https://ckr.pl/

Wykaz dokumentów – Przychodnia Rehabilitacyjna NFZ

Podstawą do realizacji świadczeń w ramach kontraktu z NFZ jest poprawnie wypełnione skierowanie wystawione przez uprawnionego lekarza


Wystawiający skierowanie:

Prawo kierowania do Poradni Rehabilitacyjnej / Ortopedycznej / Neurologicznej posiadają lekarze pracujący w ramach kontraktu z NFZ:

 • Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ, lekarz pierwszego kontaktu)
 • oddziałów szpitalnych i poradni – specjaliści: rehabilitacji medycznej, ortopedii i traumatologii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, reumatologii, balneologii i medycyny fizykalnej

Prawo kierowania do Oddziału Dziennego posiadają lekarze pracujący w ramach kontraktu z NFZ:

 • Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ, lekarz pierwszego kontaktu) – w przypadku schorzeń przewlekłych, których stan uległ zaostrzeniu (skierowanie CITO)
 • oddziałów szpitalnych

Rodzaj skierowania:

 • Skierowanie do Poradni Rehabilitacyjnej / Ortopedycznej / Neurologicznej lub
 • Skierowanie do ośrodka rehabilitacji dziennej lub skierowanie do szpitala z adnotacją “ośrodek rehabilitacji dziennej”

Poprawnie wypełnione skierowanie:

Skierowanie powinno mieć uzupełnione następujące elementy:

 • Pieczęć nagłówkową jednostki kierującej, wraz z numerem umowy z NFZ oraz kodem resortowym
 • Imię, nazwisko, PESEL, adres zameldowania Pacjenta
 • Rozpoznanie
 • Kod jednostki chorobowej ICD-10 (Sprawdź wykaz jednostek chorobowych według międzynarodowej klasyfikacji ICD)
 • Opis dysfunkcji narządu ruchu
 • Choroby przebyte i współistniejące
 • Pieczęć i podpis lekarza kierującego
 • Data wystawienia skierowania

Uwaga: skierowanie musi być zarejestrowane w ciągu 30 dni od wystawienia.


Forma dostarczenia skierowania:

 • Osobiście: Rejestracja Przychodni Rehabilitacyjnej NFZ, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 19:00
 • Pocztą: Przychodnia Rehabilitacyjna NFZ CKR, ul. Gąsiorowskiego 12/14, 05-510 Konstancin-Jeziorna
 • Mailem: przychodnia@ckr.pl
 • Faxem: 22 754 71 87

Szczegółowe informacje:

 • Rejestracja Przychodni Rehabilitacyjnej NFZ
  tel. 22 703 01 27

Potrzebujesz pomocy?