Ogłoszenia o przetargach

Przetarg „Dostawa produktów leczniczych dla potrzeb Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.” (nr referencyjny sprawy: A/F/1/2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu A/F/1/2018– PDF

Protokół z otwarcia ofert – PDF

Zawiadomienie dot. przetargu nieograniczonego na „Dostawę leków dla potrzeb Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.” – PDF

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – PDF


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – PDF

Protokół z otwarcia ofert – PDF

Przetarg „Dostawa leków dla potrzeb Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.” (nr referencyjny sprawy: A/F/2017)

Zawiadomienie – PDF

Załącznik nr 2 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – PDF

Załącznik nr 4 – PDF


Przetarg nieograniczony na „Dostawę leków dla potrzeb Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.” (nr referencyjny sprawy: A/F/2017).

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – PDF

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – DOC

Załącznik nr 2 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – XLS

Ogłoszenie o zamówieniu


 

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje.