Akredytacja Ministerstwa Zdrowia

W 2012 r. Szpital Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. uzyskał po raz pierwszy prestiżowy

status Szpitala Akredytowanego przez Ministra Zdrowia

na wniosek Rady Akredytacyjnej Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

W 2015 r. po raz kolejny zespół wizytatorów z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia dokonał oceny stopnia spełnienia wymogów zawartych w standardach akredytacyjnych. W oparciu o rekomendacje Rady Akredytacyjnej Minister Zdrowia udzielił naszemu Szpitalowi akredytacji, której potwierdzeniem jest Certyfikat Akredytacyjny oraz Status Szpitala Akredytowanego.

Akredytacja jest najszerzej sprawdzoną w świecie i najskuteczniejszą metodą zapewnienia wysokiej jakości świadczeń medycznych.

Rola akredytacji we współczesnych systemach zdrowotnych polega głównie na wyszukiwaniu zagadnień, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów. W tych obszarach tworzone są mierzalne kryteria oceny placówek opieki zdrowotnej określonego typu np. szpitali, lecznictwa otwartego, czy zakładów opieki długoterminowej, zwane standardami akredytacyjnymi.

Standardy te mają charakter dynamiczny, podlegają okresowej modyfikacji, zależnie od szybkości wywoływania pożądanych efektów. Dzięki temu spełnione jest założenie akredytacji polegające na stałym stymulowaniu do osiągania poziomu optimum, jaki wyznaczają standardy akredytacyjne. Każdorazowo wymogi standardów muszą być na poziomie możliwie wysokim, a przy tym jednak realnie osiągalnym.

Najcenniejszym elementem systemu akredytacji jest to, iż pojedyncza placówka, taka jak szpital, ma możliwość dokonania samooceny poprzez porównanie się z wzorcami dobrego postępowania jakimi są, przyjęte explicite, standardy akredytacyjne. Określenie w ten sposób własnych słabych stron pozwala osobom zajmującym się jakością na poszukiwania sposobów poprawy funkcjonujących wewnątrz jednostki procesów.

Opracowanie na podstawie: http://www.cmj.org.pl/akredytacja/cotojest.php

Newsletter
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje.
Rozwiąż test, aby sprawdzić, czy dolegliwości, których doświadczasz po COVID-19 wymagają specjalistycznej konsultacji i ewentualnej rehabilitacji.
This is default text for notification bar