Kadra medyczna – Przychodnia Rehabilitacyjna NFZ

Lek. med. Katarzyna Antos
Kierownik Przychodni Rehabilitacyjnej
Specjalizacja: neurologia (I stopień), rehabilitacja medyczna (II stopień)

Lek. med. Teresa Klonowska – Stajniak
Zastępca Kierownika Przychodni Rehabilitacyjnej
Specjalizacja: rehabilitacja medyczna (II stopień)

Informacje dodatkowe


Dr n. med. Joanna Suchocka
Specjalizacja: chirurgia urazowo – ortopedyczna (II stopień), rehabilitacja medyczna (II stopień)

Informacje dodatkowe


Dr n. med. Lidia Darda – Ledzion
Specjalizacja: neurologia (II stopień) i rehabilitacja medyczna (II stopień)


Lek. med. Jolanta Zakrzewska


Dr n. med. Dariusz Szabela
Specjalizacja: neurologia (II stopień), rehabilitacja medyczna (II stopień), balneologia i medycyna fizykalna (II stopień)


Lek. med. Małgorzata Preś-Jachimowska
Specjalizacja: neurologia (II stopień)


Lek. med. Świetlana Sikorska
Specjalizacja: neurologia (II stopień) i rehabilitacja medyczna (II stopień)


Lek. med. Dariusz Danis
Specjalizacja: chirurgia urazowo – ortopedyczna (II stopień)


Lek. med. Paweł Michalski
Specjalizacja: chirurgia urazowo – ortopedyczna (II stopień)


Mgr Beata Brozzio
Przełożona Pielęgniarek


Mgr Małgorzata Borkowska
Koordynator Rehabilitacji
Specjalizacja: rehabilitacja (II stopień)

Informacje dodatkowe


Mgr Iwona Roguska
Z-ca Koordynatora Rehabilitacji
Fizjoterapeuta


Mgr Małgorzata Wielińska
Koordynator Fizykoterapii
Fizjoterapeuta

Informacje dodatkowe


oraz fizjo- i fizykoterapeuci.


Partnerzy

facebook