Lek. med. Izabella Nyka

Izabella Nyka

Lek. med. Izabella Nyka

Specjalizacja: Rehabilitacja ruchowa
Godziny przyjęć:
Czwartek 13.30 – 18.00
Wykształcenie

Lekarz – specjalista rehabilitacji medycznej.

Międzynarodowy Terapeuta OMI Cyriax.

Certyfikowany Terapeuta Międzynarodowego Instytutu McKenziego.

IV 2012, IV 2015 –Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i obsługi oprogramowania encore do densytometrów Lunar (iDXA, Prodigy Advance/Pro/Primo, DPX-NT/Pro,DPX-Bravo)
2007 – 2009 – Kurs Medycyny Ortopedycznej wg Cyriaxa, Reha Plus S.A.
Egzamin uwierzytelniający: 15.10.2009
Tytuł: Międzynarodowy terapeuta OMI Cyriax (Orthopaedic Medicine International Cyriax Therapist)

VI 2009 – Certyfikat „Diagnostyka ultrasonograficzna narządu ruchu” ,Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii
2008 – 2009 – Kurs z zakresu Mechanicznego Diagnozowania i Terapii Schorzeń Kręgosłupa, część A-D, Instytut McKenziego Polska
Egzamin uwierzytelniający: 15.05.2009
Tytuł: Certyfikowany Terapeuta Międzynarodowego Instytutu McKenziego

XI 2009 – Kurs „Diagnostyka oraz problemy leczenia osteoporozy w praktyce lekarskiej”, Centrum Medyczne Osteomed

II 2009r – IOF Osteoporosis Diagnosis Course, with Densitometry Certification
2001 – 2006 -Specjalizacja w zakresie Rehabilitacji Medycznej pod kierunkiem dr n. med. Marka Krasuskiego
Egzamin specjalizacyjny: 10.11.2006
Tytuł: specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej

17 XI 1999 – Prawo wykonywania zawodu lekarza, wydane przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie

1991 – 1998 – Akademia Medyczna w Warszawie, I Wydział Lekarski. Kierunek: lekarski
Dyplom ukończenia studiów 21.07.1998
Tytuł: lekarz medycyny

Doświadczenie

XII 2016 – nadal – Specjalistyczny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy w Otwocku, na stanowisku Zastępca Kierownika Oddziału Rehabilitacji
VIII 2015 – XI 2016 – Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o., na stanowisku starszy asystent, Poradnia Rehabilitacyjna, Oddział Rehabilitacji Dziennej
VIII 2014 – nadal – Szpital Kliniczny MSW w Warszawie, Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej, lekarz kontraktowy
IV 2014 – nadal – NZOZ Esculap Sp. z o.o., Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, lekarz kontraktowy
IX 2011 – VIII 2015 – Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS w Warszawie, lekarz kontraktowy
IV 2011 – V 2011 – Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Konstancinie na stanowisku Zastępca Ordynatora Oddziału Chorych ze Schorzeniami Kręgosłupa i Narządu Ruchu, oddział został zlikwidowany po prywatyzacji szpitala
X 2000 – III 2011 – Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa w Konstancinie:
X 2008 – V 2011 – Oddział Chorych ze Schorzeniami Kręgosłupa i Narządu Ruchu na stanowisku Zastępca Ordynatora Oddziału Chorych ze Schorzeniami Kręgosłupa i Narządu Ruchu
V 2007 – IX 2008 – Oddział Chorych ze Schorzeniami Kręgosłupa i Narządu Ruchu na stanowisku asystenta
III 2004 – IV 2007 – Oddział Pooperacyjny i Rekonstrukcji Pourazowej na stanowisku asystenta
X 2000 – III 2004 – Oddział Chorych ze Schorzeniami Kręgosłupa i Narządu Ruchu na stanowisku asystenta
I 2007 – VI 2016 – Klinika Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na stanowisku asystenta, pracownika naukowo-dydaktycznego
IX–XI 2010 – Biegły w dziedzinie rehabilitacji dla Prokuratury Rejonowej Radom-Wschód w Radomiu
2008 – 2013 – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego – prowadzenie wykładów na kursach podstawowych i obowiązkowych przeznaczonych dla lekarzy specjalizujących się w rehabilitacji medycznej
II 2007 – Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie – członek komisji egzaminacyjnej na pierwszy stopień specjalizacji w zakresie rehabilitacji ruchowej
2005 – 2008 – Przychodnia rehabilitacyjna LAS-MED Rehabilitacja – na stanowisku lekarza medycyny w trakcie odbywania specjalizacji, lekarz ze specjalizacją rehabilitacji od 2006 roku
2006 – 2008 – kierownik przychodni LAS-MED Rehabilitacja
V 2004 – II 2005 – Przychodnia rehabilitacyjna Roman Molasy Usługi w Zakresie Rehabilitacji – udzielanie konsultacji lekarskich w zakresie rehabilitacji medycznej
VII 2004 – XII 2005 – Uzdrowisko Konstancin-Zdrój Sp. z o.o. – opieka medyczna, pełnienie dyżurów lekarskich
I-XII 2004 – „BHP” Biuro Usługowo-handlowe Bezpieczeństwa, Higieny i Ochrony Pracy – prowadzenie wykładów na kursach BHP
X 1998 – IX 1999 – Staż podyplomowy w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej z Polikliniką w Warszawie
X 1992 – XII 1996 – prowadzenie działalności wydawniczej o tematyce popularnonaukowej, m.in. medycznej

