Projekt „SYSTEM E-USŁUG REHABILITACYJNYCH CKR”


 

Krótki opis projektu :

W ramach realizacji projektu zakłada się przeprowadzenie dostawy infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania na potrzebę budowy platformy teleinformatycznej (e-platformy) udostępniającej szereg e-usługi oraz elementów niezbędnych dla przeprowadzenia modernizacji infrastruktury sieciowej na potrzebę działania e-platformy. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do świadczeń wykonywanych przez Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie oraz ich zakresu. Dzięki e-usługom systemu uproszczony zostanie proces rejestracji (e-rejestracja) dla pacjentów, oraz udostępnione zostaną mechanizmy powiadamiania pacjenta o zbliżających się terminach. Udostępniona zostanie Pacjentom możliwość skorzystania ze zdalnej porady z pracownikiem ośrodka (e-Porada), a także lekarzom możliwość konsultacji wyników i badań z innymi środkami świadczącymi usługi medyczne (e-Konsultacje). Ponadto pacjent uzyska możliwość elektronicznego dostępu do swojej dokumentacji medycznej zgromadzonej w ośrodku (e-Historia).

Poprzez usługi systemu wspomagające i rejestrujące proces rehabilitacji, terapeuta uzyska wsparcie w zakresie kontroli i oceny sposobu przebiegu rehabilitacji pacjenta. Całość projektu realizowana będzie zgodnie z metodyką PRINCE2 tj. w podziale na etapy zaplanowane w sposób gwarantujący poprawną kolejność wykonywania poszczególnych zadań i dostaw produktów tj. – przeprowadzenie analizy i na jej podstawie przygotowanie projektu wykonawczego;- dostawa elementów infrastruktury sprzętowej i oprogramowania na potrzeby systemu; – instalacja i konfiguracji systemu w sposób przyjęty na etapie projektu wykonawczego; – przysposobienie użytkowników i administratorów do pracy z systemem. Wykonanie wdrożenia systemu ze środków unijnych przy minimalizacji ryzyka daje naszej placówce między innymi możliwość znaczącego podniesienia standardu informatycznego i bezpieczeństwa danych pacjentów, możliwość korzystania przez pacjentów z usług dostępnych w Internecie, dostosowanie placówki w zakresie informatyzacji do zmian które wymuszają przepisy prawa. A wszystko to zrealizowane zostanie przy minimalnym nakładzie finansowym ze środków własnych CKR.

Całkowita Wartość projektu : 3 961 755,00 PLN.
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich 3 154 644,00 PLN.

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje.