https://ckr.pl/
Umów wizytę

Wykaz dokumentów – Oddział Rehabilitacyjny

Podstawą do realizacji świadczeń w ramach kontraktu z NFZ jest poprawnie wypełnione skierowanie wystawione przez uprawnionego lekarza

Informujemy o obowiązku dostarczenia oryginału skierowania w terminie 14 dni od momentu zarejestrowania pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.

Wystawiający skierowanie:

Prawo do kierowania na rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach oddziału stacjonarnego posiadają lekarze pracujący w ramach kontraktu z NFZ:

 • oddziałów szpitalnych: urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych, pediatrycznych, kardiologicznych i geriatrycznych
 • poradni: rehabilitacyjnych, urazowo-ortopedycznych, neurologicznych, reumatologicznych – w przypadku schorzeń przewlekłych, których stan uległ zaostrzeniu (skierowanie CITO)

Na skierowaniu musi być pieczątka jednostki kierującej, zawierająca numer umowy z NFZ oraz kod resortowy.

Rodzaj skierowania:

 • Skierowanie do szpitala na Oddział Rehabilitacyjny

Poprawnie wypełnione skierowanie:

Skierowanie powinno mieć uzupełnione następujące elementy:

 • Pieczęć nagłówkową jednostki kierującej, wraz z numerem umowy z NFZ oraz kodem resortowym
 • Imię, nazwisko, PESEL, adres zameldowania Pacjenta
 • Rozpoznanie
 • Kod jednostki chorobowej ICD-10
 • Opis dysfunkcji narządu ruchu
 • Choroby przebyte i współistniejące
 • Pieczęć i podpis lekarza kierującego
 • Data wystawienia skierowania

Forma dostarczenia skierowania:

 • Osobiście: Sekretariat Oddziału Rehabilitacyjnego (I p., pokój 3B), czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00
 • Pocztą: Oddział Rehabilitacyjny CKR, ul. Gąsiorowskiego 12/14, 05-510 Konstancin-Jeziorna
 • Mailem: szpital@ckr.pl
 • Faxem: 22 754 71 87

Szczegółowe informacje:

 • Rejestracja Oddziału Rehabilitacyjnego
  tel. 22 754 71 80
 • Sekretariat Oddziału Rehabilitacyjnego
  tel. 22 703 02 05

Potrzebujesz pomocy?