22 703 08 88(pon.-pt. 8:00 - 18:00)

Informacja dla Pacjentów zainteresowanych odpłatnymi świadczeniami medycznymi

UK AR RU FR DE SE

Kadra medyczna – Przychodnia Rehabilitacyjna NFZ


Lek. med. Katarzyna Antos

Kierownik Przychodni Rehabilitacyjnej
Specjalizacja: neurologia (I stopień), rehabilitacja medyczna (II stopień)

Informacje dodatkowe


Dr n. med. Jacek Kulikowski

Z-ca Kierownika
Ortopeda – traumatolog


Dr n. med. Joanna Suchocka

Specjalizacja: chirurgia urazowo – ortopedyczna (II stopień), rehabilitacja medyczna (II stopień)

Informacje dodatkowe


Dr n. med. Lidia Darda – Ledzion

Specjalizacja: neurologia (II stopień) i rehabilitacja medyczna (II stopień)


Dr n. med. Dariusz Szabela

Specjalizacja: neurologia (II stopień), rehabilitacja medyczna (II stopień), balneologia i medycyna fizykalna (II stopień)


Lek. med. Małgorzata Preś-Jachimowska

Specjalizacja: neurologia (II stopień)


Lek. med. Świetlana Sikorska

Specjalizacja: neurologia (II stopień) i rehabilitacja medyczna (II stopień)


Lek. med. Maria Katkowska

Specjalizacja: neurologia i rehabilitacja medyczna


Lek. med. Dariusz Danis

Specjalizacja: chirurgia urazowo – ortopedyczna (II stopień)


Lek. med. Paweł Michalski

Specjalizacja: chirurgia urazowo – ortopedyczna (II stopień)


Lek. med. Izabella Nyka

Specjalizacja: rehabilitacja medyczna (II stopień)


Dr n. med. Irena Bownik

Specjalizacja: rehabilitacja medyczna, balneoklimatologia i medycyna fizykalna


Lek. med. Ewa Krzyżanowska – Dusza

Specjalizacja: rehabilitacja medyczna (II stopień)


Lek. med. Anna Iżak

Specjalizacja: rehabilitacja medyczna (II stopień)


Mgr Justyna Nogal

Przełożona Pielęgniarek


Mgr Małgorzata Borkowska

Koordynator Rehabilitacji
Specjalizacja: rehabilitacja (II stopień)

Informacje dodatkowe


Mgr Iwona Roguska

Z-ca Koordynatora Rehabilitacji
Fizjoterapeuta


Mgr Małgorzata Wielińska

Koordynator Fizykoterapii
Fizjoterapeuta

Informacje dodatkowe


oraz fizjo- i fizykoterapeuci


Partnerzy

facebook