Przebieg działalności w Polskim Towarzystwie Rehabilitacji:

Od 2000 – Członek Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
2001 – 2004 – Skarbnik Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
2004 – 2007 – Skarbnik Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
2007 – 2010 – Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
2010 – X 2016 – Sekretarz Zarządu Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
X 2016 – nadal – Członek Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

Prace wygłoszone:

Krioterapia – perspektywy zastosowań w najbliższych latach, Krasuski M., Tederko P, Izabella Nyka
Wyniki zastosowania metody DBC w leczeniu zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa, Krasuski M., Nyka Izabella, Tederko P., Marcinkowska A.
Peripheral nerve transposition for upper limb function improvement in tetraplegia. Report of a case with 30 years follow-up, Krasuski M., Tederko P., Kiwerski J., Nyka Izabella
Pacjent po terapii naprawczej rdzenia kręgowego. Nowe wyzwanie w rehabilitacji, Tederko P., Krasuski M., Nyka Izabella
Porównanie oceny diagnostycznej i kwalifikacyjnej chorych badanych wg protokołu McKenziego z grupą osób badanych klasycznie. Doniesienie wstępne, Nyka Izabella, Krasuski M, Tederko P.
Wczesne wyniki kompleksowego leczenia operacyjnego i usprawniającego chorych z objawami dyskopatii w odcinku lędźwiowym z wykorzystaniem metody McKenziego w okresie pooperacyjnym. Doniesienie wstępne, Nyka Izabella, Krasuski M., Tederko P.
Zasady kompleksowej rehabilitacji z uwzględnieniem leczenia operacyjnego dzieci i młodzieży z zespołami bólowymi krzyża w przebiegu dyskopatii, Krasuski M., Kozera J., Nyka Izabella, Tederko P.
Model of rehabilitation of spinal cord injured persons In Poland. Selected aspects of functional improvements, Tederko P., Nyka Izabella, Krasuski M.
Algorytm postępowania usprawniającego u chorych po przebytej operacji kręgosłupa z powodu zmian dyskopatycznych, Krasuski M., Nyka Izabella, Tederko P
Układ oddechowy u pacjenta z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, Tederko P, Nyka Izabella, Krasuski M.
Ocena ryzyka złamań w osteoporozie, Nyka Izabella, Krasuski M., Tederko P.
Sylwetka i osiągnięcia Prof. dr hab. n. med. Jerzego Kiwerskiego, Krasuski M., Tederko P., Nyka Izabella
Wskazania i przeciwwskazania kliniczne w badaniach obrazowych do leczenia zachowawczego osób z bólem pleców, Krasuski M., Tederko P, Nyka Izabella
Błędy w kwalifikacji do leczenia usprawniającego u chorych z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, Tederko P., Krasuski M., Nyka Izabella
Wartość diagnostyczna z użyciem rezonansu magnetycznego w schorzeniach kręgosłupa, Krasuski M., Nyka Izabella, Tederko P.
Zastosowanie niefarmakologicznych interwencji w leczeniu bólu w ośrodkach opieki długoterminowej, Tederko P., Krasuski M., Nyka Izabella, Goraj-Szczypiorowska B.
McKenzie protocol in early period after a lumbal disc excision, Nyka Izabella, Krasuski M., Tederko P.
What do we know about spinal cord injury (SCI) epidemiology in Poland? Is there a need for a comprehensive epidemiologic study of SCI in Poland?, Tederko P., Krasuski M., Nyka Izabella, Skrzypczyk R.
Spinal cord injuries a systematic review analysis of evidence from Poland (1979-2012). Part2. Reference to international classification of functioning disability and health, Tederko P., Krasuski M., Nyka Izabella, Skrzypczyk R.
A relationship between wheelchair footrest elevation and pressures on ischial tuberosities in paraplegia subjects, Tederko P., Besowski T., Nyka Izabella, Łyp M.
Wiedza lekarzy i studentów wydziałów lekarskich na temat rehabilitacji medycznej, doniesienie wstępne, Tederko P., Krasuski M, Nyka Izabella, Z. Denes

Publikacje:

Terapie naprawcze w uszkodzeniach rdzenia kręgowego, Tederko P., Krasuski M., Kiwerski J., Nyka Izabella, Białoszewski D.
Strategie neuroprotekcji w urazach rdzenia kręgowego, Tederko P., Krasuski M., Kiwerski J., Nyka Izabella, Białoszewski D.
Rola rehabilitacji i problemy metodologiczne w zastosowaniu terapii naprawczych rdzenia kręgowego, Tederko P., Krasuski M., Kiwerski J., Nyka Izabella, Białoszewski D.
Role of rehabilitation in spinal cord injury care in Poland – historival background and future concerns, Tederko P., Krasuski M., Nyka Izabella

Znajomość języków obcych:

język angielski – średnio zaawansowany
język rosyjski – podstawowy

Dodatkowe umiejętności:

sumienność i odpowiedzialność
operatywność i kreatywność
umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów z pacjentem
umiejętność szybkiego i prawidłowego reagowania w sytuacjach kryzysowych

Zainteresowania:

terapie autorskie schorzeń narządu ruchu
ergonomia pracy i wypoczynku
osteoporoza
medycyna holistyczna
problematyka niepełnosprawności
psychologia i wykorzystanie technik komunikacji interpersonalnej
podróże

Newsletter
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje.
Rozwiąż test, aby sprawdzić, czy dolegliwości, których doświadczasz po COVID-19 wymagają specjalistycznej konsultacji i ewentualnej rehabilitacji.
This is default text for notification bar