyt
  Operacje kręgosłupa
  Endoskopowe usunięcie dysku kręgosłupa lędźwiowego 17 000 – 20 000 zł + pobyt
  Usunięcie dysku kręgosłupa lędźwiowego 17 000 – 20 000 zł + pobyt
  Usunięcie dysku szyjnego z artrodezą 1 poziom 18 000 – 20 000 zł + implant + pobyt
  Usunięcie dysku szyjnego z artrodezą 2 i więcej poziomów 20 000 – 22 000 zł + implanty + pobyt
  Usunięcie dysku szyjnego z artroplastyką 20 000 zł - 22 000 zł + implanty + pobyt
  Usunięcie dysku lędźwiowego z artroplastyką 20 000 – 22 000 zł + implanty + pobyt
  Usunięcie dysku lędźwiowego ze stabilizacją przeznasadową
  - jedno poziomowa 20 000 – 22 000 zł + implant + pobyt
  - dwu poziomowa 22 000 – 24 000 zł + implanty + pobyt
  Przezskórne usunięcie dysku lędźwiowego (nukleoplastyka) 1 poziom 10 000 zł + jednorazowe instrumentarium + pobyt
  Przezskórna balonowa kyfoplastyka
  - jedno poziomowa 14 000 zł + jednorazowe instrumentarium + pobyt
  - dwu poziomowa 16 000 zł + jednorazowe instrumentarium + pobyt
  Iniekcje dostawowe
  Artrex ACP PRP 850 zł
  Terapia Angel PRP 2000 zł
  Terapia Cellular Matrix (PRP + HA) 1250 zł
  Terapia Orthokine (duży staw) 4500 zł
  Terapia Orthokine (średni staw) 3200 zł
  Terapia Orthokine (mały staw) 1700 zł

   

  • Podane ceny są cenami orientacyjnymi i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
  • Ustalone przed operacją ceny mogą ulec zmianie z uwagi na ewentualną konieczność rozszerzenia zakresu operacji
  • Ceny obejmują procedurę operacyjną, znieczulenie i leki
  • Cena nie obejmuje badań laboratoryjnych

  Płatność ratalna

  Informujemy, że w Oddziale Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa za usługi płacić można w systemie ratalnym.

   

  Zostaw swoje dane, oddzwonimy!


   Kontakt w sprawie:

   „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym zakresie w formularzu kontaktowym przez administratora danych: Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, adres: ul. Gąsiorowskiego 12/14, Tel. (22) 703-00-00, w celu bieżącej obsługi klienta/pacjenta, związanych z usługami świadczonymi przez CKR Sp. z o.o.
   Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: marta.lesisz.jakubowska@ckr.pl
   Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a:

   • że podanie danych jest dobrowolne,
   • o celu oraz zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.,
   • prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania oraz ograniczenia przetwarzania,
   • prawie wniesienia skargi do PUODO, w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
   • uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub żądania ich usunięcia, prawie do bycia zapomnianym, prawie do przenoszenia danych wynikających z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
   • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu rezygnacji Administratora z formy komunikacji poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie www.ckr.pl lub tak długo, jak się na to zgadzasz. Jeżeli wycofasz swoją zgodę, Twoje dane w celu przestaniemy przetwarzać niezwłocznie, tj. w czasie racjonalnym dla wykonania Twojej dyspozycji.
   • Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
   • Aby wycofać zgodę proszę wysłać e-mail na adres iod@ckr.pl w tytule wpisując „wycofanie zgody na przetwarzanie danych”
   Adres:
   • ul. Gąsiorowskiego 12/14, 05-510 Konstancin-Jeziorna
   Numery telefonów:
   • Sekretariat i rejestracja
    Tel.: 22 703 04 36
    Tel. kom.: 503 002 503
   E-mail:
   Sekretariat czynny:
   • Poniedziałek – Czwartek od 7:30 do 17:00
   • Piątek od 7:30 do 15:30
   Newsletter
   Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje.
   Rozwiąż test, aby sprawdzić, czy dolegliwości, których doświadczasz po COVID-19 wymagają specjalistycznej konsultacji i ewentualnej rehabilitacji.
   This is default text for notification bar