Akredytacja Ministra Zdrowia dla Szpitala CKR

09.12.2015

Uzyskanie Akredytacji Ministra Zdrowia oznacza, iż dana placówka medyczna spełnia standardy usług zdrowotnych na wysokim poziomie. Aby ją otrzymać, trzeba zdobyć co najmniej 75% możliwej punktacji.
Ocena akredytacyjna to porównanie przyjętego wzoru praktyki postępowania do stanu, jaki jest w danej jednostce. Kryteria brane pod uwagę przy przydzielaniu akredytacji są mierzalne. Dzięki temu ocena jest obiektywna.  Akredytację przyznaje się na okres 3 lat. Certyfikat stanowi potwierdzenie jej otrzymania. Na czas obowiązywania uzyskanego certyfikatu jednostka medyczna dostaje prawo do posługiwania się logo akredytacji. W 2012 roku CKR otrzymał to wyróżnienie. Akredytacja odniosła się nie tylko do działalności medycznej, ale także do zarządzania i administrowania Centrum Kompleksowej Rehabilitacji.

Szpital może się starać o prolongację ważności certyfikatu, czyli o jego przedłużenie po spełnieniu wyżej wymienionych wymogów. Po przeprowadzonej wizycie akredytacyjnej, CKR uzyskał recertyfikację na kolejne trzy lata. Na dzień dzisiejszy znajduje się na liście 229 szpitali posiadających akredytację (http://www.cmj.org.pl/akredytacja/certyfikaty.php). Ministerstwo Zdrowia potwierdziło w ten sposób, że nasza placówka ma szerokie kompetencje w zakresie wykonywanych świadczeń i wykazuje dużą dbałość o bezpieczeństwo swoich pacjentów. Korzystając z usług szpitala, który posiada to wyróżnienie, pacjent wie, że ma  do czynienia z profesjonalną placówką.  To gwarancja pewności, że cały proces leczenia przebiega zgodnie z przyjętymi normami. CKR otrzymując po raz kolejny akredytację Ministerstwa Zdrowia, potwierdził tym samym, że spełnia standardy akredytacyjne. To oznacza, że nie tylko utrzymuje wysoką jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, ale również stara się o to, by osiągać jeszcze lepsze rezultaty.

Newsletter
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje.
Rozwiąż test, aby sprawdzić, czy dolegliwości, których doświadczasz po COVID-19 wymagają specjalistycznej konsultacji i ewentualnej rehabilitacji.
This is default text for notification bar