Rehabilitacje – usługa w ramach NFZ

                Pacjentów zainteresowanych  leczeniem w ramach NFZ ,  w szpitalu,  na oddziale rehabilitacji w warunkach stacjonarnych  , prosimy  o dostarczenie  skierowania DO SZPITALA NA ODDZIAŁ REHABILITACJI (4300 ) wraz z dokumentacją medyczną ( karta informacyjna wypisowa po leczeniu szpitalnym oraz dokumentacja dotycząca schorzeń towarzyszących – jeśli dotyczy )

Dokumentację można dostarczyć:

  1. drogą mailową na adres szpital@estinet
  2. pocztą na adres 05-510 Konstancin-Jeziorna  , ul. Gąsiorowskiego 12/14
  3. osobiście do „Informacji” , wejście główne  od ul. Gąsiorowskiego 12/14

Skierowanie do szpitala na Oddział Rehabilitacyjny (4300)

Prawo do  kierowania na rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach oddziału stacjonarnego posiadają lekarze:

  1. oddziałów szpitalnych urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych, pediatrycznych, kardiologicznych  i geriatrycznych;
  2. poradni rehabilitacyjnych, urazowo-ortopedycznych, neurologicznych, reumatologicznych – w przypadku schorzeń przewlekłych, których stan uległ zaostrzeniu.

Jednostka wystawiająca skierowanie musi mieć podpisana umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pieczątka musi zawierać kod resortowy  ( cz. VII )   oraz numer umowy z NFZ.

Powyższe informacje wydane przez NFZ są ogólnie dostępne na stronach. Adres internetowy: www.nfz.gov.pl.

Wytyczne dla Pacjenta Oddziału Rehabilitacyjnego (NFZ)

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Informacja o odwiedzinach

Szanowni Państwo

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19 i obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie wznowione zostają odwiedziny chorych w Szpitalu CKR.

Organizacja odwiedzin przedstawia się następująco.

  1. Zaleca się odwiedziny jednoczaśowo przez 1 osobę , w szczególnych sytuacjach — 2 osoby
  2. Odwiedzający mogą przebywać z chorym w soboty i niedziele w godzinach 11:00 — 17:00 w pozostałe dni w godzinach 15:30 — 17:30.
  3. Podczas odwiedzin konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos.
  4. Przed wykonaniem czynności pielęgnacyjnych dotyczących odwiedzającego zaleca się dokładne mycie i dezynfekcję rąk.
  5. Zakazuje się odwiedzin osobom z jakimikolwiek objawami infekcji.

Świadczenia NFZ  

Zadzwoń lub napisz :

Zostaw swoje dane oddzwonimy

Napisz do nas

Potrzebujesz pomocy?